EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0614(04)

Starptautisku kontroles un uzraudzības aģentūru saraksts (še turpmāk kontroles un uzraudzības aģentūras ), ko dalībvalstis apstiprinājušas saskaņā ar Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regulas (EK) Nr. 800/1999 VI pielikumā paredzētajiem noteikumiem — Šis saraksts aizstāj sarakstu, kas publicēts Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī C 215, 2005. gada 2. septembrī 4. lpp.

OJ C 139, 14.6.2006, p. 23–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 139/23


Starptautisku kontroles un uzraudzības aģentūru saraksts (še turpmāk “kontroles un uzraudzības aģentūras”), ko dalībvalstis apstiprinājušas saskaņā ar Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regulas (EK) Nr. 800/1999 VI pielikumā paredzētajiem noteikumiem

Šis saraksts aizstāj sarakstu, kas publicēts Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī C 215, 2005. gada 2. septembrī 4. lpp.

(2006/C 139/06)

1.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 800/1999 (1) 16. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 2. punkta c) apakšpunktu dalībvalstu apstiprinātās kontroles un uzraudzības aģentūras ir tiesīgas izdot sertifikātus, ar ko apliecina to, ka lauksaimniecības produkti, uz kuriem attiecas kompensācijas par eksportu uz trešām valstīm, ir ievesti un izkrauti, vai vismaz to, ka šie produkti piegādāti galamērķī trešās valstīs.

Turklāt kontroles un uzraudzības aģentūras, kuras dalībvalstis apstiprinājušas un kuras pārbauda saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 800/1999 16. panta a) līdz f) apakšpunktu, vai dalībvalsts oficiāla aģentūra atbild par Komisijas Regulas (EK) Nr. 639/2003 (ar ko nosaka prasības eksporta kompensāciju piešķiršanai saistībā ar dzīvu liellopu labturību pārvadāšanas laikā) 3. pantā paredzēto pārbaužu veikšanu.

Dalībvalstis ir atbildīgas par minēto kontroles un uzraudzības aģentūru apstiprināšanu un pārbaudi.

Vienas dalībvalsts kontroles un uzraudzības aģentūras izdots apstiprinājums ir spēkā visās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka sertifikātus, ko izdevušas apstiprinātās kontroles un uzraudzības aģentūras, var izmantot visā Kopienā, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī atrodas kontroles un uzraudzības aģentūra, kas izdevusi sertifikātu.

Lai informētu Kopienas lauksaimniecības produktu eksportētājus, Komisija periodiski publicē dalībvalstu apstiprināto visu kontroles un uzraudzības aģentūru sarakstu. Pievienoto sarakstu atjaunināja 2006. gada 1. aprīlī.

2.   BRĪDINĀJUMS

Komisijas dienesti vērš eksportētāju uzmanību uz turpmāk minēto:

ja kāda kontroles un uzraudzības aģentūra ir iekļauta sarakstā, tas automātiski negarantē, ka šīs aģentūras izdotie sertifikāti ir pieņemami. Var tikt pieprasīti papildu apliecinājuma dokumenti. Tāpat ir iespējams, ka izsniegtajos sertifikātos vēlāk konstatē neprecizitātes,

jebkurā brīdī kādu no aģentūrām var izņemt no saraksta. Pirms sākt sadarbību ar kādu no šīm aģentūrām, eksportētājiem vajadzētu pārbaudīt attiecīgās valsts iestādēs (sk. Regulas (EK) Nr. 800/1999 X pielikumu), vai konkrētā aģentūra joprojām ir apstiprināta,

eksportētāji var iegūt vairāk informācijas par jebkuru no šīm aģentūrām no tās valsts iestādes, kas to ir apstiprinājusi.


(1)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 671/2004 (OV L 105, 14.4.2004., 5. lpp.).


PIELIKUMS

Dalībvalstu apstiprināto kontroles un uzraudzības aģentūru saraksts

DĀNIJA

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tālr. (45) 86 21 62 11

Fakss (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

Apstiprinājuma periods: no 21.7.2005. līdz 20.7.2008.

VĀCIJA

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tālr. (49-5161) 60 39 0

Fakss (49-5161) 60 391 01

ipc@ipc-hormann.com

Apstiprinājuma periods: no 1.4.2006. līdz 31.3.2009.

Argos Control

Warenprüfung GmbH

Gustav-Meyer-Allee 26 A

D-13355 Berlin

Tālr. (49-30) 283 05 73 0

Fakss (49-30) 283 05 73 16

Allgemein@argoscontrol.de

Apstiprinājuma periods: no 1.6.2005. līdz 31.5.2008.

Schutter Deutschland GmbH

Speicherstadt- Block T

Alter Wandrahm 12

D-20457 Hamburg

Tālr. (49-40) 30 97 66 0

Fakss (49-40) 32 14 86

igebhh@t-online.de

Apstiprinājuma periods: no 1.1.2006. līdz 31.12.2008.

SPĀNIJA

SGS Espaňola de Control S.A. (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tālr. (34) 913 13 80 00

Fakss (34) 913 13 80 80

www.sgs.es

e-pasts: david.perez@sgs.com

Apstiprinājuma periods: no 6.5.2005. līdz 5.5.2008.

BSI Inspectorate Española, SA (1)

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28043 Madrid

Tālr. (34) 915 97 22 72

Fakss (34) 915 97 46 06

www.bsi-global.com/inspectorate

e-pasts: fcampillay@bsi-inspectorate.es

Apstiprinājuma periods: no 23.5.2005. līdz 22.5.2008.

FRANCIJA

SGS AGRI MIN

191, Avenue Aristide-Briand

F-94 237 Cachan cedex

Tālr. (33) 232 18 81 00

Fakss (33) 23 21 28 81 20

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

Apstiprinājuma periods: no 6.10.2004. līdz 6.10.2007.

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13 110 Port de Bouc

Tālr. (33) 442 35 04 60

Fakss (33) 442 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

Apstiprinājuma periods: no 6.10.2004. līdz 6.10.2007.

ITĀLIJA

SOCIETÀ SGS ITALIA Spa

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tālr. (39-02) 739 31

Fakss (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

Apstiprinājuma periods: no 14.3.2005. līdz 13.3.2008.

SOCIETÀ VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C.ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tālr. (39-05) 44 42 22 42

Fakss (39-05) 44 59 07 65

controlli@viglienzoni.it

Apstiprinājuma periods: no 14.2.2006. līdz 13.2.2009.

SOCIETÀ BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel.: (39-01) 057 16-1

Fax: (39-01) 058 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

Apstiprinājuma periods: no 15.6.2004. līdz 14.6.2007.

NĪDERLANDE

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tālr. (31-10) 282 33 90

Fakss (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

Apstiprinājuma periods: no 1.11.2005. līdz 31.10.2008.

SAYBOLT INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tālr. (31-10) 460 99 11

Fakss (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

Apstiprinājuma periods: no 1.2.2004. līdz 31.1.2007.

AUSTRIJA (2)

Vetcontrol GmbH

Scheifling 7

A- 9300 St. Veit/Glan

Tālr. (43-4) 21 22 88 75

Fakss (43-4) 212 28 87 54

office@vetcontrol.at

Apstiprinājuma periods: no 1.1.2004. līdz 31.12.2006.

POLIJA

J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

PL-81-404 Gdynia

Tālr. (48-58) 660 77 20

Fakss (48-58) 600 77 21

www.hamilton.net.pl

Apstiprinājuma periods: no 3.12.2004. līdz 3.12.2007.

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

PL-70-900 Szczecin

Tālr. (48-91) 434 02 11

Fakss (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

Apstiprinājuma periods: no 3.12.2004. līdz 3.12.2007.

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

PL-01-233 Warszawa

Tālr. (48-22) 329 22 22

Fakss (48-22) 329 22 20

www.sgs.pl

Apstiprinājuma periods: no 3.12.2004. līdz 3.12.2007.

SOMIJA

SGS INSPECTION SERVICES OY

Särkiniementie 3

P.O. Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tālr. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fakss (358-9) 692 46 73

Pirjo.alhola@sgs.com

Apstiprinājuma periods: no 15.3.2005. līdz 15.3.2008.

OY LARS KROGIUS AB (3)

Vilhonvuorenkatu 11 B 10

FIN-00500 Helsinki

Tālr. (358-9) 947 63 63 00

Fakss (358-9) 47 63 63 63

average.finland@krogius.com

www.krogius.com

Apstiprinājuma periods: no 24.3.2006. līdz 24.3.2009.

APVIENOTĀ KARALISTE

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tālr. (44-2890) 74 04 51

Fakss (44-2890) 74 02 72

info@cuireland.com

Apstiprinājuma periods: no 1.3.2006. līdz 1.3.2009.

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tālr. (44-170) 868 02 00

Fakss +(44-170) 868 02 50

mstokes@caleb-brett.com

Apstiprinājuma periods: no 4.4.2004. līdz 4.4.2007.


(1)  Šis uzņēmums ir arī apstiprināts, lai veiktu pārbaudes trešās valstīs saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 639/2003 (dzīvu liellopu labturība pārvadāšanas laikā).

(2)  Šim uzņēmumam ir atļauts izdot sertifikātus tikai noteiktam skaitam trešo valstu. Lai iegūtu informāciju par šo valstu sarakstu, vērsieties Somijas iestādēs.

(3)  Šis uzņēmums ir apstiprināts, lai veiktu pārbaudes trešās valstīs saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 639/2003 (dzīvu liellopu labturība pārvadāšanas laikā).


Top