EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/134/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5176 — CVC/Schuitema) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 134, 31.5.2008, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/42


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5176 — CVC/Schuitema)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 134/13)

1.

Komisija 2008. gada 22. maijā. saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmums CVC Fund IV (“CVC Fund IV”, Kaimanu salas), kas pieder CVC Capital Partners Group S.a.r.l. (“CVC”, Luksemburga), minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār visu uzņēmumu Schuitema N.V (“Schuitema”, Nīderlande), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

CVC/CVC Fund IV: ieguldījumi un vadības konsultācijas ieguldījumu fondiem un/vai ieguldījumu pārvaldīšana ieguldījumu fondu vārdā;

Schuitema: publiskais iepirkums, ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība un ar to saistīti pakalpojumi Nīderlandē.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (fakss: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5176 — CVC/Schuitema uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


Top