EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0531(06)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 5. panta 3. punktā minēto atsauces summu, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, saraksta (publicēts OV C 247, 13.10.2006., 19. lpp. , OV C 153, 6.7.2007., 22. lpp. , OV C 182, 4.8.2007., 18. lpp. , OV C 57, 1.3.2008., 38. lpp. ) atjaunināšana

OJ C 134, 31.5.2008, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/19


Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 5. panta 3. punktā minēto atsauces summu, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, saraksta (publicēts OV C 247, 13.10.2006., 19. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 22. lpp., OV C 182, 4.8.2007., 18. lpp., OV C 57, 1.3.2008., 38. lpp.) atjaunināšana

(2008/C 134/08)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 5. panta 3. punktā minēto atsauces summu, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, saraksta publicēšana pamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis dara zināmu Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu.

Papildus publikācijai Oficiālajā Vēstnesī Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejams ikmēneša atjauninājums.

SLOVĀKIJA

OV C 247, 13.10.2006., 19. lpp., publicētās informācijas aizstāšana ar citu informāciju

Saskaņā ar 4. pantu Likumā Nr. 48/2002 Coll. par ārvalstnieku uzturēšanos un vairāku likumu grozījumiem finanšu līdzekļi, kas nepieciešami, lai trešās valsts valstspiederīgais varētu uzturēties Slovākijas Republikas teritorijā, ir SKK 1 700 katrai personai par katru uzturēšanās dienu.

Summā SKK 1 700 ir iekļauts:

a)

SKK 1 000 par mitekli;

b)

SKK 100 par brokastīm;

c)

SKK 200 par pusdienām;

d)

SKK 200 par vakariņām;

e)

SKK 200 kabatas naudai.

Ja izdevumi saistībā ar trešās valsts valstspiederīgā uzturēšanos Slovākijas Republikas teritorijā tiek daļēji segti, šo faktu ņem vērā.

Ielūgums, kuru apstiprinājusi policijas iestāde, var aizstāt pierādījumu par finanšu līdzekļiem.

GRIEĶIJA

OV C 247, 13.10.2006., 19. lpp., publicētās informācijas aizstāšana ar citu informāciju

Kopējā ministrijas 2007. gada 24. decembra lēmumā Nr. 3021/22/10-f ir noteikta iztikas līdzekļu summa, kurai ir jābūt ārvalstnieku — izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgo — rīcībā, ja tie vēlas ieceļot Grieķijas teritorijā.

Saskaņā ar iepriekšminēto lēmumu summa valūtā, kas ļauj ārvalstniekiem, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgie, ieceļot Grieķijā, ir EUR 50 katrai personai par katru dienu, un uzturēšanās ilgumam ne vairāk par 5 dienām minimālā pieļaujamā kopsumma ir EUR 300.

Ja ārvalstnieks ir nepilngadīga persona, iepriekš norādītās summas samazina par 50 %.

To trešo valstu valstspiederīgiem, kuras uzliek pienākumu Grieķijas valstspiederīgajiem uz robežas mainīt valūtu, arī piemēro šādu pienākumu atbilstīgi savstarpības principam.


Top