EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0506(09)

Paziņojums par dažu antidempinga pasākumu gaidāmo termiņa izbeigšanos

OJ C 111, 6.5.2008, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 111/50


Paziņojums par dažu antidempinga pasākumu gaidāmo termiņa izbeigšanos

(2008/C 111/16)

1.

Komisija paziņo, ka tālāk minēto antidempinga pasākumu termiņš beigsies tālāk tabulā norādītajā datumā, ja netiks ierosināta to pārskatīšana saskaņā ar tādu procedūru, kā noteikts Padomes 1995. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 384/96 (1) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis 11. panta 2. punktā.

2.   Procedūra

Kopienas ražotāji var iesniegt rakstisku pārskatīšanas pieprasījumu. Šajā pieprasījumā jānorāda pietiekami pierādījumi tam, ka šo pasākumu izbeigšanas rezultātā varētu turpināties vai atkārtoties dempings un kaitējums.

Ja Komisija nolems pārskatīt attiecīgos pasākumus, importētājiem, eksportētājiem, eksportētājas valsts pārstāvjiem un Kopienas ražotājiem tiks dota iespēja paplašināt, atspēkot pārskatīšanas pieprasījumā norādītos pasākumus vai iebilst pret tiem.

3.   Termiņa ierobežojums

Kopienas ražotāji, pamatojoties uz augstāk minēto, var iesniegt rakstisku pārskatīšanas pieprasījumu, un tam jānonāk Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorātā (Nodaļa H-1), J-79 4/23, B-1049 Briselē (2) jebkurā laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas datuma, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms tālāk tabulā norādītā datuma.

4.

Šis paziņojums tiek publicēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 2. punktu.

Produkts

Izcelsmes vai eksportētāja (-as) valsts (-is)

Pasākumi

Atsauce

Beigu datums

Furfurilspirts

Ķīnas Tautas Republika

Antidempinga maksājums

Padomes Regula (EK) Nr. 1905/2003 (OV L 283, 31.10.2003., 1. lpp.)

1.11.2008.


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2117/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 17. lpp.).

(2)  Fakss: (32-2) 295 65 05.


Top