Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1327

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/1327 (2017. gada 17. jūlijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

OJ L 185, 18.7.2017, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1327/oj

18.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/20


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1327

(2017. gada 17. jūlijs),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 36/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011 (1), un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) Nr. 36/2012.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Sīrijā, jo īpaši to, ka Sīrijas režīms izmanto ķīmiskos ieročus un ir iesaistīts ķīmisko ieroču izplatīšanā, Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā iekļautajam to fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, būtu jāpievieno 16 personas.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumu groza tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 17. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.


PIELIKUMS

Turpmāk minētās personas tiek pievienotas sarakstam, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikuma A iedaļā (Personas):

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“242.

Samir Dabul

(jeb Samir Daaboul)

Dzimšanas datums: 1965. gada 4. septembris

Pakāpe: brigādes ģenerālis

Viņam ir brigādes ģenerāļa pakāpe, amatā pēc 2011. gada maija.

Kā vecākais militārais virsnieks viņš ir atbildīgs par vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem un iesaistīts ķīmisko ieroču ieroču glabāšanā un izmantošanā. Viņš ir arī saistīts ar Sīrijas Zinātniskās pētniecības centru (Syrian Scientific Studies and Research Centre), kas ir sarakstā iekļauta vienība.

18.7.2017.

243.

Ali Wanus

(jeb Ali Wannous)

(Image)

Dzimšanas datums: 1964. gada 5. februāris

Pakāpe: brigādes ģenerālis

Viņam ir brigādes ģenerāļa pakāpe, amatā pēc 2011. gada maija.

Kā vecākais militārais virsnieks viņš ir atbildīgs par vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem un iesaistīts ķīmisko ieroču ieroču glabāšanā un izmantošanā.

Viņš ir arī saistīts ar Sīrijas Zinātniskās pētniecības centru (Syrian Scientific Studies and Research Centre), kas ir sarakstā iekļauta vienība.

18.7.2017.

244.

Yasin Ahmad Dahi

(jeb Yasin Dahi; Yasin Dhahi)

(Image)

Dzimšanas datums: 1960. gads

Pakāpe: brigādes ģenerālis

Viņam ir Sīrijas Bruņoto spēku brigādes ģenerāļa pakāpe, amatā pēc 2011. gada maija. Vecākais virsnieks Sīrijas Bruņoto spēku Militārā izlūkdienesta direktorātā. Bijušais vadītājs Militārā izlūkdienesta 235. nodaļai Damaskā (Damascus) un Militārajam izlūkdienestam Homsā (Homs). Kā vecākais militārais virsnieks viņš ir atbildīgs par vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

18.7.2017.

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(jeb Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(Image)

Pakāpe: brigādes ģenerālis

Brigādes ģenerālis Muhammad Hasouri ir vecākais virsnieks Sīrijas Gaisa spēkos, amatā pēc 2011. gada. Viņš ir Gaisa spēku 50. brigādes štāba priekšnieks un Shayrat aviobāzes komandiera vietnieks. Brigādes ģenerālis Muhammad Hasouri darbojas ķīmisko ieroču izplatīšanas jomā. Kā vecākais militārais virsnieks viņš ir atbildīgs par vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem Sīrijā.

18.7.2017.

246.

Malik Hasan

(jeb Malek Hassan)

(Image)

Pakāpe: ģenerālmajors

Viņam ir ģenerālmajora pakāpe, viņš ir vecākais virsnieks un komandieris Sīrijas Gaisa spēku 22. divīzijā, amatā pēc 2011. gada maija.

Kā vecākais virsnieks Sīrijas Gaisa spēkos un 22. divīzijas komandķēdē viņš ir atbildīgs par vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem Sīrijā, tostarp par ķīmisko ieroču izmantošanu ar gaisa kuģiem, ko ekspluatē no 22. divīzijas kontrolē esošām gaisa spēku bāzēm, piemēram, par uzbrukumu Talmenai (Talmenas), kuru, kā norādīts Apvienoto Nāciju Organizācijas izveidotā kopīgā izmeklēšanas mehānisma sagatavotajā ziņojumā, veica Hama lidlaukā bāzēti režīma helikopteri.

18.7.2017.

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(jeb Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(Image)

Pakāpe: ģenerālmajors

Hasaka gubernators, kuru amatā iecēla Bashar al-Assad. Viņš ir arī saistīts ar Bashar Al-Assad.

Viņam ir ģenerālmajora pakāpe, viņš ir vecākais virsnieks un bijušais štāba priekšnieks Sīrijas Gaisa spēkos.

Kā vecākais virsnieks Sīrijas Gaisa spēkos viņš ir atbildīgs par vardarbīgajām represijām pret Sīrijas civiliedzīvotājiem, tostarp par Sīrijas režīma īstenoto ķīmisko ieroču izmantošanu laikā, kad viņš bija Sīrijas Gaisa spēku štāba priekšnieks, kā norādīts Apvienoto Nāciju Organizācijas izveidotā kopīgā izmeklēšanas mehānisma sagatavotajā ziņojumā.

18.7.2017.

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(jeb Meezar Sawan)

(Image)

Pakāpe: ģenerālmajors

Viņam ir ģenerālmajora pakāpe, viņš ir vecākais virsnieks un komandieris Sīrijas Gaisa spēku 20. divīzijā, amatā pēc 2011. gada maija.

Kā vecākais virsnieks Sīrijas Gaisa spēkos viņš ir atbildīgs par vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem, tostarp uzbrukumiem civiliedzīvotāju apdzīvotiem reģioniem, izmantojot gaisa kuģus, ko ekspluatē no 20. divīzijas kontrolē esošām gaisa spēku bāzēm.

18.7.2017.

249.

Isam Zahr Al-Din

(jeb Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin)

(Image)

Pakāpe: brigādes ģenerālis

Viņam ir brigādes ģenerāļa pakāpe, un viņš ir vecākais virsnieks Republikas gvardē, amatā pēc 2011. gada maija. Kā vecākais militārais virsnieks viņš ir atbildīgs par vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem, tostarp Baba Amr aplenkuma laikā 2012. gada februārī.

18.7.2017.

250.

Mohammad Safwan Katan

(jeb Mohammad Safwan Qattan)

(Image)

 

Mohammad Safwan Katan ir inženieris Sīrijas Zinātniskās pētniecības centrā (Syrian Scientific Studies and Research Centre), kas ir sarakstā iekļauta vienība. Viņš ir iesaistīts ķīmisko ieroču izplatīšanā un piegādē. Mohammad Safwan Katan ir bijis iesaistīts tvertņveida bumbu izstrādē, kas tika izmantotas pret civiliedzīvotājiem Sīrijā.

Viņš ir saistīts ar Sīrijas Zinātniskās pētniecības centru (Syrian Scientific Studies and Research Centre), kas ir sarakstā iekļauta vienība.

18.7.2017.

251.

Mohammad Ziad Ghritawi

(jeb Mohammad Ziad Ghraywati)

(Image)

 

Mohammad Ziad Ghritawi ir inženieris Sīrijas Zinātniskās pētniecības centrā (Syrian Scientific Studies and Research Centre). Viņš ir iesaistīts ķīmisko ieroču izplatīšanā un piegādē. Mohammad Ziad Ghritawi ir bijis iesaistīts tvertņveida bumbu izstrādē, kas tika izmantotas pret civiliedzīvotājiem Sīrijā.

Viņš ir saistīts ar Sīrijas Zinātniskās pētniecības centru (Syrian Scientific Studies and Research Centre), kas ir sarakstā iekļauta vienība.

18.7.2017.

252.

Mohammad Darar Khaludi

(jeb Mohammad Darar Khloudi)

(Image)

 

Mohammad Darar Khaludi ir inženieris Sīrijas Zinātniskās pētniecības centrā (Syrian Scientific Studies and Research Centre). Viņš ir iesaistīts ķīmisko ieroču izplatīšanā un piegādē. Mohammad Darar Khaludi ir arī bijis zināms sakarā ar to, ka ir iesaistīts tvertņveida bumbu izstrādē, kas tika izmantotas pret civiliedzīvotājiem Sīrijā.

Viņš ir arī saistīts ar Sīrijas Zinātniskās pētniecības centru (Syrian Scientific Studies and Research Centre), kas ir sarakstā iekļauta vienība.

18.7.2017.

253.

Khaled Sawan

(Image)

 

Dr. Khaled Sawan ir inženieris Sīrijas Zinātniskās pētniecības centrā (Syrian Scientific Studies and Research Centre), kas ir iesaistīts ķīmisko ieroču izplatīšanā un piegādē. Viņš ir zināms sakarā ar to, ka ir iesaistīts tvertņveida bumbu izstrādē, kas tika izmantotas pret civiliedzīvotājiem Sīrijā.

Viņš ir bijis saistīts ar Sīrijas Zinātniskās pētniecības centru (Syrian Scientific Studies and Research Centre), kas ir sarakstā iekļauta vienība.

18.7.2017.

254.

Raymond Rizq

(jeb Raymond Rizk)

(Image)

 

Dr. Raymond Rizq ir inženieris Sīrijas Zinātniskās pētniecības centrā (Syrian Scientific Studies and Research Centre), iesaistīts ķīmisko ieroču izplatīšanā un piegādē. Viņš ir bijis iesaistīts to tvertņveida bumbu izstrādē, kas tika izmantotas pret civiliedzīvotājiem Sīrijā.

Viņš ir saistīts ar Sīrijas Zinātniskās pētniecības centru (Syrian Scientific Studies and Research Centre), kas ir sarakstā iekļauta vienība.

18.7.2017.

255.

Fawwaz El-Atou

(jeb Fawaz Al Atto)

(Image)

 

Dr. Fawwaz El-Atou ir laboratorijas tehniķis Sīrijas Zinātniskās pētniecības centrā (Syrian Scientific Studies and Research Centre), iesaistīts ķīmisko ieroču izplatīšanā un piegādē. Fawwaz El-Atou ir bijis iesaistīts tvertņveida bumbu izstrādē, kas tika izmantotas pret civiliedzīvotājiem Sīrijā.

Viņš ir saistīts ar Sīrijas Zinātniskās pētniecības centru (Syrian Scientific Studies and Research Centre), kas ir sarakstā iekļauta vienība.

18.7.2017.

256.

Fayez Asi

(jeb Fayez al-Asi)

(Image)

 

Dr. Fayez Asi ir laboratorijas tehniķis Sīrijas Zinātniskās pētniecības centrā (Syrian Scientific Studies and Research Centre), iesaistīts ķīmisko ieroču izplatīšanā un piegādē. Viņš ir bijis iesaistīts tvertņveida bumbu izstrādē, kas tika izmantotas pret civiliedzīvotājiem Sīrijā.

Viņš ir saistīts ar Sīrijas Zinātniskās pētniecības centru (Syrian Scientific Studies and Research Centre), kas ir sarakstā iekļauta vienība.

18.7.2017.

257.

Hala Sirhan

(jeb Halah Sirhan)

(Image)

Dzimšanas datums: 1953. gada 5. janvāris

Tituls: Dr.

Dr. Hala Sirhan strādā ar Sīrijas Militārā izlūkdienestu Sīrijas Zinātniskās pētniecības centrā (Syrian Scientific Studies and Research Centre). Viņa darbojās Institūtā 3000 (Institute 3000), kas ir iesaistīta ķīmisko ieroču izplatīšanā.

Viņa ir arī saistīta ar Sīrijas Zinātniskās pētniecības centru (Syrian Scientific Studies and Research Centre), kas ir sarakstā iekļauta vienība.

18.7.2017.”


Top