EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0213(02)

Komisijas lēmuma kopsavilkums ( 2008. gada 26. novembris ) par procesu saskaņā ar EK līguma 82. pantu un EEZ līguma 54. pantu (Lieta COMP/39.388 — Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus un COMP/39.389 — Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgus (Paziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7367, galīgā redakcija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ C 36, 13.2.2009, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 36/8


Komisijas lēmuma kopsavilkums

(2008. gada 26. novembris)

par procesu saskaņā ar EK līguma 82. pantu un EEZ līguma 54. pantu

(Lieta COMP/39.388 — Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus un COMP/39.389 — Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgus

(Paziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7367, galīgā redakcija)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 36/08)

Komisija 2008. gada 26. novembrī pieņēma lēmumu par procesu saskaņā ar EK līguma 82. pantu. Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003  (1) 30. pantu Komisija ar šo publicē lēmumu, ievērojot uzņēmumu likumīgās tiesības aizstāvēt savas uzņēmējdarbības intereses. Lēmuma nekonfidenciāla versija ir pieejama Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē šeit:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/

(1)

Lēmums ir adresēts E.ON AG, Diseldorfa (turpmāk “E.ON”) un attiecas uz divām lietām — Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgu un Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgu. Saskaņā ar šo lēmumu E.ON saistības pabeigt minētās lietas ir saistošas. Ņemot vērā pieņemtās saistības, Komisija uzskata, ka tās rīcībai vairs nav pamata.

(2)

Attiecībā uz lietu par Vācijas vairumtirdzniecības tirgu, Komisijas bažas bija par to, ka E.ON varēja izstrādāt stratēģiju, kas samazina pieejamo ražošanas jaudu (samazinot elektroenerģijas piegādi no dažām elektrostacijām īstermiņa tirgū — enerģētikas birža EEX), lai paceltu elektroenerģijas cenas, kaitējot patērētājiem, tādējādi palielinot savu dominējošo stāvokli Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgū. Turklāt Komisijai ir bažas, ka šo stratēģiju papildina E.ON vidēja termiņa un ilgtermiņa stratēģija, kuras mērķis ir atturēt esošos vai potenciālos konkurentus no ienākšanas elektroenerģijas ražošanas tirgū un tādējādi samazināt šā tirgus apjomu.

(3)

Attiecībā uz lietu par Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgu Komisija bažījās, ka E.ON, iespējams, ir EK līguma 82. panta nozīmē ļaunprātīgi izmantojis savu dominējošo stāvokli sekundāro līdzsvarošanas rezervju tirgū reģionos, kurus pārklāj E.ON tīkli, pirmkārt, paaugstinot savas izmaksas, lai atbalstītu savu elektroenerģijas ražošanas meitasuzņēmumu, novirzot izdevumus uz galapatērētājiem, un, otrkārt, neļaujot citu dalībvalstu elektroenerģijas ražotājiem pārdot līdzsvarošanas elektroenerģiju E.ON elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgos.

(4)

Komisija uzskata, ka saistības, ko piedāvāja pēc sākotnējiem novērtējumiem un novērojumiem, ko iesniedza ieinteresētās trešās personas, ir pietiekamas, lai novērstu paustās bažas par konkurenci. Pirmkārt, aptuveni 5 000 MW E.ON ražošanas jaudas nodalīšana kliedēja bažas par vairumtirdzniecības tirgu. Šī nodalīšana izslēdz iespēju un motivāciju samazināt ražošanas jaudu ar peļņu, kas bija iespējams, ņemot vērā E.ON elektroenerģijas uzņēmuma portfeļa struktūru. Nodalītās elektrostacijas arī palīdzēs esošajiem un potenciālajiem konkurentiem piekļūt jaunajām elektrostacijām, kā arī elektrostacijām, kas izmanto tehnoloģijas, kas konkurentiem nav pieejamas. Turklāt konkurenti iegūs piekļuvi jaunām teritorijām, kas pateicoties jaunām elektrostacijām tiem palīdzēs vēl vairāk palielināt (vai atjaunot) ražošanas jaudas. Otrkārt, nodalot E.ON pārvades sistēmu jomu (Transmission System Business), ko veido 380/220 kV līniju tīkls, sistēmu ekspluatācija E.ON pārvaldītajā reģionā un saistītās darbības kliedē bažas par elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgu, kas rodas dēļ vertikāli integrētās struktūras uzņēmumā E.ON, kas nodarbojas ar ražošanu/ piegādi un pārvadi.

(5)

Šis lēmums nosaka, ka ņemot vērā šīs saistības, Komisijas rīcībai vairs nav pamata.

(6)

Padomdevēja komiteja konkurences ierobežojumu un dominējoša stāvokļa jautājumos 2008. gada 3. novembrī sniedza labvēlīgu atzinumu.


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.


Top