EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/228/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.3884 — ADM Poland/Cefetra/BTZ) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 228, 17.9.2005, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 228/20


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.3884 — ADM Poland/Cefetra/BTZ)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(2005/C 228/07)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.

Komisija 2005. gada 9. septembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmumi Wielkopolskie Zakłady Tłuszczowe ADM Szamotuły Sp. z.o.o. (“ADM Poland”, Polija), kas pieder ADM grupai, un Cefetra B.V. (“Cefetra”, Nīderlande) minētās Padomes Regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu Bałtycki Terminal Zbożowy sp. z.o.o. (“BTZ”, Polija), ko pašreiz kontrolē Gdiņas Ostas pārvalde, iegādājoties tā akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

ADM Poland: darbojas eļļas, galvenokārt rapšu eļļas, ražošanā;

Cefetra: darbojas barības maisījumu izejvielu tirdzniecībā;

BTZ: termināļu pakalpojumi Gdiņas ostā, Polijā, ieskaitot iekraušanu un izkraušanu, kā arī lauksaimniecības preču uzglaāšanu noliktavās.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma, iespējams, attiecas uz paziņoto darījumu. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā izklāstītajai procedūrai.

4.

Komisija uzaicina ieintersētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.3884 — ADM Poland/Cefetra/BTZ uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


Top