Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0828

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/828 (2015. gada 28. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

OJ L 132, 29.5.2015, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/828/oj

29.5.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 132/3


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/828

(2015. gada 28. maijs),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 36/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011 (1), un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) Nr. 36/2012.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā iekļautajam to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, būtu jāpievieno viena persona.

(3)

Viena persona vairs ilgāk nebūtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā iekļautajā to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus.

(4)

Saskaņā ar Vispārējās tiesas 2014. gada 9. jūlija spriedumu apvienotajās lietās T-329/12 un T-74/13 Mazen Al-Tabbaa/Padome (2) un Vispārējās tiesas 2015. gada 26. februāra spriedumu lietā T-652/11 Bassam Sabbagh/Padome (2), Mazen Al-Tabbaa un Bassam Sabbagh nav iekļauti Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā iekļautajā to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus.

(5)

Būtu jāatjaunina informācija par dažām personām, kas iekļautas sarakstā Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā.

(6)

Tādēļ Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikums būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 28. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. RINKĒVIČS


(1)  OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.

(2)  Vēl nav publicēts.


PIELIKUMS

I.

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikuma A iedaļā iekļauto personu sarakstu papildina ar turpmāk minēto personu:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

206.

Ģenerālis Muhamad (

Image

) (jeb Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (jeb Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Dzimis Džeblā (Jableh), Latākijas (Lattakia) provincē

Sīrijas Militārā izlūkdienesta (SMI) 293. nodaļas (Iekšlietas) vadītājs no 2015. gada aprīļa. Atbildīgs par represijām un vardarbību pret civiliedzīvotājiem Damaskā/Damaskas lauku teritorijā.

Bijušais Politiskās drošības nodaļas vadītāja vietnieks (2012. gads), Sīrijas Republikas gvardes virsnieks un Politiskās drošības direktorāta direktora vietnieks. Militārās policijas vadītājs, Valsts drošības dienesta loceklis.

29.5.2015.

II.

Ierakstu par turpmāk minēto personu svītro no Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikuma A iedaļā iekļautā personu saraksta:

Nr. 11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Ierakstus par turpmāk uzskaitītajām personām, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikuma A iedaļā, aizstāj ar turpmāk norādītajiem ierakstiem:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (jeb Mamlouk)

Dzimšanas datums: 1946. gada 19. februāris;

dzimšanas vieta: Damaska;

diplomātiskā pase Nr. 983

Valsts drošības dienesta direktors. Bijušais Sīrijas Izlūkošanas pārvaldes vadītājs; iesaistīts vardarbībā pret demonstrētājiem.

9.5.2011.

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (jeb Mohammed Dib Zeitoun; jeb Mohamed Dib Zeitun)

Dzimšanas datums: 1951. gada 20. maijs;

dzimšanas vieta: Damaska;

diplomātiskā pase Nr. D000001300

Vispārējais izlūkošanas direktorāta vadītājs, iesaistīts vardarbībā pret demonstrantiem.

9.5.2011.

16.

Faruq (

Image

) (jeb Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (jeb Al Char', Al Shara', Al Shara)

Dzimšanas datums: 1938. gada 10. decembris

Bijušais Sīrijas viceprezidents, iesaistīts vardarbībā pret civiliedzīvotājiem.

23.5.2011.

37.

Brigādes ģenerālis Rafiq (

Image

) (jeb Rafeeq) Shahadah (

Image

) (jeb Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Bijušais Sīrijas Militārā izlūkdienesta (SMI) 293. nodaļas (Iekšlietas) vadītājs Damaskā. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem Damaskā. Prezidenta Bashar Al-Assad padomnieks stratēģiskos un militārās izlūkošanas jautājumos.

23.8.2011.

42.

Brigādes ģenerālis Nawful (

Image

) (jeb Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (jeb Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Sīrijas Militārā izlūkdienesta Idlibas (Idlib) nodaļas vadītājs. Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem Idlibas provincē.

23.8.2011.

44.

Brigādes ģenerālis Muhammed (

Image

) (jeb Muhamad) Zamrini (

Image

) (jeb Zamreni)

 

Sīrijas Militārā izlūkdienesta nodaļas vadītājs Homsā (Homs). Tieši iesaistīts represijās un vardarbībā pret civiliedzīvotājiem Homsā.

23.8.2011.

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (jeb André Mayard)

Dzimis: 1955. gada 15. maijā;

dzimšanas vieta: Basira (Bassir)

Adib Mayaleh ir atbildīgs par ekonomiska un finansiāla atbalsta sniegšanu Sīrijas režīmam, darbojoties kā Sīrijas Centrālās bankas vadītājs.

15.5.2012.

55.

Pulkvedis Lu'ai (

Image

) (jeb Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Sīrijas Militārā izlūkdienesta vadītājs, Dara'a nodaļa. Atbildīgs par vardarbības pielietošanu pret protestētājiem Dara'a.

14.11.2011.

80.

Brigadieris Nazih (

Image

) (jeb Nazeeh) Hassun (

Image

) (jeb Hassoun)

 

Sīrijas Militārā izlūkdienesta Damaskas lauku teritorijas/Rif Dimashq nodaļas vadītājs, bijušais Sīrijas Gaisa spēku izlūkdienesta vadītājs. Militāra amatpersona, iesaistīts vardarbībā Homsā.

1.12.2011.

137.

Brigādes ģenerālis Ibrahim (

Image

) Ma ' ala (

Image

) (jeb Maala, Maale)

 

Vispārējās izlūkošanas dienesta 285. nodaļas (Damaska) direktors (aizstāja brigādes ģenerāli Hussam Fendi 2011. gada beigās). Atbildīgs par apcietināto opozicionāru spīdzināšanu.

24.7.2012.


Top