Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0827

Padomes Regula (ES) 2015/827 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

OJ L 132, 29.5.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/827/oj

29.5.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 132/1


PADOMES REGULA (ES) 2015/827

(2015. gada 28. maijs),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/255/KĀDP (2013. gada 31. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 36/2012 (2) īsteno Lēmumā 2013/255/KĀDP paredzētos pasākumus, tostarp aizliegumu tirgot kultūras mantojumu un citus priekšmetus, kas ir izvesti no Sīrijas pēc 2011. gada 9. maija.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2015. gada 12. februārī pieņēma Rezolūciju (ANO DPR) Nr. 2199 (2015), kuras 17. punktā ir paredzēts aizliegums tirgot Sīrijas kultūras mantojumu un citus priekšmetus, kas ir nelikumīgi izvesti no Sīrijas pēc 2011. gada 15. marta. Padome 2015. gada 28. maijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2015/837 (3), ar kuru groza Lēmumu 2013/255/KĀDP, lai saskaņotu Lēmumu 2013/255/KĀDP ar ANO DPR Nr. 2199 (2015) nolūkā piemērot minēto lēmumu priekšmetiem, kas ir nelikumīgi izvesti no Sīrijas pēc 2011. gada 15. marta.

(3)

Šis pasākums ir Līguma par Eiropas Savienības darbību darbības jomā, un tādēļ, jo īpaši lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs to piemēro vienādi, ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības šā pasākuma īstenošanai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 36/2012,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 36/2012 11.c panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

preces tika eksportētas no Sīrijas pirms 2011. gada 15. marta vai”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 28. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. RINKĒVIČS


(1)  OV L 147, 1.6.2013., 14. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 36/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011 (OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/837 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 82. lpp.)


Top