EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0207(02)

Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

OJ C 31, 7.2.2009, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 31/6


Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

(2009/C 31/07)

Atbalsta numurs: XA 278/08

Dalībvalsts: Francija

Reģions: Département de la Moselle

Atbalsta shēmas nosaukums: Aides aux investissements pour le développement de l'utilisation des énergies renouvelables, des bioénergies est des économies d'énergies dans le secteur agricole

Juridiskais pamats: Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. pants

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi: Maksimāli EUR 270 000 atkarībā no vajadzībām un pieejamajiem budžeta līdzekļiem

Atbalsta maksimālā intensitāte: Atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt maksimāli noteikto atbalsta intensitāti, proti, 40 % attīstītos reģionos un 50 % no attiecināmajiem ieguldījumiem mazāk attīstītos apvidos (papildus 10 % jaunajiem lauksaimniekiem)

Īstenošanas datums: No dienas, kad Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē publicēts attiecīgā atbrīvojuma pieprasījuma reģistrācijas numurs un ar nosacījumu, ka būs pieejamas atbilstošas apropriācijas

Atbalsta shēmas ilgums: Trīs gadi no dienas, kad no Eiropas Komisijas atsūtīts apliecinājums par saņemšanu (ar nosacījumu, ka būs pieejamas atbilstošas apropriācijas)

Atbalsta mērķi un noteikumi: Mērķis ir aizstāt iepriekšējos neatjaunojamos enerģijas avotus ar atjaunojamās enerģijas un bioenerģijas ražošanas sistēmām, kuras paredzētas, lai nodrošinātu normālu saimniecības darbību, ierobežojot siltumnīcefekta gāzu rašanos, bet saražoto enerģiju nepārdodot. Būs attiecināmi šādi turpmāk minētie ieguldījumi, kas sniedz ieguldījumu kvalitātes uzlabošanā un dabiskas vides aizsardzībā un uzlabošanā:

paraugprojekti, kas pozitīvi ietekmē dabu un dod nozīmīgu ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu samazināšanā (atbalsta maksimālais apjoms EUR 20 000),

iekārtas siena un labības žāvēšanai,

siltuma atgūšanas iekārtas utt.

Atbalsti tiks piešķirti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. pantu, ievērojot visus tajā ietvertos noteikumus

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Visas Mozeles departamenta lauku saimniecības

Atbildīgās iestādes nosaukums un adrese:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Tīmekļa vietne: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Cita informācija: Lai stingri ievērotu maksimālo robežu, kas katram paredzētā atbalsta veidam ir noteikta ar Kopienas tiesību aktiem, atbalsta summa vajadzības gadījumā tiks pārskatīta, to samazinot atkarībā no summas, ko sedz citi publiskie finansētāji.

Atbalsts tiks piešķirts tikai tiem lauksaimniekiem, kuri nav saņēmuši līdzīgu atbalstu piecu iepriekšējo gadu laikā, izņemot tos lauksaimniekus, kuru iepriekšējās atbalsta lietas ir noslēgtas.

Atbalsta numurs: XA 280/08

Dalībvalsts: Francija

Reģions: Département de la Moselle

Atbalsta shēmas nosaukums: Développement des filières atypiques, démarches qualité, volets “investissements” et “assistance technique”

Juridiskais pamats: Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. un 15. pants

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi: EUR 460 000 gadā, no kuriem EUR 400 000“kapitālieguldījumiem” un EUR 60 000“tehniskajai palīdzībai”

Atbalsta maksimālā intensitāte: “Kapitālieguldījumi”

Subsīdijas maksimālais pieļaujamais apjoms ir EUR 20 000.

“Tehniskā palīdzība”

Ar atbalsta līdzekļiem varēs segt 80 % izdevumu, nepārsniedzot EUR 3 000 par katru pakalpojumu

Īstenošanas datums: No dienas, kad Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē publicēts attiecīgā atbrīvojuma pieprasījuma reģistrācijas numurs, un atbilstoši attiecīgajām apropriācijām

Atbalsta shēmas darbības ilgums: Trīs gadi no dienas, kad no Eiropas Komisijas atsūtīts apliecinājums par saņemšanu (atbilstoši attiecīgajām apropriācijām)

Atbalsta mērķi un noteikumi: Atbalstu sniedz, lai veicinātu atsevišķu Mozeles departamenta lauksaimnieciskās ražošanas nozaru pārstrukturēšanu un pasākumu īstenošanu kvalitātes uzlabošanai primārās ražošanas jomā. Atbalstītas tiks iniciatīvas ražošanas uzsākšanai jaunās nozarēs, radot lauku saimniecībām pievienoto vērtību, inovatīvi projekti vai netipisku nozaru attīstības projekti. Daži pasākumi tiks veikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. pantu, citi (iepriekš veicot izpēti) — saskaņā ar tās 15. pantu

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Visas Mozeles departamenta lauku saimniecības

Atbildīgās iestādes nosaukums un adrese:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Tīmekļa vietne: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Cita informācija: Lai nodrošinātu, ka tiek stingri ievēroti maksimālie apjomi, kas katram atbalsta veidam noteikti Kopienas tiesību aktos, atbalstu vajadzības gadījumā pārskatīs, samazinot tā apjomu par tādu summu, kāda būs pārējo publisko finansētāju dalība.

Atbalstu varēs saņemt ražotāju grupas, kuras šāda veida atbalstu nav saņēmušas piecos iepriekšējos gados un kuras nokārtojušas visus maksājumus saistībā ar iepriekšējām atbalsta lietām.

Atbalsta numurs: XA 282/08

Dalībvalsts: Francija

Reģions: Département de la Moselle

Atbalsta shēmas nosaukums: Diagnostic-conseil pour optimiser les investissements matériels et réduire les coûts de mécanisation (assistance technique)

Juridiskais pamats: Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. pants

Article L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi: Nepārsniedzot EUR 68 000, saskaņā ar vajadzībām un atkarībā no pieejamajiem budžeta līdzekļiem

Atbalsta maksimālā intensitāte: 80 % no izdevumiem, nepārsniedzot šādus maksimālos apjomus:

EUR 400 par diagnosticēšanu un padoma sniegšanu attiecībā uz aprīkojumu;

EUR 500 par diagnosticēšanu un padoma sniegšanu attiecībā uz mehanizācijas izmaksu samazināšanu

Īstenošanas datums: No dienas, kad Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē publicēts attiecīgā atbrīvojuma pieprasījuma reģistrācijas numurs, un atbilstoši attiecīgajām apropriācijām

Atbalsta shēmas ilgums: Trīs gadi no dienas, kad no Eiropas Komisijas atsūtīts apliecinājums par saņemšanu (atbilstoši attiecīgajām apropriācijām)

Atbalsta mērķi un noteikumi: Ar diagnosticēšanu, padoma sniegšanu un apmācību atbalstīt lauksaimniekus materiālo ieguldījumu optimizēšanā, palīdzot tiem izdarīt pareizu izvēli jo īpaši dabas resursu aizsardzības un pārvaldības nodrošināšanai.

Tiks ievēroti visi Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. panta noteikumi

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Visi Mozeles departamenta lauksaimniecības uzņēmumi (lauku saimniecības, lauku saimniecību grupas, lauksaimnieciskās ražošanas iekārtu koplietošanas kooperatīvi [CUMA])

Atbildīgās iestādes nosaukums un adrese:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Tīmekļa vietne: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Cita informācija: Lai nodrošinātu, ka tiek stingri ievēroti maksimālie apjomi, kas katram atbalsta veidam noteikti Kopienas tiesību aktos, atbalstu vajadzības gadījumā pārskatīs, samazinot tā apjomu par tādu summu, kāda būs pārējo publisko finansētāju dalība.

Atbalstu varēs saņemt ražotāju grupas, kuras šāda veida atbalstu nav saņēmušas piecos iepriekšējos gados un kuras nokārtojušas visus maksājumus saistībā ar iepriekšējām atbalsta lietām.

Atbalsta numurs: XA 348/08

Dalībvalsts: Nīderlande

Reģions: Provincie Fryslân

Atbalsta nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Saņēmēja nosaukums:

S. Jelsma, Mienskerwei 2, 9262 SM Suameer, Nederland

Juridiskais pamats: Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007, Hoofdstuk 1.3. Subsidie agrarische bedrijfsverplaatsing (blz 28).

www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007)

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: —

Maksimālais vienreizējs atbalsts: EUR 178 925

Atbalsta maksimālā intensitāte: Subsīdiju piešķir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 6. panta 3. un 4. punktu. Tā kā uzņēmums Regulas (EK) Nr. 1857/2006 2. panta 9. punkta izpratnē atrodas mazāk labvēlīgā apgabalā, atbalsta maksimālā intensitāte ir 50 %.

Pārvietošana notiek sabiedrības interesēs, proti, Valsts ekoloģiskā tīkla (EHS) izveides un lauksaimniecības struktūru uzlabošanas kontekstā, un tā nodrošinās lauksaimnieku ar modernākām iekārtām un paaugstinās ražošanas jaudu. Kopējās attaisnotās izmaksas ir EUR 357 850, no kurām 50 % sedz atbalsts. Izmaksas rodas sakarā ar piena dzesēšanas cisternu palielināšanu, ar skābbarības uzglabāšanas plākšņu aizņemto teritoriju un vispārējo uzņēmuma telpu paplašināšanu, kā arī ieviešot modernākas darbarīku uzglabāšanas vietas — modernāku nojumi un plašāku cieto segumu

Īstenošanas datums: 2008. gada 1. novembris vai pēc Komisijas apstiprinātas pieteikuma saņemšanas (ieskaitot identifikācijas numuru)

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Pēdējā iemaksa tiks veikta vēlākais līdz 2010. gada novembrim

Atbalsta mērķis: Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem. Sekundārais mērķis: lauku saimniecības ēku pārvietošana sabiedrības interesēs, proti, Valsts ekoloģiskā tīkla (EHS) izveides un lauksaimniecības struktūru uzlabošanas kontekstā. Tiek izmantota iespēja saskaņā ar 6. pantu pārvietot lauku saimniecības ēkas sabiedrības interesēs, un šīs pārvietošanas rezultātā tiks iegūtas modernākas iekārtas un paaugstināta ražošanas jauda

Attiecīgā (-ās) nozare(-es): Lauksaimniecība

Apakšsektors: Piena lopkopība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Provincie Fryslân (Friesland)

Sneekertrekweg 1

Leeuwarden

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Nederland

Tīmekļa vietne: www.fryslan.nl/regelgevingeuropa

lietotājvārds: europa

parole: regelgeving

Sīkāka informācija par šo atbalstu un mazāk labvēlīgo apgabalu karte ir pieejama tīmekļa vietnē www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007).

Atbalsta numurs: XA 407/08

Dalībvalsts: Apvienotā Karaliste

Reģions: Northern Ireland

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Northern Ireland Fallen Stock Scheme

Juridiskais pamats: Shēma ir brīvprātīga.

Regulā (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam, noteikts, ka dalībvalstis nodrošina atbilstīgus pasākumus, lai dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus iznīcinātu atbilstīgi regulai

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: No 2008. gada 1. decembra līdz 2009. gada 31. martam GBP 240 000.

Kopā: GBP 240 000

Atbalsta maksimālā intensitāte: Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 16. panta 1. punkta d) apakšpunktu atbalsta intensitāte transporta izmaksu segšanai ir līdz 100 % no izmaksām par nobeigušos mājlopu liemeņu aizvākšanu no saimniecībām, ko veic apstiprināts līgumdarba izpildītājs.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 16. panta 1. punkta d) apakšpunktu atbalsta intensitāte iznīcināšanas izmaksu segšanai ir līdz 75 % no izmaksām par kautķermeņu pārstrādes vai sadedzināšanas izmaksām, ko veic apstiprināts līgumdarba izpildītājs

Īstenošanas datums: 2008. gada 1. decembris vai no dienas, kad shēma publicēta Komisijas tīmekļa vietnē, par noteicošo uzskatot vēlāko datumu

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2008. gada 1. decembris vai no dienas, kad shēma publicēta Komisijas tīmekļa vietnē, par noteicošo uzskatot vēlāko datumu. Atbalsta shēmas darbība beidzas 2009. gada 31. martā. Pēdējais pieteikumu iesniegšanas datums ir 2009. gada 31. marts

Atbalsta mērķis: Atbalsta shēmas mērķis ir tāds pats, kā Valsts shēmai nobeigušos dzīvnieku iznīcināšanai [National Fallen Stock Scheme] (Apvienotā Karaliste) XA 168/07, kuras darbība beidzas 2008. gada novembrī, tas ir, nodrošināt valsts atbalstītu brīvprātīgas pieteikšanās sistēmu nobeigušos mājlopu aizvākšanai un iznīcināšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1774/2002. Tomēr šajā jaunajā shēmā paziņotais atbalsta elements paredzēts vienīgi Ziemeļīrijas MVU, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu, nobeigušos mājlopu aizvākšanai un iznīcināšanai tikai Ziemeļīrijā

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese: Oficiālā par atbalsta shēmu atbildīgā iestāde ir:

Department of Agriculture and Rural Development

Environmental Policy Branch

Room 654

Dundonald House

Upper Newtownards Road

BT4 3SB Belfast

Northern Ireland

Organizācija, kas pārvalda shēmu:

The National Fallen Stock Company Ltd

Stuart House

City Road

PE1 1QF Peterborough

Tīmekļa vietne: http://nfsco.co.uk/news/press-releases/northern-ireland-members/

Cita informācija: Valsts shēmas nobeigušos dzīvnieku iznīcināšanai (Apvienotā Karaliste) XA 168/07 darbība beidzas 2008. gada novembrī. Šobrīd paziņotā shēma attiecas tikai uz MVU Ziemeļīrijā.

Komisija ir aicināta pievērst uzmanību šādai informācijai.

Uzņēmums “National Fallen Stock Company” no Valsts shēmas nobeigušos dzīvnieku iznīcināšanai (Apvienotā Karaliste) XA 168/07 dalībniekiem šobrīd iekasē ikgadējo dalības maksu GBP 28 gadā. Ir ierosināts no 2008. gada 1. decembra iekasēt no dalībniekiem nelielu administratīvo maksu par mēnešiem, kuros tie izmanto shēmu.

Plānots, ka par mainīto Valsts shēmu nobeigušos dzīvnieku iznīcināšanai pārējai AK teritorijai paziņos 2009. gada janvārī.

Papildu un sīkāka informācija par atbilstību shēmai un tās noteikumi atrodami iepriekš minētajā tīmekļa vietnē.


Top