EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/043/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5049 — Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 43, 16.2.2008, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 43/27


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5049 — Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 43/07)

1.

Komisija 2008. gada 5. februārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums The Goldmann Sachs Group (“Goldmann Sachs”, ASV) un Colyzeo Investors II, Colony Investors VIII (kopā “Colony Capital”, ASV) minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu BUT, Francija, iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Goldmann Sachs: ieguldījumu banku pakalpojumi un vērtspapīri;

Colony: ieguldījumu un īpašumu pārvaldība;

BUT: mājsaimniecības mēbeļu un elektropreču vairumtirdzniecība.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5049 — Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussels


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


Top