EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0526

Tiesas spriedums (sestā palāta) 2010. gada 2.decembrī.
Eiropas Komisija pret Portugāles Republiku.
Valsts pienākumu neizpilde - Vide - Direktīva 91/271/EEK - Komunālo notekūdeņu attīrīšana - 11. panta 1. un 2. punkts - Rūpniecisko notekūdeņu izvadīšana kanalizācijas sistēmās un komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtās - Iepriekšēju noteikumu un/vai īpašu atļauju piemērošana - Atļaujas neesamība.
Lieta C-526/09.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:734

Tiesas (sestā palāta) 2010. gada 2. decembra spriedums – Komisija/Portugāle

(lieta C‑526/09)

Valsts pienākumu neizpilde – Vide – Direktīva 91/271/EEK – Komunālo notekūdeņu attīrīšana – 11. panta 1. un 2. punkts – Rūpniecisko notekūdeņu izvadīšana kanalizācijas sistēmās un komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtās – Iepriekšēju noteikumu un/vai īpašu atļauju piemērošana – Atļaujas neesamība

1.                     Prasība sakarā ar valsts pienākumu neizpildi – Valsts pienākumu neizpildes pierādījums – Komisijas pienākums – Pierādījumu, kas parāda valsts pienākumu neizpildi, iesniegšana – Atspēkojums, kas jāveic attiecīgajai dalībvalstij (LESD 258. pants; Padomes Direktīvas 91/271 11. panta 1. un 2. punkts) (sal. ar 21., 22. un 32. punktu)

2.                     Prasība sakarā ar valsts pienākumu neizpildi – Pamatotības pārbaude Tiesā – Vērā ņemamais stāvoklis – Stāvoklis argumentētajā atzinumā noteiktā termiņa beigās (LESD 258. pants; Padomes Direktīvas 91/271 11. panta 1. un 2. punkts) (sal. ar 24. un 25. punktu)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde – Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (OV L 135, 40. lpp.) 11. panta 1. un 2. punkta pārkāpums – Atļauja izvadīt notekūdeņus – “Estação de Serviço Sobritos”

Rezolutīvā daļa:

1)

atļaudama rūpniecisko notekūdeņu izvadīšanu Matozinjušas [Matosinhos] pilsētas teritorijā izvietotajai “Estação de Serviço Sobritos Lda” rūpnīcai bez attiecīgas atļaujas, Portugāles Republika nav izpildījusi pienākumus, kas paredzēti Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 11. panta 1. un 2. punktā;

2)

Portugāles Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Top