EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0706(07)

To uzturēšanās atļauju saraksta (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 247, 2006. gada 13. oktobris, 1. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss

OJ C 153, 6.7.2007, p. 5–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ C 153, 6.7.2007, p. 5–5 (BG, RO)

6.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/5


To uzturēšanās atļauju saraksta (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 247, 2006. gada 13. oktobris, 1. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

(2007/C 153/02)

To uzturēšanās atļauju saraksta publicēšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), pamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis dara zināmu Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu.

Papildus publikācijai Oficiālajā Vēstnesī Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejams ikmēneša atjauninājums.

FRANCIJA:

OV C 247 13.10.2006. publicētā saraksta aizstāšana ar citu sarakstu

1.

Pieaugušu ārvalstnieku rīcībā ir jābūt šādiem dokumentiem:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an)

(Pagaidu uzturēšanās atļauja ar izsmeļošu informāciju, kura atšķirsies atkarībā no uzturēšanās atļaujas pamatojuma) (1 gads)

Carte de résident (10 ans)

(Pastāvīgā iedzīvotāja karte) (10 gadi)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 2 ans, 10 ans)

(Alžīrijas pastāvīgā iedzīvotāja apliecība, ietver izsmeļošu norādi atkarībā no uzturēšanās atļaujas pamatojuma) (1 gads, 2 gadi, 10 gadi)

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans, permanente)

(Eiropas Kopienu uzturēšanās atļauja) (1 gads, 5 gadi, 10 gadi, pastāvīgā)

atļauja paredzēta ES dalībvalstu valstspiederīgajiem vai viņu ģimenes locekļiem, arī tad, ja viņi ir trešo valstu valstspiederīgie

Carte de séjour de l'Espace économique éuropéen (1 an, 5 ans, 10 ans)

(Eiropas ekonomikas zonas uzturēšanās atļauja) (1 gads, 5 gadi, 10 gadi)

atļauja paredzēta EEZ dalībvalstu valstspiederīgajiem vai viņu ģimenes locekļiem, arī tad, ja viņi ir trešo valstu valstspiederīgie

Līdz 2006. gada 31. decembrim uzturēšanās atļaujas, kuru derīguma termiņš nepārsniedz vienu gadu, var būt ielīmes veidā, ko ielīmē pasē.

Pārējos gadījumos, neatkarīgi no derīguma termiņa, no 2002. gada 13. maija uzturēšanās atļaujas izdod vienota Eiropas parauga plastikāta kartes formā.

Uzturēšanās atļauju ražošanu Francijas parauga plastikāta kartes formā pārtrauca 2002. gada 12. maijā, taču šāda veida atļaujas būs lietošanā ilgākais līdz 2012. gada 12. maijam.

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le ministère des affaires étrangères

(Oficiālās atļaujas, kuru statuss ir tāds pats kā Ārlietu ministrijas izsniegtajām uzturēšanās atļaujām)

a)

Titres de séjour spéciaux (speciālās uzturēšanās atļaujas)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivré aux chefs de mission diplomatique

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CMD/A”, ko izsniedz diplomātisko pārstāvniecību vadītājiem)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivré aux chefs de mission d'organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CMD/M”, ko izsniedz starptautisko organizāciju misiju vadītājiem)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivré aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CMD/D”, ko izsniedz starptautisko organizāciju pastāvīgo delegāciju vadītājiem)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivré aux agents du corps diplomatique

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CD/A”, ko izsniedz diplomātiskām amatpersonām)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivré aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CD/M”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas vecākajām amatpersonām)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivré aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CD/D”, ko izsniedz amatpersonām, kuras pielīdzināmas starptautisko organizāciju pastāvīgo delegāciju diplomātiskām amatpersonām)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivré aux fonctionnaires consulaires

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CC/C”, ko izsniedz konsulārām amatpersonām)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivré au personnel administratif ou technique d'une ambassade

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “AT/A”, ko izsniedz vēstniecības administratīvajam vai tehniskajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivré au personnel administratif ou technique d'un consulat

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “AT/C”, ko izsniedz konsulāta administratīvajam vai tehniskajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivré au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “AT/M”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas administratīvajam vai tehniskajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “AT/D”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas delegācijas administratīvajam vai tehniskajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivré au personnel de service d'une ambassade

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “SE/A”, ko izsniedz vēstniecības apkalpojošam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivré au personnel de service d'un consulat

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “SE/C”, ko izsniedz konsulāta apkalpojošam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivré au personnel de service d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “SE/M”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas apkalpojošam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivré au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “SE/D”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas delegācijas apkalpojošam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivré au personnel privé d'un diplomate

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “PP/A”, ko izsniedz diplomāta privātpersonālam)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “PP/C”, ko izsniedz konsulārās amatpersonas privātpersonālam)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivré au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “PP/M”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas locekļa privātpersonālam)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivré au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “PP/D”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas pastāvīgās delegācijas locekļa privātpersonālam)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “EM/A”, ko izsniedz vēstniecībai piesaistītiem skolotājiem vai īpašas nozīmes militārajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “EM/C”, ko izsniedz konsulātam piesaistītiem skolotājiem vai īpašas nozīmes militārajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivré aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “EF/M”, ko izsniedz starptautiskām amatpersonām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs)

b.

Atļaujas Monako iedzīvotājiem

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(pagaidu uzturēšanās atļauja);

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(parastā uzturēšanās atļauja);

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(priviliģēta uzturēšanās atļauja);

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(uzturēšanās atļauja Monako valstspiederīgā laulātajam).

2.

Nepilngadīgo ārvalstnieku rīcībā ir jābūt šādiem dokumentiem:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(Ceļošanas dokuments nepilngadīgiem ārvalstniekiem)

Titre d'identité républicain

(Francijas Republikas izdots personu apliecinošs dokuments)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(Atgriešanās vīzas) (nepilngadīgi ārvalstnieki nav pakļauti valstspiederības nosacījumiem vai prasībai uzrādīt uzturēšanās atļauju)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du ministère des affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Diplomātiskās/dienesta/parastās pases nepilngadīgajiem, kuru vecāki ir Ārlietu ministrijas izsniegtās īpašās caurlaides un tajā ielīmētas ceļojuma vīzas turētāji)

3.

Personu saraksts, kas piedalās skolas ekskursijā Eiropas Savienībā.

NB 1:

Jāpiebilst, ka apliecināti pirmreizēji pieteikumi uzturēšanās atļaujas saņemšanai nedod tiesības ieceļot bez vīzas. Turpretim apliecinātus lūgumus atjaunot vai grozīt uzturēšanās atļaujas, ja tiem pievienota vecā atļauja, uzskata par derīgiem.

NB 2:

Attestation de fonctions” (norīkojuma apliecība), ko izsniedz Ārlietu ministrijas Protokola daļa, neaizstāj uzturēšanās atļauju. Šīs apliecības turētājiem ir jābūt arī kādai no standarta uzturēšanās atļaujām.

MALTA

Uzturēšanās atļaujas trešo valstu valstspiederīgajiem izdod vienotā formā saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002 (2002. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu valstspiederīgajiem. Katrā dokumentā norādes “atļaujas veids” aizpildīšanai paredzētajā vietā izmantojamas šādas kategorijas:

Xogħol (nodarbinātības nolūkos);

Jaħdem għal rasu (pašnodarbinātības nolūkos);

Temporanju (pagaidu);

Residenti fit-tul- KE (ilgtermiņa uzturēšanās atļauja ES);

Benestant (ekonomiski neatkarīgs);

Adozzjoni (adopcija);

Raġunijiet ta' Saħħa (veselības nolūkos);

Reliġjuż (reliģiskos nolūkos);

Skema- Residenza Permanenti (pastāvīgas uzturēšanās atļauja).

Starpperiodā, kamēr tiek sagatavota uzturēšanās atļauja, pieprasītājam nosūta apstiprinājumu par viņa/viņas pieteikuma saņemšanu. Minēto dokumentu varētu izmantot kā pagaidu uzturēšanās dokumentu tikai valsts robežās.

Imigrācijas policija izdod “imigrācijas apliecību” humānu apsvērumu dēļ trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem nav neviena cita personu apliecinoša dokumenta. Šo dokumentu izmanto identifikācijas nolūkos valsts robežās, un tas nav derīgs ceļošanai.

Trešo valstu valstspiederīgajiem, kas ir to EEZ dalībvalstu valstspiederīgo ģimenes locekļi, kuri izmanto Līgumā paredzētās tiesības Maltā, izsniedz uzturēšanās dokumentu zīmoga veidā, kas tiek iespiests attiecīgās personas pasē.

Maltas pilsoņa laulāto/atraitni/bērnu, kas jaunāks par 21 gadu, uzskata par personu, uz kuru neattiecas prasība par uzturēšanās atļaujas nepieciešamību, un tādēļ šī persona var dzīvot un strādāt Maltā. Šādu personu imigrācijas stāvoklis tiek atspoguļots to pasēs, izmantojot kādu no šādiem zīmogiem:

turētājam ir tiesības brīvi pārvietoties Maltas Konstitūcijas 44. panta 4. punkta a) apakšpunkta nozīmē;

turētājs ir persona, uz kuru neattiecas prasība par uzturēšanās atļaujas nepieciešamību Maltas tiesību aktu 217. nodaļas 4. iedaļas 1. panta g) punkta h) apakšpunkta nozīmē.

NORVĒĢIJA:

OV C 247 13.10.2006. publicētā saraksta aizstāšana ar citu sarakstu

Oppholdstillatelse (Uzturēšanās atļauja)

Arbeidstillatelse (Darba atļauja)

Bosettingstillatelse (Dzīvesvietas atļauja/Pastāvīga darba un uzturēšanās atļauja)

Pirms 2000. gada 25. marta izsniegto uzturēšanās atļauju atšķirības zīme ir zīmogs (nevis ielīmes) turētāja ceļošanas dokumentos. Ārvalstu pilsoņiem, uz kuriem attiecas vīzas prasība, šiem zīmogiem pievieno Norvēģijas vīzas ielīmi, kas derīga uzturēšanās atļaujas spēkā esības periodā. Uzturēšanās atļaujas, kas izsniegtas pēc Šengenas [konvencijas] stāšanās spēkā 2001. gada 25. martā, ir ielīmes veidā. Ja ārvalstnieka ceļošanas dokumentā ir iespiests vecais zīmogs, tas būs derīgs līdz brīdim, kad Norvēģijas iestādēm zīmogs būs jāaizstāj ar jauno ielīmi, kas piestiprināma uzturēšanās atļaujai.

Minētās atļaujas nav derīgas kā ceļošanas dokumenti. Gadījumos, kad ārvalstniekam ir vajadzīgs ceļošanas dokuments, drīkst izmantot vienu no šādiem dokumentiem kā pielikumu darba, uzturēšanās vai dzīvesvietas atļaujai:

bēgļa ceļošanas dokuments (“Reisebevis” – zaļā krāsā);

imigranta pase (“Utlendingspass” – zilā krāsā).

Jebkura šāda ceļošanas dokumenta turētājam ir garantēta atļauja atgriezties Norvēģijā dokumenta spēkā esības periodā.

EEZ apliecība, ko izsniedz EEZ dalībvalstu valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri ir trešo valstu valstspiederīgie. Šīs apliecības vienmēr ir laminētas.

Identitetskort for diplomater (Diplomātu personas apliecība – sarkanā krāsā)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon (Palīgdarbinieku personas apliecība – brūnā krāsā)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon (Administratīvo un tehnisko darbinieku personas apliecība – zilā krāsā)

Identitetskort for utsendte konsuler (Konsulu personas apliecība – zaļā krāsā)

Uzturēšanās/vīzas ielīme, ko izsniedz diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem, uz kuriem attiecas vīzas prasība, un ārvalstu pārstāvniecību darbiniekiem, kuriem ir valsts pase.


Top