EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/189/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen ) Dokuments attiecas uz EEZ

OV C 189, 29.6.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 189/29


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 189/10

1.

Komisija 2011. gada 17. jūnijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultāta uzņēmums Daimler AG (“Daimler”, Vācija) un Rolls-Royce Group plc (“Rolls-Royce”, Apvienotā Karaliste), izmantojot Engine Holding GmbH (Vācija), iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kopīgu netiešu kontroli pār Tognum AG (“Tognum”, Vācija) un Rolls-Royce Bergenas uzņēmumu (“Bergen”, Norvēģija), iegādājoties tā kapitāla daļas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums Daimler: augstas kvalitātes automašīnu un kravas automašīnu izgatavošana, kā arī finanšu pakalpojumu sniegšana autotransporta nozarē, ieskaitot finansēšanu, līzingu, apdrošināšanu un autoparka pārvaldību,

uzņēmums Rolls-Royce: civilās aviācijas dzinēju un dzinēju sistēmu izstrāde un izgatavošana pielietošanai aviokosmiskajā, jūrniecības un enerģētikas nozarē. Rolls-Royce darbojas arī jūrniecības nozarē, kur tas projektē kuģus un ražo jūrniecības aprīkojumu, piemēram, kuģu piedziņas sistēmas, klāja iekārtas un stūres iekārtas. Ar Bergen starpniecību Rolls-Royce nodarbojas arī ar dīzeļvirzuļdzinēju un gāzes virzuļdzinēju, kā arī ģeneratoru, kas paredzēti lietošanai ārpus ceļiem (piemēram, enerģētikā un jūrniecībā), izstrādi, ražošanu un pārdošanu,

uzņēmums Engine Holding GmbH: īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kuras vienīgais mērķis bija izteikt pārņemšanas piedāvājumu par visām atlikušajām Tognum kapitāla daļām un pēcāk turēt un pārvaldīt kapitāla daļas Tognum un Bergen uzņēmumos,

uzņēmums Tognum: dīzeļvirzuļdzinēju, gāzes virzuļdzinēju un ģeneratoru, kas paredzēti lietošanai ārpus ceļiem (piemēram, rūpniecībā, enerģētikā un jūrniecībā), izstrāde, ražošana un pārdošana.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).


Top