EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0122(01)

Izraksts no lēmuma par Glitnir banki hf . saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju

OJ C 22, 22.1.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/4


Izraksts no lēmuma par Glitnir banki hf. saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju

2011/C 22/03

Reikjavīkas Apgabaltiesa 2010. gada 22. novembrī nolēma, ka Glitnir Banki hf., reģ. Nr. 550500-3530, Sóltún 26, Reikjavīka, (“banka”) bija paredzēts likvidēt, kā norādīts Likuma Nr. 161/2002, XII nodaļas B daļas vispārējos noteikumos sk. arī minētā likuma V pagaidu noteikumu 3. un 4. punktu, un ar tiesiskām sekām, kas izriet no šo noteikumu 2. punkta, kas grozīts ar Likuma Nr. 132/2010 2. pantu. Īslandes Finanšu uzraudzības iestāde (FME) 2008. gada 8. oktobrī uzņēmās akcionāru sapulces vadību un iecēla bankas rezolūcijas komiteju. Saskaņā ar Likuma Nr. 129/2008 atļauju, sk. Likumu Nr. 21/1991, bankai 2008. gada 24. novembrī ar Apgabaltiesas nolēmumu tika piešķirts moratorijs. Kopš tā laika moratoriju pagarināja trīs reizes, pēdējo reizi 2010. gada 13. augustā līdz 2010. gada 24. novembrim. Turpmāka pagarināšana ar likumu nebija atļauta.

Likums Nr. 44/2009, kas stājās spēkā 2009. gada 22. aprīlī, grozīja finanšu uzņēmuma moratorija raksturu un būtību. Saskaņā ar Likuma Nr. 44/2009 II pagaidu noteikumu 2. punktu (Likuma Nr. 161/2002 V pagaidu noteikumi), 101. panta pirmo daļu, 102., 103. un 103.a pantu Likumā Nr. 161/2002, kurā grozījumi izdarīti ar Likuma Nr. 44/2009 5. panta pirmo daļu un 6.–8. pantu, moratoriju piemēro tādā pašā veidā kā tad, ja bankā likvidācijas process sākts ar tiesas lēmumu dienā, kad stājas spēkā likums. Tomēr tajā norādīts, ka likvidācijas process jāuzskata par moratoriju, jo tas bija atļauts. Likumā Nr. 44/2009 turklāt ir norādīts, ka tiklīdz šāds moratorijs beidzas, uzņēmums automātiski un bez īpaša tiesas nolēmuma uzskatāms par likvidācijas procesā esošu saskaņā ar vispārējiem noteikumiem. Ar Reikjavīkas Apgabaltiesas nolēmumu 2009. gada 12. maijā iecēla bankas likvidācijas padomi.

Tika publicēts aicinājums kreditoriem iesniegt savas prasības, un par prasību iesniegšanas termiņu noteica 2009. gada 26. novembri. Aicinājumā tika norādīts arī termiņš, kas jāievēro. Par iesniegtajām prasībām ir notikušas trīs sanāksmes, un vēl viena ir plānota 2011. gada 14. aprīlī. Paredzams, ka šajā sanāksmē likvidācijas padome pieņems lēmumu par prasību pret banku atzīšanu.

Ar Likumu Nr. 132/2010, kas stājās spēkā 2010. gada 17. novembrī, grozīja Likumu Nr. 161/2002, un saskaņā ar grozījumiem, pirms beidzas uzņēmuma moratorijs, tā rezolūcijas komiteja un likvidācijas padome kopīgi pieprasīja, lai ar tiesas nolēmumu uzsāk uzņēmuma likvidācijas procesu saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem, ja pēc tiesas vērtējuma tad ir izpildītas likuma 101. panta otrās daļas 3. punkta galvenās prasības. Ja tiesa šo lūgumu pieņem, pasākumi, kas veikti uzņēmuma moratorija laikā kopš Likuma Nr. 44/2009 stāšanās spēkā, paliek nemainīti.

Rezolūcijas komiteja un likvidācijas padome iesniedza lūgumu par šādu nolēmumu, un tiesa nolēmumu pasludināja 2010. gada 22. novembrī, pamatojoties uz likumu, kas grozīts ar Likumu Nr. 132/2010. Tiesa konstatēja, ka ir ievērotas Likuma par nolēmumu par likvidācijas procesu prasības.

Bankas aktīvu apjoms ir apmēram ISK 783 miljardi (pamatojoties uz pašreizējām atgūšanas izredzēm un ISK valūtas kursu 2010. gada 30. septembrī), un tās saistības ir apmēram ISK 2 838 miljardi. Saskaņā ar tiesas nolēmumu banka bija maksātnespējīga, un šīm maksājumu grūtībām nav pagaidu raksturs, sk. Likuma Nr. 161/2002 101. panta otrās daļas 3. punktu.

Turklāt tiesas lēmums apstiprina, ka saskaņā ar likumu pasākumi, ko veic uzņēmuma moratorija laikā, paliek spēkā pēc Likuma Nr. 44/2009 stāšanās spēkā, kas nozīmē, ka, piemēram, bankas rezolūcijas komitejas un likvidācijas padomes iecelšana paliek spēkā līdz ar visiem tiem pasākumiem, kas veikti, pamatojoties uz Likuma Nr. 161/2002 101.–103. pantu un 103.a pantu, sk. arī likuma V pagaidu noteikumu 2. punktu. Nolēmums arī apstiprina, ka Likuma Nr. 44/2009 spēkā stāšanās diena, kas ir 2009. gada 22. aprīlis, ir jāturpina izmantot kā atskaites punkts, lai noteiktu prasību prioritāti un citas tiesiskās sekas, ko nosaka pēc datuma, kad pasludināts nolēmums par likvidāciju.

Reikjavīka, 2010. gada 30. novembris

Glitnir banki hf. likvidācijas padome

Steinunn H. GUðBJARTSDÓTTIR, Augstākās tiesas prokurore

Páll EIRÍKSSON, Apgabaltiesas prokurors

Glitnir banki hf. Rezolūcijas komiteja

Árni TÓMASSON

Heimir HARALDSSON

Thórdís BJARNADÓTTIR, Augstākās tiesas prokurore


Top