EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC1026(02)

Maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām 53. panta 2. punkta otro daļu

OJ C 362, 26.10.2017, p. 31–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 362/31


Maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām 53. panta 2. punkta otro daļu

(2017/C 362/05)

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi šo maznozīmīgo grozījumu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 (1) 6. panta 2. punkta trešo daļu.

MAZNOZĪMĪGA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PIETEIKUMS

Maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012  (2) 53. panta 2. punkta otro daļu

“GUIJUELO”

ES Nr.: PDO-ES-0077-AM02 – 4.5.2017.

ACVN ( X ) AĢIN ( ) TGĪ ( )

1.   Pieteikuma iesniedzēja grupa un tās likumīgās intereses

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Guijuelo” (Regulatīvā padome ACVN “Guijuelo”), kas ir saskaņā ar Likumu 6/2015 izveidota publisko tiesību organizācija.

C/Filiberto Villalobos, 4

C.P. 37770 “Guijuelo”

SALAMANCA

ESPAÑA

Tālrunis: +34 923581514

Fakss: +34 923580097

E-pasts: certificacion@jamondoguijuelo.com

Likumīgās intereses:

Regulatīvā padome ir oficiāli atzīta ACVN “Guijuelo” pārvaldes struktūra saskaņā ar pirmo papildu noteikumu 2015. gada 12. maija Likumā 6/2015 par aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem un aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kuru teritoriālā darbības joma aptver vairāk par vienu Spānijas autonomo apgabalu, un viens no tās īpašajiem pienākumiem ir ierosināt grozījumus specifikācijā.

Reģistrēto ražotņu skaits: 70 // Reģistrēto lopkopju skaits: 399 // Reģistrēto kautuvju skaits: 10

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Spānija

3.   Produkta specifikācijas punkts, uz kuru attiecas grozījums vai grozījumi

Produkta apraksts

Izcelsmes apliecinājums

Ražošanas metode

Saikne

Marķējums

Cits: (11) Zīmola tēls

4.   Grozījuma vai grozījumu veids

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu un kura dēļ publicētais vienotais dokuments nav jāgroza.

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu un kura dēļ publicētais vienotais dokuments ir jāgroza.

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu, ja vienots dokuments (vai tā ekvivalents) attiecībā uz produktu nav publicēts.

Ar reģistrētu GTĪ apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta ceturto daļu.

5.   Grozījums vai grozījumi

Sākotnējā redakcija:

Ierosinātais grozījums:

Image

Image

Mēs lūdzam iekļaut specifikācijā šādus lietošanas noteikumus:

“ACVN “Guijuelo” logotipam, kas tiek izmantots, vienmēr ir jābūt reģistrētajam logotipam, kas redzams turpmāk.

ACVN “Guijuelo” logotipa lietojumu nosaka un to lieto saskaņā ar spēkā esošo Korporatīvās identitātes rokasgrāmatu.”

Mēs ierosinām grozījumus šādu iemeslu dēļ:

ACVN “Guijuelo” specifikācija pieļauj kombinētas preču zīmes lietojumu, un mēs vēlamies mainīt tās logotipu/grafisko komponenti trīsdesmit gadus veca zīmola tēla modernizācijas rezultātā iegūstamo priekšrocību dēļ, kuras norādīja organizācijas pārvaldes struktūras, it īpaši nolūkā virzīt to komerciāli saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 45. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. pants paredz iespēju grozīt produkta specifikāciju, un ierosinātais grozījums, kas neietekmē nevienu no minētā panta 2. punktā norādītajiem elementiem, ir maznozīmīgs.

Ierosinātais grozījums, kas uzskatāms par maznozīmīgu grozījumu produktu ar šo aizsargāto cilmes vietas nosaukumu specifikācijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. pantu, nomainīs logotipu (kombinēta preču zīme), kas tiks izmantots ACVN “Guijuelo” produktu marķējumā likumā noteiktajos termiņos, kad tiks apstiprināts grozījums.

Mēs esam arī grozījuši Vienoto dokumentu, kas tagad ietver ACVN “Guijuelo” logotipu, un tā redakciju, lai skaidrotu logotipa lietojumu.

Iepriekšējā Vienotā dokumenta redakcija bija šāda:

“Pabeidzot ražošanas procesu, produkts tiek sertificēts, piestiprinot tam numurētu uzlīmi, kas attiecas uz ACVN “Guijuelo”, ar ES simbolu un “Guijuelo” preču zīmi un norādot produkta veidu, šķirni un produkta kategoriju, kuras pamatā ir dzīvnieka barošanas veids.

Uzlīmē vienmēr ir jāiekļauj komerciālais marķējums, kas ražotājam jāpaziņo Regulatīvajai padomei.

Ja ražotājs lieto vienu un to pašu preču zīmi, pārdodot aizsargātus produktus un produktus, kas nav aizsargāti, ir jānodrošina to atšķiršana, iekļaujot aizsargātā produkta komerciālajā marķējumā ACVN logotipu.”

Grozītā redakcija ir šāda:

“Pabeidzot ražošanas procesu, produkts tiek sertificēts, piestiprinot tam numurētu uzlīmi, kas attiecas uz ACVN “Guijuelo”, ar ES simbolu un “Guijuelo” preču zīmi un/vai logotipu un norādot produkta kategoriju saskaņā ar tirdzniecības nosaukumu, kas noteikts specifikācijas B nodaļā.

Uzlīmē vienmēr ir jāiekļauj komerciālais marķējums, kas ražotājam jāpaziņo Regulatīvajai padomei.

Visiem aizsargātajiem produktiem jābūt marķētiem ar logotipu atbilstīgi norādēm specifikācijā. ACVN “Guijuelo” logotipam, kas tiek izmantots, vienmēr ir jābūt reģistrētajam logotipam, kas redzams zemāk.”

Image

Produkta atjaunināta specifikācija (tikai ACVN un AĢIN)

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/pliego2017-02-13_tcm7-448957.pdf

VIENOTS DOKUMENTS

“GUIJUELO”

ES Nr.: PDO-ES-0077-AM02 – 4.5.2017.

ACVN ( X ) AĢIN ( )

1.   Nosaukums vai nosaukumi

“Guijuelo”

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Spānija

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts

3.1.   Produkta veids

1.2. grupa Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u. c.)

3.2.   Apraksts par produktu, uz kuru attiecas 1. punktā minētais nosaukums

Apraksts. ACVN “Guijuelo” šķiņķi un lāpstiņas ir gaļas produkti, kas iegūti, veicot tādu priekškāju un pakaļkāju sālīšanu, mazgāšanu, pēcsālīšanu, kaltēšanu/nogatavināšanu un novecināšanu, kas iegūtas no Ibērijas šķirnes cūkām vai Ibērijas šķirnes un Duroc šķirnes krustojuma cūkām ar vismaz 75 % Ibērijas šķirnes asiņu saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Morfoloģiskās iezīmes. Produktiem ir iegarena un stilizēta forma un to svars sasniedz vismaz 6,5 kg un 3,7 kg attiecīgi šķiņķiem un lāpstiņām no tīršķirnes cūkām un vismaz 7 kg un 4 kg attiecīgi šķiņķiem un lāpstiņām no cūkām ar 75 % Ibērijas šķirnes asiņu. Tiem nav nobrāzumu, lūzumu vai traumu un kājas daļa nav noņemta, izņemot gadījumus, kad tos pārdod atkaulotus, pa daļām vai gabalos.

Organoleptiskās īpašības. Izcirtņa virsma ir izteikti sārtā vai purpursarkanā krāsā, ar spīdīgu izskatu un svītrām uz taukaudiem. Tam ir maiga, salda vai nedaudz sāļa garša un raksturīgs aromāts, atkarībā no dzīvnieka barošanas veida pirms kaušanas.

Šķiņķus un lāpstiņas iedala turpmāk minētajās tirdzniecības kategorijās:

I kategorija

:

100 % Ibērijas šķirnes ozolzīļu barojuma šķiņķis no 100 % Ibērijas šķirnes cūkām. Gataviem šķiņķiem ir jāsver vairāk nekā 6,5 kg, un ražošanas procesam ir jānotiek vismaz 730 dienas. Ja šīs kategorijas šķiņķa ražošanas procesa minimālais ilgums pārsniedz 800 dienas, marķējumā pēc izvēles var iekļaut vārdus “Gran Selección” tajā pašā vizuālajā laukā, kur norādīts tirdzniecības nosaukums.

100 % Ibērijas šķirnes ozolzīļu barojuma lāpstiņa no 100 % Ibērijas šķirnes cūkām. Gatavām lāpstiņām ir jāsver vairāk nekā 3,7 kg, un ražošanas procesam ir jānotiek vismaz 365 dienas. Ja šīs kategorijas lāpstiņu ražošanas procesa minimālais ilgums pārsniedz 425 dienas, marķējumā pēc izvēles var iekļaut vārdus “Gran Selección” tajā pašā vizuālajā laukā, kur norādīts tirdzniecības nosaukums.

II kategorija

:

Ibērijas šķirnes ozolzīļu barojuma šķiņķis no 75 % Ibērijas šķirnes cūkām. Gataviem šķiņķiem ir jāsver vairāk nekā 7 kg, un ražošanas procesam ir jānotiek vismaz 730 dienas. Ja šīs kategorijas šķiņķa ražošanas procesa minimālais ilgums pārsniedz 800 dienas, marķējumā pēc izvēles var iekļaut vārdus “Gran Selección” tajā pašā vizuālajā laukā, kur norādīts tirdzniecības nosaukums.

Ibērijas šķirnes ozolzīļu barojuma lāpstiņa no 75 % Ibērijas šķirnes cūkām. Gatavām lāpstiņām ir jāsver vairāk nekā 4 kg, un ražošanas procesam ir jānotiek vismaz 365 dienas. Ja šīs kategorijas lāpstiņu ražošanas procesa minimālais ilgums pārsniedz 425 dienas, marķējumā pēc izvēles var iekļaut vārdus “Gran Selección” tajā pašā vizuālajā laukā, kur norādīts tirdzniecības nosaukums.

III kategorija

:

Ibērijas šķirnes ganījuma, rupjās lopbarības barojuma šķiņķis no cūkām ar vismaz 75 % Ibērijas šķirnes asiņu. Gataviem šķiņķiem ir jāsver vairāk nekā 6,5 kg attiecībā uz 100 % Ibērijas šķirnes šķiņķi un 7 kg attiecībā uz 75 % Ibērijas šķirnes šķiņķi, un ražošanas procesam ir jānotiek vismaz 730 dienas.

Ibērijas šķirnes ganījuma, rupjās lopbarības barojuma lāpstiņa no cūkām ar vismaz 75 % Ibērijas šķirnes asiņu. Gatavām lāpstiņām ir jāsver vairāk nekā 3,7 kg attiecībā uz 100 % Ibērijas šķirnes lāpstiņu un 4 kg attiecībā uz 75 % Ibērijas šķirnes lāpstiņu, un ražošanas procesam ir jānotiek vismaz 365 dienas.

3.3.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem) un izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)

Ģeogrāfiskais apgabals, kurā audzē iepriekš minētās cūkas, aptver apgabalu, kurā tradicionāli ir notikusi Ibērijas šķirnes cūku ekstensīva audzēšana dehesa (ozolu audžu) ekosistēmā gan dehesa, gan zālāju lopkopības saimniecībās, kas ir Ibērijas šķirnes cūku tradicionālā audzēšanas metode.

Galvenie apstākļi, kas nosaka Ibērijas šķirnes cūku kvalitāti un līdz ar to arī aizsargāto šķiņķu un lāpstiņu turpmāko organoleptisko kvalitāti un nodrošina ACVN “Guijuelo” šķiņķiem un lāpstiņām raksturīgo kvalitāti un īpašības, ir šo cūku barošanas veids un kopšana ekstensīvās saimniekošanas sistēmā galīgajā nobarošanas posmā, pilnībā izmantojot dehesa resursus, t. i., ozolzīles, dabiskās ganības un rugaines. Ražošanas ģeogrāfiskais apgabals ir noteikts un tajā ir īpaši ražošanas apstākļi, piemēram, nepieciešamība aplēst akmeņozolu, korķa ozolu un panga ozolu zīļu daudzumu, kas cūkām pieejami visās kalnu ganībās, un noteikt maksimālo cūku skaitu, kas tur var baroties. Turklāt tiek veiktas pārbaudes, lai pārliecinātos, vai tiek izpildīti īpašie nosacījumi; piemēram, tiek veiktas iepriekš neizziņotas inspekcijas, lai pārbaudītu, vai cūkas tiek barotas ar ozolzīlēm un dabiskās ganībās un vai to kopšana nobarošanas posmā notiek ekstensīvi.

3.4.   Konkrēti ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Ibērijas šķirnes cūkām ir jāpiedzimst ražošanas ģeogrāfiskajā apgabalā, tās jāaudzē un jānobaro šajā apgabalā. Pēc nokaušanas dzīvnieku apstrādei un sadalīšanai, paredzot sālīšanas, mazgāšanas, pēcsālīšanas/izturēšanas, kaltēšanas/nogatavināšanas un novecināšanas posmus, ir jānotiek ģeogrāfiskajā apgabalā, kas noteikts specifikācijā.

3.5.   Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta griešanas, rīvēšanas, iepakošanas u. c. īpašie noteikumi

Ražotnes var tirgot sertificētus šķiņķus un lāpstiņas bez kauliem, pa daļām vai gabalos, ja ir izveidota piemērota kontroles un marķēšanas sistēma, lai varētu nodrošināt produkta, šķiņķa vai lāpstiņas un produkta kategorijas izsekojamību.

Tādēļ, kad tas ir izdarīts, par to jāinformē Regulatīvā padome.

3.6.   Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta marķēšanas īpašie noteikumi

Kautuvē visām cūku priekškājām un pakaļkājām, no kurām izgatavos aizsargātā nosaukuma šķiņķus un lāpstiņas, ir jāuzspiež numurēts zīmogs.

Zīmogā ir pamanāmi jāattēlo ACVN “Guijuelo” nosaukums un/vai logotips, kura krāsām ir jāatbilst tām, kas katrai kategorijai paredzētas kvalitātes standartā Ibērijas (Ibérico) cūkgaļai, cūkas šķiņķim, lāpstiņai un kaltētai muguras karbonādei, proti:

—   melnā krāsā– 100 % Ibērijas šķirnes ozolzīļu barojuma šķiņķim vai lāpstiņai,

—   sarkanā krāsā– 75 % Ibērijas šķirnes ozolzīļu barojuma šķiņķim vai lāpstiņai,

—   zaļā krāsā– Ibērijas šķirnes ganījuma, rupjās lopbarības barojuma šķiņķim vai lāpstiņai.

Pabeidzot ražošanas procesu, produkts tiek sertificēts, piestiprinot tam numurētu uzlīmi, kas attiecas uz ACVN “Guijuelo”, ar ES simbolu un “Guijuelo” preču zīmi un/vai logotipu un norādot produkta kategoriju saskaņā ar tirdzniecības nosaukumu, kas noteikts 3.2. punktā.

Uzlīmē vienmēr ir jāiekļauj komerciālais marķējums, kas ražotājam jāpaziņo Regulatīvajai padomei.

ACVN “Guijuelo” logotipam, kas tiek izmantots, vienmēr ir jābūt reģistrētam logotipam, kas redzams zemāk.

Image

4.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu

Ražošanas apgabals. Apgabals, kurā tradicionāli audzē Ibērijas šķirnes cūkas, atrodas Spānijas rietumos un dienvidrietumos. Tas sastāv no vairākiem lauksaimniecības rajoniem, kuros dominē dehesa un zālāji, šādās provincēs: Zamora (Duero Bajo un Sayago rajoni), Segovia (Cuellar rajons), Ávila (Piedrahita-Barco, Arévalo un Ávila rajoni), Salamanca (visi rajoni), Cáceres (visi rajoni), Badajoz (visi rajoni), Toledo (Talavera un La Jara rajoni), Ciudad Real (Montes Norte un Montes Sur rajoni), Sevilla (Sierra Norte rajons), Córdoba (Los Pedroches, La Sierra un Campiña Baja rajoni) un Huelva (La Sierra, Andévalo Occidental un Andévalo Oriental rajoni).

Apstrādes apgabals. Tas sastāv no turpmāk minētajām septiņdesmit astoņām (78) pašvaldībām Salamankas (Salamanca) provinces dienvidaustrumu daļā, kurā reljefs un klimats ir veicinājuši gaļas apstrādes rūpniecības izveidošanos, kas specializējusies Ibērijas šķirnes cūku gaļas apstrādē, un attiecīgās pašvaldības atrodas tieši Salamankas dehesa vidusdaļā, Salamankas provinces dienvidaustrumu daļā, vietā, kur satiekas Béjar un Francia kalnu grēdas: Alberca (La), Aldeacipreste, Aldeanuela de la Sierra, Aldeavieja de Tormes, Bastida (La), Béjar, Cabaco (El), Cabeza de Béjar (La), Cabezuela de Salvatierra, Campillo de Salvatierra, Calzada de Béjar, Candelario, Cantagallo, Casafranca, Casas del Conde (Las), Cepeda, Cereceda de la Sierra, Cerro (El), Cespedosa, Cilleros de la Bastida, Colmenar de Montemayor, Cristóbal, Endrinal de la Sierra, Escurial de la Sierra, Frades de la Sierra, Fresnedoso, Fuenterroble de Salvatierra, Fuentes de Béjar, Garcibuey, Guijo de Ávila, “Guijuelo”, Herguijuela de la Sierra, Herguijuela del Campo, Horcajo de Montemayor, Hoya (La), Lagunilla, Ledrada, Linares de Riofrío, Madroñal, Miranda del Castañar, Mogarraz, Molinillo, Monforte de la Sierra, Monleón, Montemayor del Río, Navacarros, Nava de Béjar, Nava de Francia, Navalmoral de Béjar, Navarredonda de la Rinconada, Palacios de Salvatierra, Peñacaballera, Peromingo, Pinedas, Puebla de San Medel, Puerto de Béjar, Rinconada de la Sierra (La), Sanchotello, San Esteban de la Sierra, San Martín de Castañar, San Miguel de Robledo, San Miguel de Valero, Santibáñez de la Sierra, Santos (Los), Sequeros, Sierpe (La), Sorihuela, Sotoserrano, Tamanes, Tejeda y Segoyuela, Tornadizos, Valdefuentes de Sangusín, Valdehijaderos, Valdelacasa, Valdelageve, Valero, Valverde de Valdelacasa un Villanueva del Conde.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu

Jāatšķir ģeogrāfiskais apgabals, kurā Ibērijas šķirnes cūkas audzē un kas tiek apzīmēts kā ražošanas apgabals, no ģeogrāfiskā apgabala, kurā šķiņķus un lāpstiņas apstrādā un kas tiek apzīmēts kā apstrādes apgabals.

Šķirnes vietējā izcelsme, apstrādes apgabala klimats, kas ir ļoti piemērots lēni kaltējamu gaļas produktu ražošanai, un gadsimtiem ilgās gaļas apstrādes tradīcijas – tas viss kopā piešķir šim produktam tā īpatnējo raksturu.

Ražošanas apgabala klimats un reljefs atbilst dehesa ekosistēmai, ko raksturo lieli mežainu ganību un pļavu plašumi, kuros lopkopība tradicionāli ir bijusi būtiska nodarbošanās, kas stingri iesakņojusies šajā zemē.

Ganības sastāv no dabiskām zālaugu platībām, kas pielāgojušās šā apgabala klimatiskajiem un augsnes apstākļiem. Vietām tās ir tipiskas kalnu reģioniem, lai gan pārsvarā tur aug augstieņu sugas, kā arī stiebrzāles un tauriņzieži.

Galvenās koku sugas, ar ko apaugusi dehesa, ir Quercus spp. Šo sugu koku augļus, ozolzīles, izmanto visaugstākās kvalitātes cūku nobarošanai.

Apgabals, kurā cūku šķiņķus un lāpstiņas apstrādā, atrodas Salamankas plakankalnē, vidēji 975 metrus virs jūras līmeņa. Tajā ir kontinentāls klimats ar ilgām un aukstām ziemām, ilgstošu salu un zemu relatīvo mitrumu, un šie apstākļi apgabalā ir ļāvuši izveidot gaļas apstrādes rūpniecību, kurā jau vismaz 200 gadus izmanto tradicionālās ražošanas metodes.

Tā kā apgabals atrodas starp Béjar kalnu grēdu un La Peña de Francia virsotni, valdošie vēji ir ļoti stipri un sausi un atvieglo produkta žāvēšanu un turpmāko saglabāšanu.

Apstākļi, kas atšķir aizsargāto šķiņķu un lāpstiņu ražošanai izmantotās izejvielas, ir Ibērijas šķirnes cūku konkrētās īpatnības, tradicionālā lopkopības sistēma, cūku barošanas veids un fakts, ka kaušanas brīdī tās ir vecākas. Kopā ar apstrādes apgabala konkrētajām īpatnībām un lēno kaltēšanas procesu tie piešķir produktam tādas īpašības, kas to atšķir no visiem pārējiem gaļas produktiem, pateicoties īpašajām organoleptiskajām īpašībām. Īpaši jāatzīmē produkta maigā garša, kuras iemesls ir zemais sāls saturs, pretēji citiem Spānijas gaļas produktiem, gaļas sārtā krāsa, kuras iemesls ir mērenā apkārtējās vides temperatūra žāvēšanas procesa laikā, produkta taukainā konsistence, kuras iemesls ir dzīvnieku barošanas veids, un produkta izteikti lāsumainais izskats ar intramuskulāro tauku svītrām, kura iemesls ir dzīvnieku šķirne un cūku audzēšanas sistēma, izmantojot dehesa un zālājus.

“Guijuelo” šķiņķu un lāpstiņu kvalitāte ar ģeogrāfisko apgabalu ir saistīta divējādi: pirmkārt, audzējot Ibērijas šķirnes cūkas ražošanas apgabala dehesa un, otrkārt, apstrādājot šos šķiņķus un lāpstiņas apstrādes apgabalā, kurš ir daudz mazāks par ražošanas apgabalu un kurā tradīcijas un īpašie klimatiskie apstākļi (zemais nokrišņu daudzums, mērenā apkārtējās vides temperatūra un spēcīgie vēji, ko izraisa apgabala atrašanās augstienē starp divām kalnu grēdām utt.) ir ļāvuši izveidot cūkgaļas apstrādes rūpniecību, kas ir īpaši specializējusies Ibērijas šķirnes cūku produkcijas ražošanā.

Ražošanas posms risinās noteiktos rajonos Spānijas dienvidrietumos, kur saimniecības atrodas dehesa, mežainu ganību eksosistēmā, ko raksturo Quercus sugas koki, kuru augļi, ozolzīles, kad tos apēd cūkas, ļauj iegūt visaugstākās kvalitātes produktus. Cūkas tiek audzētas ekstensīvā lauksaimniecības sistēmā, ko sauc par montanera (barošanu ar ozolzīlēm), tās ir atļauts piebarot galīgā nobarošanas posma laikā, un tas ir būtisks faktors attiecībā uz galaprodukta atšķirīgo kvalitāti. Tas nozīmē, ka lopkopju tehnoloģiskā kompetence darbā ar cūkām nodrošina pietiekamu dzīvnieku labturību un veselību, kā arī dehesa piedāvāto dabas resursu izmantošanu.

Šķiņķu un lāpstiņu apstrādes dažādie posmi, kas notiek ģeogrāfiskajā apgabalā, kurš noteikts kā apstrādes apgabals, piešķir produktiem to atšķirīgās organoleptiskās īpašības. Ražošanas process ir komplekss, jo produkta galīgo kvalitāti ietekmē daudzi faktori, tādēļ tehnoloģiskā kompetence, kas tiek nodota tālāk no paaudzes paaudzē, ir apstāklis, kas piešķir šim produktam unikalitāti un nodrošina šķiņķu ražošanas meistaram prasmes, kas nepieciešamas, lai atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem varētu aplēst vajadzīgo laiku, kurā produkts var pakāpeniski nogatavoties un iegūt vajadzīgās organoleptiskās īpašības ar minimālu sāls daudzumu, un nodrošināt pārtikas nekaitīgumu saistībā ar vides apstākļiem (temperatūru, mitrumu un ventilāciju) visos ražošanas posmos, kas notiek pēc sālīšanas, ņemot vērā to, ka šis process notiek dabiskās kaltēs.

Pēc nokaušanas un liemeņa sadalīšanas izejvielas secīgi apstrādā turpmāk minētajos procesos.

Sālīšana. Tā paredz apkaisīt ar sāli gaļas virskārtu.

Mazgāšana. Pēc sālīšanas to sāli, kas pielipis virsmai, nomazgā ar dzeramo ūdeni un gaļu noslauka.

Pēcsālīšana/izturēšana. Šajā posmā, kura ilgums atšķiras, sāls vienmērīgi iesūcas visā šķiņķa vai lāpstiņas masā.

Kaltēšana/nogatavināšana. Šajā posmā šķiņķis vai lāpstiņa pakāpeniski zaudē mitrumu.

Novecināšana. Šajā posmā notiek bioķīmiskās reakcijas, kurās iegūst savienojumus, kas nodrošina produkta garšas un aromātiskās īpašības.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

(Šīs regulas 6. panta 1. punkta otrā daļa)

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/pliego2017-02-13_tcm7-448957.pdf


(1)  OV L 179, 19.6.2014., 17. lpp.

(2)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.


Top