EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC1207(03)

Grozījuma pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

OJ C 377, 7.12.2012, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 377/19


Grozījuma pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

2012/C 377/10

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret grozījumu pieteikumu atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 (1) 7. pantam. Komisijai jāsaņem paziņojumi par iebildumiem sešu mēnešu laikā no šīs publikācijas dienas.

GROZĪJUMA PIETEIKUMS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

GROZĪJUMU PIETEIKUMS SASKAŅĀ AR 9. PANTU

“JIHOČESKÁ ZLATÁ NIVA”

EK Nr.: CZ-PGI-0105-0983-19.03.2012

AĢIN ( X ) ACVN ( )

1.   Produkta specifikācijas nodaļa, kurā izdarīti grozījumi:

Produkta nosaukums

Produkta apraksts

Ģeogrāfiskais apgabals

Izcelsmes apliecinājums

Ražošanas metode

Saikne

Marķēšana

Valsts prasības

Citur (precizēt)

2.   Grozījuma(-u) veids:

Grozījumi vienotajā dokumentā vai kopsavilkuma lapā

Grozījumi reģistrētu ACVN vai AĢIN specifikācijā, ja nav publicēts ne vienots dokuments, ne kopsavilkums

Grozījumi specifikācijā, ja publicētajā vienotajā dokumentā (Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 3. punkts) nav jāizdara grozījumi

Pagaidu grozījumi specifikācijā, kas saistīti ar valsts iestāžu noteikto obligāto sanitāro vai fitosanitāro pasākumu ievērošanu (Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 4. punkts)

3.   Grozījums(-i):

1.

Kopsavilkuma 4.2. punktā – apraksts – sestā daļa lasāma šādi:

“Veids, kādā produktu laiž tirdzniecībā: sieru laiž tirdzniecībā vienīgi tāda rituļa veidā, kurš sver aptuveni 2,8 kg.”

Lai labāk atbilstu tirgus prasībām, šo definējumu vēlams sniegt elastīgākā formulējumā. Tādēļ prasīts šīs daļas tekstu grozīt šādi.

“Veids, kādā produktu laiž tirdzniecībā: sieru piedāvā tirdzniecībā rituļu, pusrituļu un dažāda svara porciju veidā.”

Iepriekš minētais grozījums nekādi nemaina produkta sastāvu vai ražošanas metodi.

2.

Ievērojot iepriekš minēto grozījumu, attiecīgi jāpielāgo arī kopsavilkuma 4.5. punktā ievietotā daļa par produkta iepakošanu. Turpmāk šī daļa lasāma šādi:

“Kad siera rituļi ir nogatavināti, to virsu mazgā vai kasa, pēc tam rituļus iepako alumīnija folijas iesaiņojumā vai īpašā gaisa caurlaidīgā iesaiņojumā. Daļu produkcijas sadala porcijās un iepako plastmasas trauciņos, kurus aizdara ar apdrukātu plastmasas plēvi. Iesaiņojumam jābūt neskartam, tīram un attiecīgi marķētam.”

VIENOTS DOKUMENTS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

“JIHOČESKÁ ZLATÁ NIVA”

EK Nr.: CZ-PGI-0105-0983-19.03.2012

AĢIN ( X ) ACVN ( )

1.   Nosaukums:

“Jihočeská Zlatá Niva”

2.   Dalībvalsts:

Čehijas Republika

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts:

3.1.   Produkta veids:

1.3. grupa.

Siers

3.2.   Produkta apraksts, uz kuru attiecas nosaukums 1. punktā:

Ārējais izskats: siers pēc formas ir ritulis 180–200 mm diametrā un aptuveni 10 cm augstumā (tas sver aptuveni 2,8 kg); aplūkojot rituli, redzams, ka tā miza apstrādāta mazgājot vai kasot; zilganais pelējums, kas veidojas visā ritulī, un daļēji vaskainā kārtiņa uz tā virsas nav bojājumu pazīmes. Siera rituļa virsas krāsa var būt no krēmkrāsas līdz gaiši brūnganai.

Izskats iekšpusē: siera masa ir no krēmbaltas līdz sviesta krāsai ar vienmērīgu pelējumu marmorējumu no zaļas līdz zaļi zilganai krāsai; siera masā ir caurumojuma pazīmes.

Siera konsistence: siers ir vieglāks par “Jihočeská Niva” sieru (ar 50 % tauku saturu), pastveidīgs, vienmērīgi nogatavināts; neraksturīgu pelējumu klātiene nav pieļaujama.

Garša un smarža: sāļa, izteikta, aromātiska, pikanta, raksturīga Penicillium roqueforti pelējumu kultūrām.

Veids, kādā produktu laiž tirdzniecībā: sieru piedāvā tirdzniecībā rituļu, pusrituļu un dažāda svara porciju veidā.

Fizikāli ķīmiskās īpašības

Sausnas saturs: 52 %; sausnas satura maksimāli pieļaujamā negatīvā atkāpe: – 1 %; pozitīva atkāpe no sausnas satura nav uzskatāma par trūkumu.

Tauku saturs sausnā: 60 %; pieļaujamais sausnas tauku satura diapazons: 60 % līdz < 65 %.

Sāls saturs: 2,5–6 %.

Mikrobioloģiskās īpašības

Sierā ietilpst šādu tipu Penicillium roqueforti kultūras: PY vai PV, CB, PR1 (līdz PR4). Mikrobioloģiskajā ziņā siers atbilst pārtikas nekaitīguma standartiem un ražošanas procesa sanitāri higiēniskajām prasībām.

3.3.   Izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem):

Šā dabīgā pelējumu siera ražošanā izmantotā pamatizejviela ir pienotavā apstrādāts govs piens. Sieru ražo vienīgi no piena, ko iegūst noteiktajā apgabalā. Pārējās izmantotās izejvielas ir PY vai PV, CB, PR1 (līdz PR4) tipa Penicillium roqueforti kultūras, vārāmais sāls, pienskābes baktēriju kultūras, himozīns, kalcija hlorīds.

3.4.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem):

Nepiemēro

3.5.   Īpaši ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā:

Pamatizejvielai – pienam – jābūt iegūtam noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Arī visam ražošanas un nogatavināšanas procesam jānoris noteiktajā apgabalā, lai pilnā mērā izmantotu ilgo vietējo pieredzi un sākotnējos nogatavināšanas pagrabus.

Sieru pagatavo no pienotavā pārstrādāta piena, kura tauku saturs ir 3,45 %; pienam pievieno vietējās pienskābes baktēriju kultūras, lai nodrošinātu pareizu siera paskābināšanos visā ražošanas un nogatavināšanas procesa laikā. Raksturīgo garšu “Jihočeská Zlatá Niva” sieram piešķir Penicillium roqueforti kultūras, kuras izmanto jau desmitiem gadu (šo kultūru krājumi parasti ir pieejami pārtikas rūpniecības uzņēmumu vajadzībām). Kunkuļi (siera graudi), kas veidojas pēc himozīna pievienošanas un piena sarecināšanas, tiek ievietoti rituļu formas veidnēs. Sūkalas notecina, un mikrofloras kultūra attīstās ierobežotā temperatūrā. Sieru sāla divos posmos: vispirms to iemērc sālsūdenī, bet pēc tam ieberž ar rupjgraudainu sāli. Agrāk nogatavināšanu veica vienīgi dabiskos, kaļķainās klintīs izgrebtos pagrabos. Taču 2005. gadā šā siera ražošanas apjoma palielināšanas dēļ izbūvēja nogatavināšanas pagrabus, kurus aprīkoja ar gaisa kondicionēšanas un temperatūras un mitruma regulēšanas iekārtām. Sieru nogatavina pagrabā vismaz 6 nedēļas.

Kad rituļi ir nogatavojušies, to virsa tiek mazgāta vai kasīta.

3.6.   Īpaši noteikumi griešanai, rīvēšanai, iepakošanai u. c.:

Ņemot vērā šā zilā siera biotehnoloģisko raksturu, produkts jāiepako ražotnē uz vietas. Tas vajadzīgs arī, lai saglabātu produkta kvalitāti, higiēnisko nevainojamību un tīrību, tādējādi novēršot iespēju, ka sieru sajauc ar citā reģionā pagatavotu sieru, un, visbeidzot, lai garantētu labāku produkta izsekojamību.

Rituļus vai to daļas iepako alumīnija folijas iesaiņojumā vai īpašā gaisa caurlaidīgā iesaiņojumā. Daļu produkcijas sadala porcijās un iepako plastmasas trauciņos, kurus aizdara ar apdrukātu plastmasas plēvi.

Iesaiņojumam jābūt neskartam, tīram un attiecīgi marķētam.

3.7.   Īpaši noteikumi marķēšanai:

Norāde “Jihočeská Zlatá Niva” skaidri saskatāma uz produkta iesaiņojuma.

4.   Precīza ģeogrāfiskā apgabala definīcija:

Ģeogrāfiskais apgabals ir Dienvidbohēmija (Jihočeský kraj), kura robežas noteiktas ar Likumu Nr. 36/1960 Sb. par valsts teritoriālo iedalījumu, kurā izdarīti jaunākie grozījumi.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu:

5.1.   Ģeogrāfiskā apgabala specifika:

Dienvidbohēmija ir viens no Čehijas Republikas vismazāk piesārņotajiem reģioniem. Tas vienmēr uzskatīts par galvenokārt lauksaimniecisku reģionu. Tāds tas ir saglabājies arī līdz mūsdienām.

Pienu iegūst Dienvidbohēmijā. Ganības atrodas aizsargātajos apgabalos Novohradské Hory, Blanský Les un Šumava, kur tipiskais augu valsts botāniskais sastāvs pozitīvi ietekmē piena garšu.

Šim ainaviski dažādajam reģionam ar nevienmērīgu reljefu, dzidra ūdens avotiem un mežiem, neskartām pļavām un ganībām raksturīga ļoti tīra vide, it īpaši Český Krumlov apkaimē un Šumavas (Šumava) kalnājā (1990. gadā UNESCO tam piešķīris biosfēras rezervāta statusu). Pierādījums tam, ka Dienvidbohēmijas dabas vide ir ļoti vērtīga, ir tas, ka daudzas ainavas ir oficiāli aizsargātas, un divas no tām aizsargā UNESCO.

Tās ir ganības, kurām raksturīga liela augu sugu dažādība, jo īpaši mezofilajās (mēreni mitrās) pļavās ar reģionam tipisku floru. Tipiski šeit ir augi ar īsu stublāju (vilkakūla, auzenes); sastopama liela sugu daudzveidība un dažas retas, apgabalam tipiskas vietējās sugas. Specifiskas, endēmiskas sugas ir Phyteuma nigrum – endēmiska suga, Gentiana pannonica, Gentiana cruciata, Ligusticum mutellina, Arnica montana, Gentianella praecox subsp. Bohemica, Carex Michelii, Andropogon ischaemum, Veronica teucrium, Stachys recta, Koeleria pyramidata u. c.

Būtiska ietekme uz “Jihočeská Zlatá Niva” kvalitāti un īpašībām ir arī vietējo iedzīvotāju uzkrātajai un no paaudzes paaudzē pārmantotajai pieredzei siera ražošanā.

Tie ir faktori, pēc kuriem noteiktais apgabals krasi atšķiras no kaimiņu apgabaliem.

5.2.   Produkta specifika:

Dienvidbohēmijas sieram “Jihočeská Zlatá Niva” raksturīga augsta kvalitāte un laba garša, vienmērīgs sausnas, tauku un sāls saturs; tas ir gatavots jau vairākas desmitgades nemainītā ražošanas procesā, kas aprakstīts šā dokumenta 3.5. punktā. Produkta pamatizejviela ir Dienvidbohēmijas apgabalā iegūts piens.

5.3.   Saikne starp ģeogrāfisko apgabalu un produkta kvalitāti vai īpašībām (ACVN) vai produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām (AĢIN):

Sieru “Jihočeská Zlatá Niva” pagatavo Český Krumlov siera fabrikā pēc metodes, kas nav mainījusies kopš 1951. gada. “Niva” siera gatavošanas vēsture vairākkārt minēta drukātos dokumentos. Siera nosaukums cēlies no Šumavas pļavām un ganībām, no kurienes nāk tā galvenā izejviela – piens. Vietējās augu valsts neatkārtojamība pozitīvi ietekmē gan piena, gan arī gatavā produkta garšu.

Zilo sieru “Jihočeská Zlatá Niva” Čehijas tirgū ļoti iecienījusi gan plaša sabiedrība, gan arī piena rūpniecības darbinieki. Valsts siera gadatirgos sieram “Jihočeská Niva” ekspertu komisijas jau vairākus gadus devušas augstāko novērtējumu pelējuma sieru vidū. “Jihočeská Niva” sieru ļoti iecienījusi arī plaša sabiedrība.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju:

(Regulas (EK) Nr. 510/2006 5. panta 7. punkts)

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ops.det?popk=209&plang=cs


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.


Top