EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/321/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 321, 29.12.2006, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 321/29


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/C 321/10)

1.

Komisija 2006. gada 19. decembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmums UC Rusal Limited, kas ir jaunizveidots EN+ Group Limited (“EN+”, Džersija) meitasuzņēmums, minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār dažiem uzņēmuma Sual Partner Ltd (“Sual assets”) un uzņēmuma Glencore International (“Glencore assets”) aktīviem un priekšrocībām, ieguldot akcijas un aktīvus.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

EN+: enerģija, iekārtas, finanšu pakalpojumi, celtniecības un attīstības nozares, boksītu ieguves rūpniecība, alumīnija un ar to saistītu produktu ražošana un pārdošana;

Sual assets: boksītu ieguves rūpniecība, alumīnija un ar to saistītu produktu ražošana un pārdošana;

Glencore assets: boksītu ieguves rūpniecība, alumīnija un ar to saistītu produktu ražošana un pārdošana.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (fakss: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


Top