EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un drošas enerģijas stratēģija

Pasaules enerģētikas sistēmās notiek būtiskas pārmaiņas. Tās atstās paliekošu ietekmi. Eiropas Savienībai (ES) ir svarīgi nodrošināt tās dažādo enerģijas avotu apsaimniekošanu drošā un ilgtspējīgā veidā.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Enerģētika 2020. Konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un drošas enerģijas stratēģija (COM(2010) 639 final, 10.11.2010.)

KOPSAVILKUMS

Pasaules enerģētikas sistēmās notiek būtiskas pārmaiņas. Tās atstās paliekošu ietekmi. Eiropas Savienībai (ES) ir svarīgi nodrošināt tās dažādo enerģijas avotu apsaimniekošanu drošā un ilgtspējīgā veidā.

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tajā ir ierosināta jauna enerģētikas stratēģija laikposmam līdz 2020. gadam. Tās pamatā ir jau panāktais progress, tajā ir aplūkoti veidi, kā risināt jaunās problēmas, un ir izklāstīti pasākumi, kas jāveic nolūkā sasniegt ES vidēja termiņa politiskos mērķus. Jaunā enerģētikas stratēģija ir vērsta uz 5 prioritātēm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Energoefektivitātes panākšana Eiropā. Ir jāsarauj saikne starp ekonomikas izaugsmi un aizvien pieaugošo enerģijas izmantojumu. Ēku apsaimniekošanas un transporta nozarēm šeit var būt būtiska nozīme, savukārt valsts iestādēm būtu jārāda piemērs.

Enerģijas brīvas aprites nodrošināšana. Ir jāizveido integrēts, savstarpēji savienots un konkurētspējīgs tirgus. To var panākt, pilnībā īstenojot spēkā esošos ES tiesību aktus un izstrādājot plānu, kas ļaus enerģiju pārvietot no vienas valsts uz citu.

Sabiedrības un uzņēmumu nodrošināšana ar pastāvīgu un drošu enerģiju par samērīgām cenām. Daudzi lietotāji nav informēti par iespējām, ko var sniegt liberalizēts enerģijas tirgus. Patērētājiem draudzīgāka politika, kuras pamatā ir konkurences sniegtie ieguvumi, ļautu izprast tā priekšrocības.

Eiropas līderpozīciju paplašināšana energotehnoloģiju un inovāciju jomā. Bez būtiskām tehnoloģiskām pārmaiņām ES nespēs sasniegt 2050. gadam nospraustos mērķus - elektroenerģijas ražošanas un transporta nozarēs atteikties no fosilā kurināmā. Energotehnoloģiju stratēģiskā plāna un sešu Eiropas rūpniecības nozares iniciatīvu (vēja enerģija, saules enerģija, bioenerģija, viedie tīkli *, kodolskaldīšana un oglekļa dioksīda uztveršana un uzglabāšana *) mērķis ir sekmēt vajadzīgās inovācijas.

Spēcīgu starptautisko partnerību nodrošināšana. Daudzas problēmas, ar kurām saskaras ES - klimata pārmaiņas, piekļuve naftai un gāzei, tehnoloģiju attīstība un energoefektivitāte -, skar arī citas valstis. Sadarbība ar citām valstīm, ES sniedzot lielu ieguldījumu, atvieglos pareizo risinājumu meklējumus.

GALVENIE TERMINI

* Viedie tīkli: energotīkli, kuros enerģijas plūsma tiek automātiski uzraudzīta un pielāgota piedāvājuma un pieprasījuma izmaiņām.

* Oglekļa dioksīda uztveršana un uzglabāšana (CCS): oglekļa dioksīda (CO2) uztveršana no atkritumiem, tā transportēšana un uzglabāšana, parasti pazemē, no kurienes tas nevar nonākt atmosfērā.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kas veltīta Enerģētikas stratēģijai 2020. gadam.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Enerģētikas ceļvedis 2050 (COM(2011) 885 galīgā redakcija, 15.12.2011.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.09.2015

Top