EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/161/03

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 161, 1.7.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 161/3


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(2005/C 161/03)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.

2005. gada 24. jūnijā Komisija saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 4. pantu (1) [un 4. panta 5. punktā noteikto], kuras rezultātā uzņēmums Valoriza Gestión, S.A.U. (“Valoriza”, Spānija), kas pieder grupai Sacyr Vallehermoso and Saur S.A. (“Saur”, Francija) un kas pieder grupai PAI Partners, iegūst Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kopīgu kontroli pār uzņēmumu Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. (“Emalsa”, Spānija), kas pašreiz pieder Saur and by Endesa Participadas S.A. caur Nueva Nuinsa S.L. (“Nueva Nuinsa”, Spānija). Valoriza iegūs kopīgu kontroli pār Emalsa iegādājoties akcijas Nueva Nuinsa.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Valoriza: ūdens pakalpojumu, atkritumu vadība, alternatīvo enerģijas veidu attīstīšana, nekustamā īpašuma uzturēšana;

Emalsa: ūdens pakalpojumu vadība Las Palmas de Gran Canarias un Santa Brígida pašvaldību vārdā, un Puerto de la Luz y de las Palmas;

Saur: ūdens pakalpojumi un atkritumu vadība;

Nueva Nuinsa: mātes uzņēmums.

3.

Iepriekšēja pārbaudē Komisija konstatē, ka Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma attiecas uz paziņoto darījumu. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās puses iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


Top