EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC1229(01)

Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

OJ C 355, 29.12.2010, p. 27–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 355/27


Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

2010/C 355/08

Atbalsta Nr.: XA 154/10

Dalībvalsts: Slovēnijas Republika

Reģions:

Commune de Benedikt

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Podpora programom razvoja podeželja v Občini Benedikt 2010–2013

Juridiskais pamats:

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Benedikt (II Poglavje)

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: 2010 – EUR 17 293

2011 – EUR 17 293

2012 – EUR 17 293

2013 – EUR 17 293

Atbalsta maksimālā intensitāte: Ieguldījumi lauksaimniecības uzņēmumos primārai ražošanai:

līdz 50 % attiecināmo izmaksu mazāk labvēlīgos apgabalos,

līdz 40 % attiecināmo izmaksu pārējos apgabalos,

līdz 60 % mazāk labvēlīgos apgabalos un līdz 50 % pārējos apgabalos, ja ieguldījumus veic jaunie lauksaimnieki.

Tradicionālo kultūrvēsturisko ainavu un ēku saglabāšana:

līdz 100 % faktisko ieguldījumu vai labiekārtošanas darbu izmaksu, lai saglabātu ar ražošanu nesaistītus kultūrvēsturiskos objektus; šajās izmaksās var iekļaut piemērotu atlīdzību par darbiem, ko veicis pats lauksaimnieks vai viņa strādnieki, taču ne vairāk kā EUR 10 000 gadā,

līdz 60 % (75 % mazāk labvēlīgos apgabalos) faktisko ieguldījumu vai labiekārtošanas darbu izmaksu, lai saglabātu ar ražošanu saistītus kultūrvēsturisku objektus ar noteikumu, ka ieguldījumu rezultātā nekādā veidā netiks palielināta lauku saimniecības ražošanas jauda,

līdz 100 % papildizmaksu, kas rodas, izmantojot tradicionālos materiālus, kuri vajadzīgi ēku kultūrvēsturisko īpatnību saglabāšanai.

Atbalsts zemes pārdalīšanai:

līdz 100 % attiecināmo izmaksu.

Atbalsts kvalitatīvu lauksaimniecības produktu ražošanas veicināšanai:

līdz 100 % attiecināmo izmaksu.

Tehniskā atbalsta nodrošināšana lauksaimniecības nozarē:

līdz 100 % attiecināmo izmaksu subsidētu pakalpojumu veidā; ražotāji nesaņems nekādus tiešos maksājumus skaidrā naudā.

Īstenošanas datums: No dienas, kad atbrīvojuma pieteikuma reģistrācijas numurs ir publicēts Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Līdz 2013. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis: Atbalsts MVU

Atsauce uz Komisijas Regulas (EK) Nr. 1857/2006 pantiem un attiecināmajām izmaksām:

Pašvaldības noteikumos “Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Benedikt” ir paredzēti pasākumi, kas veido valsts atbalstu saskaņā ar šādiem pantiem Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulā (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (OV L 358, 16.12.2006., 3. lpp.):

—   4. pants: ieguldījumi lauksaimniecības uzņēmumos.

—   Attiecināmās izmaksas: nekustamo īpašumu iegāde, celtniecība vai labiekārtošana un vispārīgas izmaksas saistībā ar atbilstīgām attiecināmajām izmaksām.

—   5. pants: tradicionālo kultūrvēsturisko ainavu un ēku saglabāšana.

—   Attiecināmās izmaksas: ieguldījumi ar mērķi saglabāt ar ražošanu nesaistītus kultūrvēsturiskus objektus, kas atrodas lauksaimniecības uzņēmumu teritorijā (arheoloģiski vai vēsturiski objekti), un ieguldījumi ar mērķi saglabāt kultūrvēsturiskās īpatnības lauku saimniecību ražošanas objektos, piemēram, ražošanas ēkas, ar noteikumu, ka šie ieguldījumi nepalielinās saimniecības ražošanas jaudu.

—   13. pants: atbalsts zemes pārdalīšanai.

—   Attiecināmās izmaksas: juridiskās un administratīvās izmaksas.

—   14. pants: atbalsts kvalitatīvu lauksaimniecības produktu ražošanas veicināšanai.

—   Attiecināmās izmaksas: tirgus izpētes, produktu izstrādes un noformējuma izmaksas; izsekojamības sistēmu izmaksas tādu un sistēmu izmaksas, kas nodrošina autentiskuma un tirdzniecības standartu ievērošanu, vai vides audita sistēmu ieviešanas izmaksas; mācību izmaksas personām, kuras piemēros iepriekšminētās programmas un sistēmas; izmaksas, kuras iekasē atzītas sertificētājas iestādes par kvalitātes nodrošināšanas un līdzīgu sistēmu sākotnēju sertificēšanu. Atbalstu piešķir natūrā subsidētu pakalpojumu veidā, un ražotāji nesaņems nekādus tiešos maksājumus skaidrā naudā.

—   15. pants: tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē.

—   Attiecināmās izmaksas: lauksaimnieku un laukstrādnieku izglītības un mācību izmaksas; konsultāciju pakalpojumi, kas nav nepārtraukti vai periodiski; lauksaimniecības uzņēmumu pieredzes apmaiņas forumu, konkursu, izstāžu un gadatirgu organizācija un dalība tajos; publikācijas un aizstāšanas pakalpojumi. Atbalstu piešķir natūrā subsidētu pakalpojumu veidā, un ražotāji nesaņems nekādus tiešos maksājumus skaidrā naudā.

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Visas lauksaimniecības apakšnozares

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Občina Benedikt

Čolnikov trg 5

SI-2234 Benedikt

SLOVENIJA

Tīmekļa vietne: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201065&objava=3633

Papildu informācija: —

Župan

Milan GUMZAR

Atbalsta Nr.: XA 164/10

Dalībvalsts: Slovēnijas Republika

Reģions:

Območje Občine Piran

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Podpora in ukrepi za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Piran

Juridiskais pamats:

Pravilnik o izvajanju pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Piran za programsko obdobje 2011–2013 (poglavje IV)

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: 2011. g. – EUR 75 000

2012. g. – EUR 82 000

2013. g. – EUR 90 000

Atbalsta maksimālā intensitāte:

1.

Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības uzņēmumos primārai ražošanai:

līdz 50 % attiecināmo ieguldījumu izmaksu, ja lauku saimniecība atrodas mazāk labvēlīgā apgabalā,

līdz 40 % – pārējos apgabalos.

2.

Atbalsts ieguldījumiem ar mērķi saglabāt tradicionālo kultūrvēsturisko ainavu un ēkas:

līdz 100 % dokumentu sagatavošanas izmaksu saistībā ar rekonstrukcijas un atjaunošanas projektu ar ražošanu nesaistītam kultūrvēsturiskam objektam, kas atrodas lauksaimniecības uzņēmuma teritorijā,

līdz 60 % (75 % – mazāk labvēlīgos apgabalos) dokumentu sagatavošanas izmaksu saistībā ar rekonstrukcijas un atjaunošanas projektu objektam, kas atrodas lauku saimniecības teritorijā un ir lauku saimniecības ražošanas līdzekļu daļa ar noteikumu, ka ieguldījumi nekādā veidā nepalielinās lauku saimniecības ražošanas jaudu.

3.

Atbalsts zemes pārdalīšanai:

līdz 100 % faktisko juridisko un administratīvo izmaksu, tostarp uzmērīšanas izmaksu.

4.

Atbalsts kvalitatīvu lauksaimniecības produktu ražošanas veicināšanai:

ne vairāk par 100 % attiecināmo izmaksu tirgus izpētei, produktu izstrādei un noformējumam, ietverot atbalstu, ko piešķir pieteikumu sagatavošanai saistībā ar ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu vai īpaša rakstura sertifikātu atzīšanu saskaņā ar attiecīgajām Kopienas regulām, kā arī lai ieviestu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un organizētu atbilstošas mācības personām, kurām būs jāīsteno šādas programmas un sistēmas; atbalstu piešķir natūrā subsidētu pakalpojumu veidā, un ražotāji nesaņems nekādus tiešus maksājumus skaidrā naudā.

5.

Tehniskā atbalsta nodrošināšana lauksaimniecības nozarē:

līdz 100 % attiecināmo izmaksu par izglītību un mācībām, trešo personu sniegtiem konsultāciju pakalpojumiem, forumu organizēšanu pieredzes apmaiņai starp uzņēmumiem, konkursu un izstāžu rīkošanu un dalību šādos pasākumos, par publikācijām, katalogiem un tīmekļa vietnēm; atbalstu piešķir natūrā subsidētu pakalpojumu veidā un ražotāji nesaņems nekādus tiešus maksājumus skaidrā naudā.

Īstenošanas datums: Sākot ar datumu, kurā atbrīvojuma pieteikuma reģistrācijas numurs ir publicēts Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Līdz 2013. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis: Atbalsts MVU

Atsauces uz Komisijas Regulas (EK) Nr. 1857/2006 pantiem un attiecināmās izmaksas:

Priekšlikumā par pašvaldības noteikumiem “Pravilnik o izvajanju pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Piran za programsko obdobje 2011–2013” (IV nodaļa) ir paredzēti pasākumi, kas veido valsts atbalstu, kurš atbilst šādiem pantiem Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulā (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (OV L 358, 16.12.2006., 3. lpp.), kā arī Komisijas 2008. gada 6. augusta Regulai (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojumu regula) (OV L 214, 9.8.2008., 3. lpp.):

—   4. pants: ieguldījumi lauksaimniecības uzņēmumos primārai ražošanai,

—   5. pants: tradicionālo kultūrvēsturisko ainavu un ēku saglabāšana,

—   13. pants: atbalsts zemes pārdalīšanai,

—   14. pants: atbalsts kvalitatīvu lauksaimniecības produktu ražošanas veicināšanai,

—   15. pants: tehniskā atbalsta nodrošināšana lauksaimniecības nozarē.

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Lauksaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Občina Piran

Tartinijev trg 2

SI-6330 Piran

SLOVENIJA

Tīmekļa vietne: http://www.piran.si/index.php?page=static&item=418

Papildu informācija: No dienas, kad stājas spēkā šī atbalsta shēma, vairs nepiemēro atbalsta shēmu XA 418/07.

Ar juridisko pamatu var iepazīties iepriekš norādītajā tīmekļa vietnē, klikšķinot uz turpmākā dokumenta: Pravilnik o izvajanju drzavne pomoci na podrocju kmetijstva_2011_2013.doc (150 KB).

Predstojnica Urada za gospodarstvo in turizem

Tanja FRANCA

Atbalsta Nr.: XA 165/10

Dalībvalsts: Itālija

Reģions:

Veneto

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Progetti formativi rivolti a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.

Juridiskais pamats: L. 845/1978 «Legge quadro in materia di formazione professionale».

L.R. n. 10 del 30.1.1990«Ordinamento del sistema della formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro».

DGR n. 1920 del 27 luglio 2010 della Regione del Veneto..

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: EUR 1 300 000

Atbalsta maksimālā intensitāte: 100 %

Īstenošanas datums: No dienas, kad atbrīvojuma pieteikuma reģistrācijas numurs ir publicēts Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Līdz 2013. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis: Tehniskais atbalsts (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. pants).

Atbalsts ir paredzēts dažādu mūžizglītības pasākumu īstenošanai:

pasākumi ar mērķi iegūt licenci fitosanitāro līdzekļu iegādei un izmantošanai,

pasākumi ar mērķi iegūt kvalifikācijas diplomus vai kompetences apliecības atbilstīgi spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja šādām vajadzībām jo īpaši svarīgas ir mācības vai pilnveide,

tematiskās atjaunināšanas vai pilnveides pasākumi,

pasākumi ar mērķi apgūt attiecīgas profesionālās prasmes Kopienas tiesību aktu nozīmē un/vai sertifikācijas nozīmē, kas ir paredzēta D. Lgs. Nr. 99/2004 (Imprenditore agricolo professionale).

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Regione del Veneto

Palazzo Balbi

Dorsoduro 3901

30123 Venezia VE

ITALIA

Tālr. +39 412795030

Fakss +39 412795085

E-pasts: dir.formazione@regione.veneto.it

Tīmekļa vietne: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm

(klikšķiniet uz saites “settore primario”).

Papildu informācija: Papildu informāciju var saņemt:

Direzione Regionale Formazione

Fondamenta S. Lucia

Cannaregio 23

30121 Venezia VE

ITALIA

Tālr. +39 412795029-5030

Fakss +39 412795085

E-pasts: dir.formazione@regione.veneto.it

Atbalsta Nr.: XA 169/10

Dalībvalsts: Nīderlande

Reģions: Provincie Utrecht (Utrecht)

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Pilots duurzaam ondernemen

Juridiskais pamats: Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2006.

Besluit subsidiekader ILG-AVP, artikel 3.2.1 Pilots duurzaam ondernemen.

Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. pants – tehniskais atbalsts.

Minētais atbalsts ir saskaņā ar 15. panta 2.–4. punkta nosacījumiem.

Proti:

attiecībā uz 2. punktu – piešķirtais atbalsts ir paredzēts tikai šajā punktā paredzēto izmaksu segšanai,

attiecībā uz 3. punktu – atbalsta intensitāte veido mazāk nekā 100 % projekta izmaksu; atbalsts ir piešķirts konsultāciju birojam, kas sniedz pakalpojumus ražotājiem dalībniekiem; tas nozīmē, ka konsultāciju pakalpojumi tiks subsidēti un ražotāji nesaņems nekādus tiešus maksājumus skaidrā naudā,

attiecībā uz 4. punktu – projektā, kuram ir piešķirts atbalsts, var piedalīties visi attiecīgās nozares ražotāji visā attiecīgajā teritorijā.

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Vienreizējs atbalsts ne vairāk kā EUR 52 020 apmērā laikposmā no 2010. gada 15. jūlija līdz 2012. gada 31. decembrim.

Atbalsta maksimālā intensitāte: Līdz 90 % attiecināmo izmaksu

Īstenošanas datums: 2010. gada 15. jūlijs pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kā to paredz Komisijas Regulas (EK) Nr. 1857/2006 18. panta 1. punkts.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Līdz 2012. gada 31. decembrim (ieskaitot)

Atbalsta mērķis: Vienreizējs atbalsts “Wageningen – UR Livestock Research” programmas “haal meer uit gras” (zālaugu zelmeņa uzlabošana) vajadzībām.

Mērķis: labāka piensaimnieku informēšana par ilgtspējīgu augšņu pārvaldību un ganību izmantošanu.

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Utrehtas (Utrecht) provinces austrumdaļas piensaimnieki

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Provincie Utrecht

Postbus 80300

3508 TH Utrecht

NEDERLAND

Tīmekļa vietne: http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/landbouw/vitaal-platteland/steunregelingen/#subcontent

Papildu informācija: —

Atbalsta Nr.: XA 177/10

Dalībvalsts: Lietuvas Republika

Reģions: —

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Paramos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir sunaikinimą (schemos XA 40/10 pakeitimas).

Juridiskais pamats:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3D-162 „Dėl paramos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir sunaikinimą taisyklių patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3D-217 bei žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-385 pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo projektas.

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: LTL 3 100 000 (jeb EUR 897 822 saskaņā ar oficiālo valūtas maiņas kursu).

Atbalsta maksimālā intensitāte:

1.

Līdz 100 % nobeigušos dzīvnieku aizvākšanas un iznīcināšanas izmaksu, ja šādiem dzīvniekiem ir jāveic EST testi.

2.

Līdz 100 % aizvākšanas izmaksu un līdz 75 % iznīcināšanas izmaksu,

ja aizvāc nobeigušos liellopus, aitas vai kazas, izņemot gadījumus, kuros attiecīgajiem dzīvniekiem ir jāveic EST testi,

ja izved nobeigušos zirgus,

ja ir jāizved nobeigušās cūkas – visiem cūkkopjiem, izņemot cūkkopjus, kuriem ir vairāk nekā 1 000 dzīvnieku.

3.

Līdz 61 % aizvākšanas izmaksu un līdz 59 % iznīcināšanas izmaksu:

ja ir jāaizvāc nobeigušās cūkas – cūkkopjiem, kuriem ir vairāk par 1 000 dzīvniekiem; dzīvnieku skaitu nosaka, pamatojoties uz datiem, kas kārtējā gada 1. janvārī ir iekļauti lopkopības reģistrā, kuru kārto valsts uzņēmums Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (Lauksaimniecības un lauku ekonomikas publiskās informācijas centrs),

ja izved nobeigušos mājputnus.

Īstenošanas datums: Atbalsta shēma stājas spēkā, tiklīdz Komisija ir nosūtījusi saņemšanas apstiprinājumu, kurā ir norādīts atbalsta shēmas identifikācijas numurs, un ir publicējusi internetā informācijas kopsavilkumu.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Līdz 2013. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis: Atbalsts MVU

Atbalstīt uzņēmumus un lauksaimniekus, kas nodarbojas ar lopkopību, kā arī garantēt drošu visu nobeigušos dzīvnieku iznīcināšanu atbilstīgi vienveidīgai kontroles programmai.

Piemēro Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulas (EK) Nr. 1857/2006 16. pantu.

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Lauksaimniecības produkcijas primārā ražošana

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19

LT-01103 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tīmekļa vietne: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=48722

Papildu informācija: Attiecībā uz finansējumu, kas paredzēts 2010. gadam nolūkā atbalstīt dzīvnieku izcelsmes subproduktu pārvaldību, un jaunas valsts atbalsta shēmas stāšanos spēkā 2010. gada 1. martā saistībā ar tādu dzīvnieku izcelsmes subproduktu aizvākšanu un iznīcināšanu, kuri nav paredzēti cilvēka patēriņam, prognozes attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes subproduktu savākšanu un pārstrādi nesaskan ar reālo situāciju. Ņemot vērā prognozēto lielo dzīvnieku izcelsmes subproduktu daudzumu (liellopi, kas vecāki par 24 mēnešiem, par 18 mēnešiem vecāku aitu un kazu subprodukti), kas izraisa sūkļveida encefalopātijas izplatīšanās risku, ir paredzēts subsidēt līdz 100 % ar to izvešanu un iznīcināšanu saistīto izmaksu. Attiecībā uz citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem un, ņemot vērā pieejamo finansējumu, tika paredzēts subsidēt tikai 18 % nobeigušos cūku un mājputnu aizvākšanas un iznīcināšanas izmaksu. Pirmā pusgada beigās tika konstatēts, ka dzīvnieku subproduktu savākšana, kā arī izvešana un iznīcināšana ir jāfinansē 100 % apmērā, nesasniedzot prognozēto daudzumu, kā rezultātā radās iespēja intensīvāk atbalstīt (līdz 61 % aizvākšanas izmaksu un 59 % iznīcināšanas izmaksu) cūkkopību un putnkopību, kurai bija piešķirts mazāks atbalsts.

Līdz ar to valsts atbalsta piešķiršanas sistēma sūkļveida encefalopātijas skarto nobeigušos dzīvnieku aizvākšanai nav mainīta un to aizvākšanas (transportēšanas) un iznīcināšanas izmaksas joprojām sedz līdz 100 % apmērā. Ir piešķirts līdzīgs atbalsts, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar laboratorijas dzīvnieku līķu vai tādu nobeigušos dzīvnieku apstrādi, kurus ir atradušas valsts iestādes, bet īpašnieks nespēj noteikt, vai šādi dzīvnieki rada draudus cilvēka veselībai, citu dzīvnieku veselībai vai apkārtējai videi. Tas pats attiecas uz savvaļas dzīvniekiem, kad tie nobeigušies, attiecībā uz kuriem pastāv aizdomas, ka viņiem ir bijusi slimība, ar kuru var inficēties citi dzīvnieki vai cilvēks.

Citu nobeigušos liellopu, kazu, aitu, zirgu un cūku apstrādes izdevumus aizvākšanas gadījumā sedz līdz 100 %, bet iznīcināšanas gadījumā – līdz 75 %.

Tiklīdz ir stājusies spēkā šī atbalsta shēma, atbalsta shēma XA 40/10 vairs nav piemērojama.

Atbalsta Nr.: XA 197/10

Dalībvalsts: Īrija

Reģions: Dalībvalsts

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Provision of consultancy services and technical expertise to the Irish Sheep Industry

Juridiskais pamats:

National Development Plan 2007-2013

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Maksimāli – līdz 1 milj. EUR gadā

Atbalsta maksimālā intensitāte: Līdz 100 % no attiecināmajām izmaksām

Īstenošanas datums:

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2011. gada 1. janvāris–2013. gada 31. decembris

Atbalsta mērķis: Galvenā uzmanība jaunajā aitu audzēšanas programmā ir vērsta uz to, lai

valsts aitu audzēšanas nozarē vairotu rentabilitāti un ilgtspēju, uzlabojot produktivitāti un samazinot nozares izmaksas, galveno uzmanību pievēršot tirgus prasībām,

valsts aitu audzēšanas nozarē veicinātu būtiskas infrastruktūras izmaiņas un tās pārveidošanu, nodrošinot dzīvotspējīgu un ilgtspējīgu autu audzēšanas struktūru nākotnē.

Atbalsts sniegts saskaņā ar 15. panta 2. punkta c) apakšpunktu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1857/2006 par tehniskā atbalsta nodrošināšana lauksaimniecības nozarē.

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Aitkopība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Tīmekļa vietne: http://www.agriculture.gov.ie/ndp_state_aid

Papildu informācija: —


Top