EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC1211(01)

Komisijas paziņojums, īstenojot Eiropas Parlamenta Direktīvu 2004/22/EK par mērinstrumentiem (Atsauču uz OIML izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem un šo dokumentu pamatprasībām atbilstošo daļu saraksta publicēšana (saskaņā ar direktīvas 16.1. pantu)) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 443, 11.12.2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 443/1


Komisijas paziņojums, īstenojot Eiropas Parlamenta Direktīvu 2004/22/EK par mērinstrumentiem (1)

(Atsauču uz OIML izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem un šo dokumentu pamatprasībām atbilstošo daļu saraksta publicēšana (saskaņā ar direktīvas 16.1. pantu))

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/C 443/01)

MI-007: Taksometri

saistībā ar:

OIML R 21 2007. gada izdevumu

Piezīmes

Slejā “Piezīme” norādīta OIML R 21 atbilstība attiecīgajai Direktīvas 2004/22/EK prasībai.

Norāde “Atbilst” nozīmē, ka

OIML R 21 prasība ir identiska Direktīvas 2004/22/EK prasībai, vai

OIML R 21 prasība ir stingrāka par Direktīvas 2004/22/EK prasību, vai

visas OIML R 21 prasības atbilst Direktīvas 2004/22/EK prasībām (pat ja Direktīvā 2004/22/EK tiek pieļautas citas alternatīvas),

ja prasība atbilst daļēji, tiek īsi paskaidrots, kas atbilst.

Norāde “Neatbilst” nozīmē, ka Direktīvas 2004/22/EK prasība nav saderīga ar attiecīgo OIML R 21 prasību vai nav iekļauta OIML R 21.

Norāde “Neattiecas” nozīmē, ka Direktīvas 2004/22/EK I pielikuma prasība neattiecas uz taksometriem.

MID pamatprasības

OIML R 21 2007. gada izdevums

Piezīme

1. PIELIKUMS

1.1

2.4.5.4; 2.5.5

Atbilst

1.2

A.5.4.5

Atbilst

1.3

3.5.2

Atbilst

1.3.1

3.5.1; 5.1.2

Atbilst

1.3.2 (a)

 

 

M1:

 

Neattiecas

M2:

 

Neattiecas

M3:

A.5.4.4

Atbilst

1.3.2 (b)

 

Atbilst

1.3.3 (a)

 

 

E1

 

Neattiecas

E2

 

Neattiecas

E3

pirmais teikums

A.5.4.3; A.5.4.5; A.5.4.6; A.5.4.7

Atbilst ar noteikumu, ka izmanto lauka intensitāti 24 V/m

otrais teikums, pirmais ievilkums

A.5.4.3.2.

Atbilst

otrais teikums, otrais ievilkums

 

Atbilst ar noteikumu, ka tiek izmantots slodzes kritums, B tests saskaņā ar ISO 16750-2:2010(E).

1.3.3 (b)

A pielikums

Atbilst

1.3.4

A pielikums

Atbilst

1.4

 

 

1.4.1

A.5.1

Atbilst

1.4.2

5.1.2

Atbilst

2

7.5

Atbilst

3

5.2.6

Atbilst

4

 

Neattiecas

5

4.1

Atbilst

6

3.3

Atbilst

7

 

 

7.1

4.2.1

Atbilst

7.2

4.1; 4.9.1

Atbilst

7.3

 

Neattiecas

7.4

 

Neattiecas

7.5

4.1

Atbilst

7.6

4.2.3; 4.11

Atbilst, ja testa procedūra ir aprakstīta lietošanas pamācībā

8

 

 

8.1

5.2.3.2

Atbilst

8.2

4.2.5

Atbilst

8.3

4.11.2.

Atbilst

8.4

4.10

Atbilst

8.5

 

Neattiecas

9

 

 

9.1

4.12; 4.12.1

Atbilst

9.2

 

Neattiecas

9.3

 

Neatbilst

9.4

 

Neattiecas

9.5

 

Neattiecas

9.6

 

Neattiecas

9.7

3.4; 4.9.1

Atbilst

9.8

4.12.2

Atbilst

10

 

 

10.1

4.9.1

Atbilst

10.2

4.9.1

Atbilst

10.3

4.9.2

Atbilst

10.4

4.9.1

Atbilst

10.5

 

Neattiecas

11

 

 

11.1

 

Neattiecas

11.2

 

Neattiecas

12

4.2.3

Atbilst

MI-007 PIELIKUMS

Definīcijas

 

 

Taksometrs

2.1.1

Atbilst

Maksa

2.3.1.1

Atbilst

Pārslēgšanās ātrums

2.3.1.2

Atbilst

Normālais aprēķinu režīms S (vienkāršais tarifa aprēķins)

2.3.1.3.1

Atbilst

Normālais aprēķinu režīms D (divkāršais tarifa aprēķins)

2.3.1.3.2

Atbilst

Darbības režīms

2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3

Atbilst

1

3.1

Atbilst

2

2.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1

Atbilst

3

4.3

Atbilst

4

5.2.3; 4.2.2

Atbilst

5

4.2.3; 4.2.5

Atbilst

6.1

A.5.4.4

Atbilst

6.2

3.5.1; 3.5.2

Atbilst

7

3.2.1.1

Atbilst

8

 

 

8.1

Skatīt norādījumus par 1. pielikuma 1.3.3. punktu

Atbilst

8.2

5.1.3

Atbilst

9

5.2.5

Atbilst

10

3.1

Atbilst

11

4.5.3.b)

Atbilst

12

4.5.4

Atbilst

13

4.9.1

Atbilst

14.1

4.2.4

Atbilst

14.2

4.2.5

Atbilst, ja OIML R 21:2007 4.2.5.i ir obligāts

14.3

Skatīt norādījumus par 1. pielikuma 8.3. punktu

Atbilst

15.1

4.7

Atbilst

15.2

4.7

Atbilst

15.3

4.9.1

Atbilst

16

4.8

Atbilst

17

4.1; 4.14.1

Atbilst

18

5.2.4; 3.2.1.1

Atbilst

19

4.14.1; 4.2.1

Atbilst

20

4.2.1

Atbilst

21

3.3

Atbilst

22

3.7

Atbilst

23

3.4

Atbilst


(1)  OV L 135, 30.4.2004., 1. lpp.


Top