EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/321/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 321, 29.12.2006, p. 37–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 321/37


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/C 321/13)

1.

Komisija 2006. gada 15. decembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmums Danske Bank A/S (“Danske Bank”, Dānija) minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār visu uzņēmumu Sampo Bank plc (“Sampo Bank”, Somija), iegādājoties tā akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Danske Bank: finanšu pakalpojumi, ieskaitot apdrošināšanas, hipotekārās finansēšanas, aktīvu pārvaldīšanas, starpniecības, nekustamo īpašumu un nomas pakalpojumus;

Sampo Bank: banku un ieguldījumu pakalpojumi privātpersonām, juridiskām personām un iestāžu klientiem.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (fakss: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4484 — Danske Bank/ Sampo Bank uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


Top