EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas gads attīstībai (2015)

Eiropas Savienība (ES) ir vislielākais oficiālās attīstības palīdzības sniedzējs pasaulē. Neraugoties uz šīm lielajām saistībām, ES iedzīvotāji bieži vien nav informēti par sadarbību attīstības jomā. Lai palielinātu informētību par šo jomu, 2015. gads būs Eiropas gads attīstībai.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 472/2014/ES (2014. gada 16. aprīlis) par Eiropas gadu attīstībai (2015).

KOPSAVILKUMS

Aptuveni 1,3 miljardi cilvēku joprojām dzīvo galējā nabadzībā ienākumu trūkuma dēļ, un daudzu citu cilvēku attīstības vajadzības joprojām netiek apmierinātas.

2015. gads, kas ir pēdējais gads, lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus (TAM), sniedz vienreizēju iespēju izvērtēt starptautiskās saistības, kā arī ES attīstības politikas galvenos rezultātus. Eiropas gads attīstībai 2015. gadā (EGA2015) sniedz iespēju demonstrēt galvenās īstenotās Eiropas politikas jomas.

SABIEDRĪBAS INFORMĒTĪBAS VEICINĀŠANA

EGA2015 galvenie mērķi ir:

  • informēt Eiropas iedzīvotājus par ES attīstības sadarbību, uzsverot rezultātus ko ir sasniegusi ES kopā ar dalībvalstīm;
  • sekmēt ES iedzīvotāju un organizāciju tiešu iesaisti attīstības sadarbībā;
  • veicināt informētību par ES attīstības sadarbības sniegtajiem ieguvumiem ne tikai palīdzības saņēmējiem, bet arī ES iedzīvotājiem, attīstot kopīgas atbildības un solidaritātes sajūtu ar ārpussavienības valstīm.

ES UN VALSTU PASĀKUMI

EGA2015 uzmanība tiks pievērsta plašai Savienības mēroga informācijas un komunikācijas kampaņai, kas būs vērsta uz mērķgrupām (piemēram, jauniešiem) un tiks papildināta ar dalībvalstu veiktiem pasākumiem (piemēram, pasākumi diskusiju sekmēšanai, informācijas apmaiņa, kā arī dalīšanās pieredzē un paraugpraksē).

Gan ES, gan valstu pasākumos tiks iesaistīti iedzīvotāji, jaunatnes organizācijas, sociālie partneri, privātais sektors un attiecīgā gadījumā - valsts un vietējās iestādes.

ES TIEŠAIS UN NETIEŠAIS ATBALSTS

ES tiešais un netiešais atbalsts tiks piedāvāts dotāciju veidā (noteiktos gadījumos sedzot pat 80 % no pasākumu galīgajām izmaksām) vai kā tiesības izmantot īpašo EGA2015 logotipu pasākumiem, kuri tiks veikti saistībā ar šo Eiropas gadu.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums (ES) Nr. 472/2014/ES

29.5.2014.

-

OV L 136, 9.5.2014.

Pēdējā atjaunināšana: 30.06.2014

Top