EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/111/18

Labojumu verbālprocess — Lisabonas Līgumam, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un kas parakstīts Lisabonā, 2007. gada 13. decembrī ( OV C 306, 17.12.2007. )

OJ C 111, 6.5.2008, p. 56–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 111/56


LABOJUMU VERBĀLPROCESS

Lisabonas Līgumam, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un kas parakstīts Lisabonā, 2007. gada 13. decembrī

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 306, 2007. gada 17. decembris )

(2008/C 111/18)

Šie labojumi ir izdarīti ar Labojumu verbālprocesu, kurš parakstīts Romā, 2008. gada 30. aprīlī un kura depozitārs ir Itālijas Republikas valdība.

1.   GROZĪJUMI LĪGUMĀ PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMĀ

a)

13. lpp., 1. panta 9. punkta b) apakšpunkts

Teksts:

“(…) “un, pieņemot lēmumu saskaņā ar to pašu procedūru, var nosūtīt attiecīgajai valstij ieteikumus.”;”

jālasa:

“(…) “un, pieņemot lēmumu saskaņā ar to pašu procedūru, var šai dalībvalstij adresēt ieteikumus.”;”;

b)

28. lpp., 1. panta 34. punkta ievadfrāze

Teksts:

“Iekļauj 15.a pantu, kurā pārņem 23. panta tekstu, izdarot šādus grozījumus:”

jālasa:

“Iekļauj 15.b pantu, kurā pārņem 23. panta tekstu, izdarot šādus grozījumus:”;

c)

42. lpp., 2. panta 2. punkta c) apakšpunkts

Teksts:

“vārdkopu “Padome saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru” aizstāj ar vārdkopu “Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru” (…)”

jālasa:

“vārdkopas “Padome saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru” un “Padome, ievērojot 251. pantā paredzēto procedūru” aizstāj ar vārdkopu “Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru” (…)”;

d)

42. lpp., 2. panta 2. punkta d) apakšpunkts

Teksts:

“vārdkopu “ar kvalificētu balsu vairākumu” svītro;”

jālasa:

“svītro vārdkopas “ar kvalificētu balsu vairākumu”, “pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu” un “ko tā pieņēmusi ar kvalificētu balsu vairākumu”;”;

e)

43. lpp., 2. panta 2. punkta l) apakšpunkts

Teksts:

“vārdkopas “114. pantā paredzētā Komiteja” un “114. pantā minētā komiteja” aizstāj ar vārdkopu “Ekonomikas un finanšu komiteja” attiecīgajā locījumā”;

jālasa:

“vārdkopas “114. pantā paredzētā Komiteja”, “Šā Līguma 114. pantā paredzētā Komiteja” un “114. pantā minētā komiteja” aizstāj ar vārdkopu “Ekonomikas un finanšu komiteja” attiecīgajā locījumā;”;

f)

44. lpp., 2. panta 7. punkta otrās daļas ceturtais ievilkums

Svītro otrās daļas ceturto ievilkumu (“— 231. panta otrajā daļā,”);

g)

45. lpp., 2. panta 8. punkta otrais ievilkums

Teksts:

“—

97.b pantā:”

jālasa:

“—

4. pantā, kas kļūst par 97.b pantu:”;

h)

103. lpp., 2. panta 188. punkts

Teksts:

“201. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:”

jālasa:

“201. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:”;

i)

109. lpp., 2. panta 215. punkts

Teksts:

“231. panta 2. punkta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:”

jālasa:

“231. panta otrās daļas tekstu aizstāj ar šādu tekstu:”;

j)

111. lpp., 2. panta 224. punkts

Teksts:

“Neatkarīgi no tā, ka ir pagājis 230. panta piektajā daļā noteiktais laiks, (…)”

jālasa:

“Neatkarīgi no tā, ka ir pagājis 230. panta sestajā daļā noteiktais laiks, (…)”;

k)

112. lpp., 2. panta 231. punkts

Pievieno šādu d) apakšpunktu: “d) 8. punktā, kas kļūst par 7. punktu, svītro vārdus “ar kvalificētu balsu vairākumu”.”;

l)

127. lpp., 2. panta 274. punkts (279.b panta pirmais teikums)

Teksts:

“Pēc Komisijas iniciatīvas regulāri tiek sasauktas Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāju sanāksmes saskaņā ar šajā nodaļā minētajām procedūrām.”

jālasa:

“Pēc Komisijas iniciatīvas regulāri tiek sasauktas Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāju sanāksmes saskaņā ar šajā daļā minētajām procedūrām.”;

m)

133. lpp., 2. panta 293. punkta b) apakšpunkts

Teksts:

“2. punkta, ko numurē kā pirmo punktu, (…)”

jālasa:

“2. punkta, ko numurē kā 1. punktu, (…)”.

2.   PROTOKOLI, KO PIEVIENO LISABONAS LĪGUMAM

a)

165. lpp., 1. panta virsraksts

Teksts:

“VIENĪGAIS PANTS”

jālasa:

“1. PANTS”;

b)

165. lpp., 1. panta 3. punkta a) apakšpunkta otrā daļa

Teksts:

“(…) un Protokolu par Eiropas Savienības privilēģijām un imunitāti pievieno arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam;”

jālasa:

“(…) un Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā pievieno arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam;”;

c)

166. lpp., 1. panta 4. punkta ievadfrāze

Teksts:

“(…) un atsauci uz Līgumu par Eiropas Savienību un/ vai Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu aizstāj ar atsauci uz Līgumiem:”

jālasa:

“(…) un atsauci uz Līgumu par Eiropas Savienību un/ vai Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu aizstāj ar atsauci uz Līgumiem, attiecīgajos teikumos vajadzības gadījumā veicot atbilstīgus gramatiskus pielāgojumus:”;

d)

166. lpp., 1. panta 4. punkta b) apakšpunkts

Iekļauj šādu jaunu ievilkumu: “- 7. pantā,”;

e)

166. lpp., 1. panta 4. punkta f) apakšpunkts

Teksts:

“septītajā apsvērumā, kas kļūst par septīto apsvērumu;”

jālasa:

“sestajā apsvērumā, kas kļūst par septīto apsvērumu;”;

f)

166. lpp., 1. panta 4. punkta g) apakšpunkts

Teksts:

“Protokolā par nekustamā īpašuma iegādi Dānijā:”

jālasa:

“Protokolā par īpašuma iegādi Dānijā:”;

g)

167. lpp., 1. panta 5. punkta c) apakšpunkts

Teksts:

“1. punkta pirmajā teikumā;”

jālasa:

“1. panta pirmajā teikumā;”;

h)

168. lpp., 1. panta 6. punkta d) apakšpunkta otrais ievilkums

Teksts:

“10. panta, ko numurē kā 9. punktu, c) apakšpunktā.”

jālasa:

“10. punkta, ko numurē kā 9. punktu, c) apakšpunktā.”;

i)

168. lpp., 1. panta 7. punkta b) apakšpunkts

Teksts:

“Protokolā par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti:”

jālasa:

“Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās:”;

j)

169. lpp., 1. panta 8. punkta d) apakšpunkts

Teksts:

“Protokolā par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti:”

jālasa:

“Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās:”;

k)

171. lpp., 1. panta 10. punkta f) apakšpunkts

Teksts:

“II sadaļas virsrakstam pievieno vārdu “Tiesas”;”

jālasa:

“(neattiecas uz latviešu valodas tekstu)”;

l)

172. lpp., 1. panta 10. punkta r) apakšpunkts

Teksts:

“Protokola I pielikuma 3. pantā 1. punkta otrajā teikumā pirms vārda “tiesas” iekļauj vārdu “Civildienesta” un 2. un 3. punktā svītro vārdkopu “ar kvalificētu balsu vairākumu”;”

jālasa:

“Protokola I pielikuma 3. panta 1. punkta otrajā teikumā pirms vārda “tiesas” iekļauj vārdu “Civildienesta” un 2. un 3. punktā svītro vārdkopas “pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu,” un “ar kvalificētu balsu vairākumu”;”;

m)

174. lpp., 1. panta 11. punkta w) apakšpunkts

Teksts:

“43.1., 43.2. un 43.3. pantā, ko attiecīgi numurē kā 42.1., 42.2. un 42.3. pantu, atsauci uz 122. pantu 1 aizstāj ar atsauci uz 116.a pantu; 43.3. pantā, ko numurē kā 42.3. pantu, svītro atsauci uz 34.2. un 50. pantu, kā arī 43.4. pantā, ko numurē kā 42.4. pantu, atsauci uz 10.1. pantu aizstāj ar atsauci uz 10.1. pantu;”

jālasa:

“43.1., 43.2. un 43.3. pantā, ko attiecīgi numurē kā 42.1., 42.2. un 42.3. pantu, atsauci uz 122. pantu aizstāj ar atsauci uz 116.a pantu; 43.3. pantā, ko numurē kā 42.3. pantu, svītro atsauci uz 34.2. un 50. pantu, kā arī 43.4. pantā, ko numurē kā 42.4. pantu, atsauci uz 10.1. pantu aizstāj ar atsauci uz 10.2. pantu;”;

n)

174. lpp., 1. panta 11. punkta aa) apakšpunkts

Teksts:

“52. pantā, ko numurē kā 49. pantu, pēc teksta “Ievērojot neatsaucami fiksētos maiņas kursus,” iekļauj tekstu “saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 116.a panta 3. punktu”;”

jālasa:

“52. panta, ko numurē kā 49. pantu, virsrakstā vārdus “Kopienas valūtā” aizstāj ar vārdiem “dalībvalstu valūtās” un pantā pēc teksta “Ievērojot neatsaucami fiksētos maiņas kursus,” iekļauj tekstu “saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 117.a panta 3. punktu”;”;

o)

177. lpp., 1. panta 12. punkta o) apakšpunkts

Teksts:

“(…) 2. punktā vārdu “projekta” aizstāj ar vārdu “investīcijas”;”

jālasa:

“(…) 2. punktā vārdus “finansējamā projekta” aizstāj ar vārdiem “finansējamās investīcijas”;”;

p)

178. lpp., 1. panta 12. punkta q) apakšpunkta iii) punkts

Teksts:

“3. un 4. punkta pirmajā teikumā vārdkopas “aizdevumu un garantiju pieteikumiem” un “aizdevumu vai garantiju pieteikumi” attiecīgi aizstāj ar vārdiem “finansēšanas operācijām” un “finansēšanas operācijas”;”

jālasa:

“3. un 4. punkta pirmajā teikumā vārdkopas “aizdevumu un garantiju pieteikumiem” un “iesniegtie aizdevumu vai garantiju pieteikumi” attiecīgi aizstāj ar vārdkopām “finansēšanas operācijām” un “iesniegtās finansēšanas operācijas”;”;

q)

178. lpp., 1. panta 12. punkta t) apakšpunkts

Teksts:

“(…) un 3. punktā svītro vārdkopu “zeltā vai konvertējamā valūtā”, un 4. punktā vārdu “projektiem” aizstāj ar vārdu “investīcijām”;”

jālasa:

“(…) un 3. punktā svītro vārdkopu “zeltā vai konvertējamā valūtā, vai”, un 4. punktā vārdu “projektiem, kurus” aizstāj ar vārdu “investīcijām, kuras”;”;

r)

180. lpp., 1. panta 14. punkts

Teksts:

“Protokolu par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti groza šādi:”

jālasa:

“Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās groza šādi:”;

s)

180. lpp., 1. panta 15. punkta b) apakšpunkts

Teksts:

“b)

pirmajā apsvērumā vārdkopu “pieņemot lēmumus par pāreju uz ekonomiskās un monetārās savienības trešo posmu” aizstāj ar tekstu “pieņemot lēmumus par izņēmuma statusa atcelšanu dalībvalstīm, kam ir izņēmuma statuss”;”

jālasa:

“b)

pirmajā apsvērumā vārdkopu “pieņemot lēmumus par pāreju uz ekonomiskās un monetārās savienības trešo posmu” aizstāj ar tekstu “pieņemot lēmumus par izņēmuma statusa atcelšanu dalībvalstīm, kam ir izņēmuma statuss” un vārdkopu “šā Līguma” aizstāj ar vārdkopu “Līguma par Eiropas Savienības darbību;”;”

t)

187. lpp., 1. panta 21. punkta a) apakšpunkta ii) punkts

Teksts:

“pirmspēdējā apsvērumā tekstu “Protokolu, ar ko iekļauj Šengenas acquis” aizstāj ar tekstu “Protokolu par Šengenas acquis, kas iekļauts”;”

jālasa:

“pirmspēdējā apsvērumā tekstu “Protokolā, ar ko iekļauj Šengenas acquis” aizstāj ar tekstu “Protokolā par Šengenas acquis, kas iekļauts”;”;

u)

193. lpp., 1. panta 27. punkts

Teksts:

“27)

Protokolā par 17. pantu Līgumā par Eiropas Savienību noteikumu daļā (…)”

jālasa:

“27)

Protokolā par 17. pantu Līgumā par Eiropas Savienību preambulas pirmajā apsvērumā atsauces uz 17. panta 1. punkta otro daļu un 3. punktu aizstāj ar atsauci uz 28.A panta 2. punktu un noteikumu daļā (…)”;

v)

193. lpp., 1. panta 29. punkts

Teksts:

“Protokolā par Nīderlandes Antiļu salās rafinētu naftas produktu importu Eiropas Savienībā, 3. panta 3. punkta otrajā teikumā svītro vārdus “, ko pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu,”.”

jālasa:

“Protokolā par Nīderlandes Antiļās rafinētu naftas produktu importu Eiropas Savienībā, 3. panta 3. punkta otrajā teikumā svītro vārdus “, ko pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu,”.”;

w)

193. lpp., 1. panta 30. punkts

Teksts:

“Protokolā par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 141. pantu groza šādi:”

jālasa:

“Protokolu par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 141. pantu groza šādi:”;

x)

193. lpp., 1. panta 30. punkta b) apakšpunkts

Teksts:

“vienīgajā pantā pirms atsauces uz 141. pantu iekļauj vārdus “par Eiropas Savienības darbību”.”

jālasa:

“vienīgajā pantā pirms atsauces uz 141. pantu vārdkopu “Šā Līguma” aizstāj ar vārdkopu “Līguma par Eiropas Savienības darbību”.”;

y)

193. lpp., 1. panta 31. punkts

Teksts:

“Protokolā par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz Grenlandi vārdkopu “Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma” aizstāj ar vārdkopu “Līguma par Eiropas Savienības darbību”, kā arī svītro 2. pantu.”

jālasa:

“Protokolā par īpašo režīmu Grenlandei vārdkopu “Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma” aizstāj ar vārdkopu “Līguma par Eiropas Savienības darbību”, kā arī svītro 2. pantu.”;

z)

194. lpp., 1. pants

Pēc 33. punkta pievieno šādu punktu:

PIELIKUMI

34)

I pielikumā rindā, kas attiecas uz 22. nodaļas numuriem ex 22.08 un 22.09, svītro vārdu “Līguma”.”;

aa)

198. lpp., pielikums; C daļas nosaukums

Teksts:

“PROTOKOLS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI”

jālasa:

“PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ”.

3.   LISABONAS LĪGUMA 5. PANTĀ PAREDZĒTĀS ATBILSTĪBAS TABULAS

Līgums par Eiropas Savienību

206. lpp., Iepriekšējā numerācija Līgumā par Eiropas Savienību attiecībā uz 47. pantu

Teksts:

“47. pants (pārcelts)”

jālasa:

“47. pants (aizstāts)”.

Līgums par Eiropas Savienības darbību

a)

214. lpp., jaunā numerācija Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz 113. pantu (pārcelts)

Teksts:

“294. pants”

jālasa:

“284. pants”;

b)

228. lpp., iepriekšējā numerācija Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā, zemsvītras piezīme attiecībā uz 63. panta 1. un 2. punktu un 64. panta 2. punktu

Teksts:

“EK līguma 63. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar LESD 63. panta 1. un 2. punktu, un 64. panta 2. punktu aizstāj ar LESD 63. panta 3. punktu.”

jālasa:

“EK līguma 63. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar LESD 63. panta (ko numurē kā 78. pantu) 1. un 2. punktu, un 64. panta 2. punktu aizstāj ar LESD 63. panta (ko numurē kā 78. pantu) 3. punktu.”;

c)

229. lpp., iepriekšējā numerācija Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā, zemsvītras piezīme attiecībā uz 178. pantu

Teksts:

“Pēc būtības aizstāj ar LESD 188.d panta 1. punkta otrās daļas otro teikumu.”

jālasa:

“Pēc būtības aizstāj ar LESD 188.d panta (ko numurē kā 208. pantu) 1. punkta otrās daļas otro teikumu.”.


Top