EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0629(02)

Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

OV C 189, 29.6.2011, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 189/5


Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

2011/C 189/02

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2011) 153

 

19.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par nostāju, kas jāpieņem Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm Asociācijas padomē, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, attiecībā uz ieteikuma pieņemšanu par ES un Jordānijas EKP rīcības plāna īstenošanu

COM(2011) 158

 

8.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Īstenošanas lēmums, ar ko atļauj Zviedrijai piemērot samazinātu nodokļa likmi elektroenerģijai, kas tiek tieši piegādāta ostā noenkurotiem kuģiem (“krasta elektroenerģija”) saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu

COM(2011) 169

 

13.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai

COM(2011) 182

 

7.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par ES vidēja termiņa finansiālās palīdzības piešķiršanu Rumānijai piesardzības pasākumu veidā

COM(2011) 188

 

11.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par nostāju, ko Eiropas Savienība pieņem EK un Andoras apvienotajā komitejā attiecībā uz muitas drošības noteikumu sarakstu, kas jāsagatavo saskaņā ar 12.b panta 1. punktu Nolīgumā vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Ekonomikas kopienu, no vienas puses, un Andoras Firstisti, no otras puses

COM(2011) 189

 

12.4.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu

COM(2011) 191

 

11.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko galīgo kompensācijas maksājumu, kurš ar Regulu (EK) Nr. 598/2009 noteikts Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam, piemēro arī biodīzeļdegvielas importam, kas sūtīts no Kanādas un kam ir vai nav deklarēta izcelsme Kanādā, ar ko importētai biodīzeļdegvielai maisījumā, kurā Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas saturs nepārsniedz 20 masas %, piemēro arī galīgo kompensācijas maksājumu, kas noteikts ar Regulu (EK) Nr. 598/2009, un ar ko izbeidz izmeklēšanu par importu, kas sūtīts no Singapūras

COM(2011) 192

 

11.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko galīgo antidempinga maksājumu, kurš ar Regulu (EK) Nr. 599/2009 noteikts Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam, piemēro arī biodīzeļdegvielas importam, kas sūtīts no Kanādas un kam ir vai nav deklarēta izcelsme Kanādā, ar ko importētai biodīzeļdegvielai maisījumā, kurā Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas saturs nepārsniedz 20 masas %, piemēro arī galīgo antidempinga maksājumu, kas noteikts ar Regulu (EK) Nr. 599/2009, un ar ko izbeidz izmeklēšanu par importu, kas sūtīts no Singapūras

COM(2011) 193

 

11.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula par konkrēta atbalsta, kompensāciju un cenu noteikšanas pasākumiem attiecībā uz vienotu lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju

COM(2011) 197

 

13.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes melamīna importam

COM(2011) 198

 

12.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes krītotā papīra importu

COM(2011) 201

 

12.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko nosaka galīgo antisubsidēšanas nodokli Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes krītotā papīra importam

COM(2011) 203

 

13.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē noteikto pagaidu maksājumu Bosnijas un Hercegovinas izcelsmes ceolīta A pulvera importam

COM(2011) 207

 

14.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1292/2007, ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) plēves importam

COM(2011) 209

 

13.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktam piemēro galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes furfuraldehīda importam

COM(2011) 210

 

18.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1425/2006, ar ko uzliek galīgo antidempinga maksājumu dažu Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes izcelsmes plastikāta maisu un maisiņu importam un pārtrauc procedūru attiecībā uz dažu Malaizijas izcelsmes plastikāta maisu un maisiņu importu

COM(2011) 212

 

14.4.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium no Beļģijas)

COM(2011) 215

 

13.4.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko īsteno ciešāku sadarbību, lai izveidotu vienotu patentaizsardzību

COM(2011) 216

 

13.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko īsteno ciešāku sadarbību, lai izveidotu vienotu patentaizsardzību, un kas attiecas uz piemērojamo tulkošanas kārtību

COM(2011) 221

 

20.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gruziju par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

COM(2011) 223

 

20.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gruziju par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

COM(2011) 224

 

20.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 521/2008, ar ko izveido kopuzņēmumu “Kurināmā elementi un ūdeņradis”

COM(2011) 226

 

20.4.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums, ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu, lai segtu ITER projekta papildu finanšu vajadzības

COM(2011) 227

 

27.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula par zvejas iespēju sadalījumu atbilstīgi Partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku

COM(2011) 228

 

27.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai noslēgtu jaunu protokolu, kurā noteiktas zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku

COM(2011) 229

 

27.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu, kurā noteiktas zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku

COM(2011) 230

 

26.4.2011.

Priekšlikums – Padomes un Komisijas Lēmums par Savienības nostāju attiecībā uz ES un Melnkalnes Stabilizācijas un asociācijas padomes lēmumu, ar kuru groza tās reglamentu

COM(2011) 231

 

28.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko groza I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

COM(2011) 233

 

18.4.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Eiropas Sociālā fonda komitejas locekļu iecelšanu amatā

COM(2011) 235

 

4.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Īstenošanas lēmums, ar ko atļauj Rumānijai piemērot īpašu pasākumu, atkāpjoties no 193. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

COM(2011) 238

 

2.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Gaisa transporta nolīguma noslēgšanu starp Amerikas Savienotajām Valstīm, no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, Īslandi, no trešas puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses, un par Papildnolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, Īslandi, no otras puses, un Norvēģijas Karalisti, no trešas puses, attiecībā uz Gaisa transporta nolīguma piemērošanu starp Amerikas Savienotajām Valstīm, no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, Īslandi, no trešas puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses

COM(2011) 239

 

2.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Gaisa transporta nolīguma parakstīšanu un pagaidu piemērošanu starp Amerikas Savienotajām Valstīm, no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, Īslandi, no trešas puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses, un par Papildnolīguma parakstīšanu un pagaidu piemērošanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, Īslandi, no otras puses, un Norvēģijas Karalisti, no trešas puses, attiecībā uz Gaisa transporta nolīguma piemērošanu starp Amerikas Savienotajām Valstīm, no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, Īslandi, no trešas puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses

COM(2011) 241

 

10.5.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko piemēro vispārējo tarifa preferenču sistēmu

COM(2011) 243

 

2.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula par grozījumiem Padomes Regulā (ES) Nr. 57/2011 attiecībā uz konkrētu zivju krājumu zvejas iespējām

COM(2011) 245

 

5.5.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (pārstrādāta redakcija)

COM(2011) 250

 

5.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to līdzekļu piešķiršanu, kuri paredzēti 9. Eiropas Attīstības fonda (EAF) un iepriekšējo EAF projektos un par kuriem saistības atceltas, lai veicinātu attīstības jomas sadarbību Dienvidsudānā

COM(2011) 251

 

6.5.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard no Dānijas)

COM(2011) 252

 

6.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Gaisa transporta nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Brazīlijas Federatīvo Republiku, no otras puses

COM(2011) 253

 

6.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Gaisa transporta nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Brazīlijas Federatīvo Republiku, no otras puses

COM(2011) 258

 

6.5.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber no Dānijas)

COM(2011) 259

 

18.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko uz laiku atceļ Kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Kanāriju salās

COM(2011) 261

 

11.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko izbeidz antidempinga procedūru par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes poliestera štāpeļšķiedru importu

COM(2011) 262

 

16.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Savienības nostāju attiecībā uz Lēmumu Nr. 1/2011 par grozījumiem asociācijas nolīguma IV pielikuma V papildinājuma A punktā, ko pieņēmusi Apvienotā sanitāro un fitosanitāro lietu pārvaldības komiteja, kura izveidota ar nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses

COM(2011) 265

 

16.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko pagarina piemērošanas laiku Lēmumam 2010/371/ES par apspriešanās procedūras pabeigšanu ar Madagaskaras Republiku saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 96. pantu

COM(2011) 266

 

6.5.2011.

Kopīgs priekšlikums – Padomes Regula par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

COM(2011) 267

 

18.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Starptautiskās kaučuka pētījumu grupas grozīto statūtu un reglamenta noslēgšanu Eiropas Savienības vārdā

COM(2011) 268

 

10.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Īstenošanas lēmums, ar ko groza Padomes 2010. gada 7. decembra Īstenošanas lēmumu 2011/77/ES par Savienības finanšu palīdzības piešķiršanu Īrijai

COM(2011) 269

 

17.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 7/2010, ar ko atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem ievieš autonomas Savienības tarifa kvotas un nosaka to pārvaldību

COM(2011) 270

 

17.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1255/96, kas uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus dažiem rūpniecības ražojumiem, lauksaimniecības un zvejniecības produktiem

COM(2011) 273

 

10.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Īstenošanas lēmums par Savienības finanšu palīdzības piešķiršanu Portugālei

COM(2011) 277

 

20.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par brīvprātīga partnerattiecību nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Savienību un Centrālāfrikas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT)

COM(2011) 279

 

18.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Starptautiskās kaučuka pētījumu grupas grozīto statūtu un reglamenta parakstīšanu Eiropas Savienības vārdā

COM(2011) 280

 

19.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas Muitas un robežapsardzes dienestam

COM(2011) 281

 

19.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas Muitas un robežapsardzes dienestam

COM(2011) 282

 

20.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par brīvprātīga partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Centrālāfrikas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT)

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Top