EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/046/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4103 — EnBW/SWD) (Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 46, 24.2.2006, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 46/32


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.4103 — EnBW/SWD)

(Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru)

(2006/C 46/08)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.

Komisija 2006. gada 17. februārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmums EnBW Energie Baden-Württemberg AG (“EnBW”, Vācija) Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār uzņēmumu Williams Lea Ltd (“SWD”, Vācija), nopērkot tā akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

EnBW: ūdens un energoapgāde, vides pakalpojumi, kā arī attiecīgiem pakalpojumiem atbilstošo tehnisko ierīču un iekārtu un ražošana un izplatīšana,

SWD: elektroenerģijas ražošana un izplatīšana, gāzes, centrālā siltumapgāde un ūdens apgāde, atkritumu apsaimniekošana, pilsētu, pilsētas tīrīšanas darbi.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā izklāstītajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (fakss: (32 -2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4103 — EnBW/SWD uz šādu adresi:

European Commission

Competition DG

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


Top