EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2010/355/10

Paziņojums par konkursu ievedmuitas nodokļa samazinājumam trešo valstu izcelsmes sorgo importam

OJ C 355, 29.12.2010, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 355/35


Paziņojums par konkursu ievedmuitas nodokļa samazinājumam trešo valstu izcelsmes sorgo importam

2010/C 355/10

I.   PRIEKŠMETS

1.

Tiek izsludināts konkurss ievedmuitas nodokļa samazinājumam trešo valstu izcelsmes sorgo ar KN kodu 1007 00 90 importam.

2.

Konkurss tiek organizēts saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 1262/2010 (1) noteikumiem.

II.   TERMIŅI

1.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pirmajai konkursa kārtai beidzas 2011. gada 13. janvārī pulksten 10.00 (pēc Briseles laika).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nākamajām konkursa kārtām ir plkst. 10.00 (pēc Briseles laika) šādās dienās:

2011. gada 27. janvārī,

2011. gada 10. un 24. februārī,

2011. gada 10. un 24. martā,

2011. gada 14. un 28. aprīlī,

2011. gada 12. un 26. maijā.

2.

Šis paziņojums ir publicēts tikai minētā konkursa izsludināšanai. Neskarot iespējamus grozījumus vai maiņu, šis paziņojums ir derīgs visām konkursa kārtām, kas organizētas, kamēr ir spēkā šis konkurss.

III.   PIEDĀVĀJUMI

1.

Piedāvājumiem rakstveidā vēlākais II sadaļā norādītajās dienās un laikos jātiek nogādātiem ar kurjeru (kurš liek parakstīt apstiprinājumu par saņemšanu) vai pa elektronisko pastu vienā no šīm adresēm.

Piedāvājumu iesniegšanas adrese:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

C/ Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

E-pasts: secreint@fega.mapya.es

Fakss +34 915219832 / 913476387

Piedāvājumiem, ko nesūta pa elektronisko pastu, jātiek nogādātiem attiecīgajā adresē divās apzīmogotās aploksnēs. Uz apzīmogotās iekšējās aploksnes jābūt uzrakstam “Piedāvājums saistībā ar konkursu sorgo ievedmuitas nodokļa samazinājumam – Regula (ES) Nr. 1262/2010”.

Iekams attiecīgā dalībvalsts nav paziņojusi ieinteresētajai personai par konkursa piešķīrumu, iesniegtie piedāvājumi paliek saistoši.

2.

Piedāvājumu, apliecinājumu un paziņojumu, kas paredzēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1296/2008 (2) 7. panta 3. punktā, sagatavo tās dalībvalsts oficiālajā(-s) valodā(-s), kuras kompetentā iestāde saņem piedāvājumu.

IV.   KONKURSA DROŠĪBAS NAUDA

Konkursa drošības naudu ietur kompetentā iestāde.

V.   KONKURSA PIEŠĶĪRUMS

Konkursa piešķīrums:

a)

dod tiesības dalībvalstī, kur iesniegts piedāvājums, izdot importa licenci, kurā norādīts piedāvājumā minētais ievedmuitas nodokļa samazinājums, ko piešķir par attiecīgo daudzumu;

b)

nosaka pienākumu a) apakšpunktā minētajā dalībvalstī pieprasīt importa licenci attiecībā uz šo daudzumu.


(1)  OV L 343, 29.12.2010., 76. lpp.

(2)  OV L 340, 19.12.2008., 57. lpp.


Top