Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0355

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 355/2014 ( 2014. gada 8. aprīlis ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 106, 9.4.2014, p. 15–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/355/oj

9.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/15


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 355/2014

(2014. gada 8. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 33. panta 3. punktu un 38. panta d) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1235/2008 (2) IV pielikumā ir to kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksts, kuras līdzvērtības pārbaudes nolūkos ir pilnvarotas trešās valstīs veikt kontroles un izdot sertifikātus. Ņemot vērā jauno informāciju, kuru Komisija saņēmusi no minētajā pielikumā iekļautajām kontroles organizācijām un kontroles iestādēm, šajā sarakstā būtu jāizdara daži grozījumi.

(2)

Komisija ir pārbaudījusi līdz 2012. gada 31. oktobrim un 2013. gada 31. oktobrim saņemtos pieprasījumus iekļaušanai Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikuma sarakstā. Minētajā sarakstā būtu jāiekļauj kontroles organizācijas un kontroles iestādes, kuru sakarā visas saņemtās informācijas izskatīšana ir ļāvusi secināt, ka tās atbilst attiecīgajām prasībām.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 10. panta 2. punktā ir noteikts, ka atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu sarakstā ir visa informācija par katru kontroles organizāciju un kontroles iestādi, kas vajadzīga, lai varētu pārbaudīt, vai Savienības tirgū laistos produktus ir kontrolējusi kontroles organizācija vai kontroles iestāde, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punktu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1235/2008 12. panta 1. punkta a) apakšpunktu Institut für Marktökologie (IMO) ir paziņojis Komisijai, ka tā nosaukums ir mainījies un kopš 2013. gada 1. janvāra ir IMO Swiss AG. Šīs izmaiņas būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā.

(4)

Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 586/2013 (3) termiņš, kādā kontroles organizācijām un kontroles iestādēm jāiesniedz gada pārskati par 2012. gadu, bija 2013. gada 30. aprīlis. Center of Organic Agriculture in Egypt gada pārskatu minētajā termiņā neiesniedza. Komisija atvēlēja Center of Organic Agriculture in Egypt papildu laiku gada pārskata iesniegšanai, bet nesaņēma minēto pārskatu arī līdz 2013. gada 4. novembrim. Ņemot vērā iepriekšminēto, Center of Organic Agriculture in Egypt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1235/2008 12. panta 2. punktu būtu jāsvītro no tās IV pielikuma saraksta.

(5)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikums.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas regulatīvās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 8. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp.).

(3)  Komisijas 2013. gada 20. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 586/2013 par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm, un atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1235/2008 attiecībā uz gada pārskata iesniegšanas datumu (OV L 169, 21.6.2013., 51. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumu groza šādi:

1)

ierakstā par Abcert AG 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžāna

AZ-BIO-137

x

x

Baltkrievija

BY-BIO-137

x

x

Gruzija

GE-BIO-137

x

x

Irāna

IR-BIO-137

x

x

Kazahstāna

KZ-BIO-137

x

Moldova

MD-BIO-154

x

Krievija

RU-BIO-137

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-137

x

x

—”

2)

ierakstu par Afrisco Certified Organic, CC groza šādi:

a)

ieraksta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Adrese: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, South Africa”;

b)

ieraksta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botsvāna

BW-BIO-155

x

Lesoto

LS-BIO-155

x

 

Malāvija

MW-BIO-155

x

 

Mozambika

MZ-BIO-155

x

x

Namībija

NA-BIO-155

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-155

x

x

Svazilenda

SZ-BIO-155

x

 

 

x

 

 

Zambija

ZM-BIO-155

x

—”

Zimbabve

ZW-BIO-155

x

 

 

 

 

 

3)

ierakstā par Agreco R.F. Göderz GmbH 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžāna

AZ-BIO-151

x

x

Kamerūna

CM-BIO-151

x

x

Gana

GH-BIO-151

x

x

Moldova

MD-BIO-151

x

x

Maroka

MA-BIO-151

x

x

Ukraina

UA-BIO-151

x

x

—”

4)

ierakstu par Australien Certified Organic groza šādi:

a)

ieraksta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Adrese: PO Box 810 – 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia”;

b)

ieraksta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Interneta adrese: http://www.aco.net.au”;

c)

ieraksta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Austrālija

AU-BIO-107

x

x

x

Birma/Mjanma

MM-BIO-107

x

x

Ķīna

CN-BIO-107

x

x

Kuka Salas

CK-BIO-107

x

Fidži

FJ-BIO-107

x

x

Folklenda (Malvinu) Salas

FK-BIO-107

x

Honkonga

HK-BIO-107

x

x

Indonēzija

ID-BIO-107

x

x

Dienvidkoreja

KR-BIO-107

x

Madagaskara

MG-BIO-107

x

x

Malaizija

MY-BIO-107

x

x

Papua-Jaungvineja

PG-BIO-107

x

x

Singapūra

SG-BIO-107

x

x

Taivāna

TW-BIO-107

x

x

Taizeme

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

—”

5)

ierakstu par BCS Öko-Garantie GmbH groza šādi:

a)

ieraksta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Adrese: Marientorgraben 3–5, 90402 Nürnberg, Germany”;

b)

ieraksta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Albānija

AL-BIO-141

x

x

Alžīrija

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Armēnija

AM-BIO-141

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-141

x

x

Baltkrievija

BY-BIO-141

x

x

x

Bolīvija

BO-BIO-141

x

x

Botsvāna

BW-BIO-141

x

x

Brazīlija

BR-BIO-141

x

x

x

x

Birma/Mjanma

MM-BIO-141

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-141

x

x

Čada

TD-BIO-141

x

x

Čīle

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Ķīna

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-141

x

x

x

Kostarika

CR-BIO-141

x

Kotdivuāra

CI-BIO-141

x

x

x

Kuba

CU-BIO-141

x

x

x

Dominikāna

DO-BIO-141

x

x

Ekvadora

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Ēģipte

EG-BIO-141

x

x

Salvadora

SV-BIO-141

x

x

x

x

Etiopija

ET-BIO-141

x

x

x

x

Gruzija

GE-BIO-141

x

x

x

Gana

GH-BIO-141

x

x

Gvatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Haiti

HT-BIO-141

x

x

Hondurasa

HN-BIO-141

x

x

x

Honkonga

HK-BIO-141

x

x

Indija

IN-BIO-141

x

Indonēzija

ID-BIO-141

x

x

Irāna

IR-BIO-141

x

x

x

Japāna

JP-BIO-141

x

x

Kenija

KE-BIO-141

x

Kosova (1)

XK-BIO-141

x

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-141

x

x

x

Laosa

LA-BIO-141

x

x

Lesoto

LS-BIO-141

x

x

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-141

x

x

Malāvija

MW-BIO-141

x

x

Malaizija

MY-BIO-141

x

x

Meksika

MX-BIO-141

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-141

x

x

Melnkalne

ME-BIO-141

x

x

Mozambika

MZ-BIO-141

x

x

Namībija

NA-BIO-141

x

x

Nikaragva

NI-BIO-141

x

x

x

x

Omāna

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paragvaja

PY-BIO-141

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-141

x

x

x

Filipīnas

PH-BIO-141

x

x

x

Krievija

RU-BIO-141

x

x

x

Saūda Arābija

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegāla

SN-BIO-141

x

x

Serbija

RS-BIO-141

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Dienvidkoreja

KR-BIO-141

x

x

x

x

Šrilanka

LK-BIO-141

x

x

Sudāna

SD-BIO-141

x

x

Svazilenda

SZ-BIO-141

x

x

Francijas Polinēzija

PF-BIO-141

x

x

Taivāna

TW-BIO-141

x

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-141

x

x

Taizeme

TH-BIO-141

x

x

x

x

Turcija

TR-BIO-141

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Ukraina

UA-BIO-141

x

x

x

Apvienotie Arābu Emirāti

AE-BIO-141

x

x

Urugvaja

UY-BIO-141

x

x

x

x

Venecuēla

VE-BIO-141

x

x

Vjetnama

VN-BIO-141

x

x

x

c)

ieraksta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, produkti, uz kuriem attiecas III pielikums”;

6)

ierakstā par Balkan Biocert Skopje 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Adrese: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, the former Yugoslav Republic of Macedonia”;

7)

ierakstā par Bioagricert S.r.l.:

a)

ieraksta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazīlija

BR-BIO-132

x

 

 

x

 

 

Birma/Mjanma

MM-BIO-132

x

x

Kambodža

KH-BIO-132

x

x

Ķīna

CN-BIO-132

x

x

Ekvadora

EC-BIO-132

x

x

Francijas Polinēzija

PF-BIO-132

x

x

Indija

IN-BIO-132

x

x

Laosa

LA-BIO-132

x

x

Nepāla

NP-BIO-132

x

x

Meksika

MX-BIO-132

x

x

x

Maroka

MA-BIO-132

x

x

Sanmarīno

SM-BIO-132

x

Serbija

RS-BIO-132

x

x

Dienvidkoreja

KR-BIO-132

x

x

Taizeme

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turcija

TR-BIO-132

x

x

Ukraina

UA-BIO-132-

x

x

—”

b)

ieraksta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns un produkti, uz kuriem attiecas III pielikums”;

8)

ierakstā par BioGro New Zealand Limited 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Fidži

FJ-BIO-130

x

x

Malaizija

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

—”

9)

ierakstā par Bio.inspecta AG 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Armēnija

AM-BIO-161

x

x

Albānija

AL-BIO-161

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-161

x

x

Benina

BJ-BIO-161

x

Brazīlija

BR-BIO-161

x

x

Burkinafaso

BF-BIO-161

x

Kuba

CU-BIO-161

x

x

Dominikāna

DO-BIO-161

x

x

Etiopija

ET-BIO-161

x

x

Gruzija

GE-BIO-161

x

x

Gana

GH-BIO-161

x

x

Indonēzija

ID-BIO-161

x

x

Irāna

IR-BIO-161

x

x

Kazahstāna

KZ-BIO-161

x

x

Kenija

KE-BIO-161

x

x

Kosova (2)

XK-BIO-161

x

x

Kirgizstāna

KZ-BIO-161

x

x

Libāna

LB-BIO-161

x

x

Moldova

MD-BIO-161

x

x

Filipīnas

PH-BIO-161

x

x

Krievija

RU-BIO-161

x

x

Senegāla

SN-BIO-161

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-161

x

x

Dienvidkoreja

KR-BIO-161

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-161

x

x

Tadžikistāna

TJ-BIO-161

x

x

Turcija

TR-BIO-161

x

x

Ukraina

UA-BIO-161

x

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-161

x

x

Vjetnama

VN-BIO-161

x

x

10)

ierakstā par CCPB Srl 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Ķīna

CN-BIO-102

x

x

Ēģipte

EG-BIO-102

x

x

Irāka

IQ-BIO-102

x

Libāna

LB-BIO-102

x

x

Maroka

MA-BIO-102

x

x

Filipīnas

PH-BIO-102

x

x

Sanmarīno

SM-BIO-102

x

x

Sīrija

SY-BIO-102

x

Turcija

TR-BIO-102

x

x

—”

11)

ierakstu par Center of Organic Agriculture in Egypt svītro;

12)

ierakstā par CERES Certification of Environmental Standards GmbH 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Albānija

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-140

x

x

Benina

BJ-BIO-140

x

x

Bolīvija

BO-BIO-140

x

x

x

Burkinafaso

BF-BIO-140

x

x

Butāna

BT-BIO-140

x

x

Čīle

CL-BIO-140

x

x

x

Ķīna

CN-BIO-140

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikāna

DO-BIO-140

x

x

x

Ekvadora

EC-BIO-140

x

x

x

Ēģipte

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopija

ET-BIO-140

x

x

x

Gana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenāda

GD-BIO-140

x

x

x

Indonēzija

ID-BIO-140

x

x

x

Irāna

IR-BIO-140

x

x

Jamaika

JM-BIO-140

x

x

x

Kazahstāna

KZ-BIO-140

x

x

Kenija

KE-BIO-140

x

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-140

x

x

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-140

x

x

x

Mali

ML-BIO-140

x

x

Meksika

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Maroka

MA-BIO-140

x

x

x

Papua-Jaungvineja

PG-BIO-140

x

x

x

Paragvaja

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filipīnas

PH-BIO-140

x

x

x

Krievija

RU-BIO-140

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-140

x

x

x

Saūda Arābija

SA-BIO-140

x

x

x

Senegāla

SN-BIO-140

x

x

Serbija

RS-BIO-140

x

x

x

Singapūra

SG-BIO-140

x

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-140

x

x

x

Sentlūsija

LC-BIO-140

x

x

x

Taivāna

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-140

x

x

x

Taizeme

TH-BIO-140

x

x

x

Turcija

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-140

x

x

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-140

x

x

x

Vjetnama

VN-BIO-140

x

x

x

—”

13)

ierakstā par Certisys 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Benina

BJ-BIO-128

x

x

Burkinafaso

BF-BIO-128

x

x

Kotdivuāra

CI-BIO-128

x

x

Gana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegāla

SN-BIO-128

x

x

Vjetnama

VN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

—”

14)

pēc ieraksta par Certisys iekļauj šādu ierakstu par Company of Organic Agriculture in Palestine:

““Company of Organic Agriculture in Palestine”

1.

Adrese: Alsafa building – first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestine

2.

Interneta adrese: http://coap.org.ps

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Okupētā palestīniešu teritorija

PS-BIO-163

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam”;

15)

ierakstā par Control Union Certifications 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistāna

AF-BIO-149

x

x

Albānija

AL-BIO-149

x

x

Bermudu Salas

BM-BIO-149

x

x

Butāna

BT-BIO-149

x

x

Brazīlija

BR-BIO-149

x

x

Burkinafaso

BF-BIO-149

x

x

Birma/Mjanma

MM-BIO-149

x

x

Kambodža

KH-BIO-149

x

x

Ķīna

CN-BIO-149

x

x

Kolumbija

CO-BIO-149

x

x

Kotdivuāra

CI-BIO-149

x

x

Dominikāna

DO-BIO-149

x

x

Ekvadora

EC-BIO-149

x

x

Ēģipte

EG-BIO-149

x

x

Etiopija

ET-BIO-149

x

x

Gana

GH-BIO-149

x

x

Gvineja

GN-BIO-149

x

x

Hondurasa

HN-BIO-149

x

x

Honkonga

HK-BIO-149

x

x

Indonēzija

ID-BIO-149

x

x

Irāna

IR-BIO-149

x

x

Dienvidkoreja

KR-BIO-149

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-149

x

x

Laosa

LA-BIO-149

x

x

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-149

x

x

Malaizija

MY-BIO-149

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

Maurīcija

MU-BIO-149

x

x

Meksika

MX-BIO-149

x

x

Moldova

MD-BIO-149

x

x

Mozambika

MZ-BIO-149

x

x

Nepāla

NP-BIO-149

x

x

Nigērija

NG-BIO-149

x

x

Pakistāna

PK-BIO-149

x

x

Okupētā palestīniešu teritorija

PS-BIO-149

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

Paragvaja

PY-BIO-149

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

Filipīnas

PH-BIO-149

x

x

Ruanda

RW-BIO-149

x

x

Serbija

RS-BIO-149

x

x

Singapūra

SG-BIO-149

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-149

x

x

Šrilanka

LK-BIO-149

x

x

Sīrija

SY-BIO-149

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-149

x

x

Taizeme

TH-BIO-149

x

x

Austrumtimora

TL-BIO-149

x

x

Turcija

TR-BIO-149

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

Ukraina

UA-BIO-149

x

x

Apvienotie Arābu Emirāti

AE-BIO-149

x

x

Urugvaja

UY-BIO-149

x

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-149

x

x

Vjetnama

VN-BIO-149

x

x

Zambija

ZN-BIO-149

x

x

—”

16)

ierakstā par Ecoglobe 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Armēnija

AM-BIO-112

x

x

Baltkrievija

BY-BIO-112

x

x

Irāna

IR-BIO-112

x

x

Pakistāna

PK-BIO-112

x

x

Krievija

RU-BIO-112

x

x

Ukraina

UA-BIO-112

x

x

—”

17)

pēc ieraksta par Ecoglobe iekļauj šādu ierakstu par Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA):

““Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)”

1.

Adrese: 29 Yathreb St., Dokki 12311, Ciza Governorate, Egypt

2.

Interneta adrese: http://www.ecoa.com.eg/

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Ēģipte

EG-BIO-164

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2018. gada 30. jūnijam”;

18)

ierakstā par Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžāna

AZ-BIO-109

x

x

Kotdivuāra

CI-BIO-109

x

x

Etiopija

ET-BIO-109

x

x

Gruzija

GE-BIO-109

x

x

Kazahstāna

KZ-BIO-109

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-109

x

x

Krievija

RU-BIO-109

x

x

Serbija

RS-BIO-109

x

x

Tadžikistāna

TJ-BIO-109

x

x

Turcija

TR-BIO-109

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-109

x

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-109

x

x

—”

19)

ierakstā par Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS) 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Bahamu Salas

BS-BIO-144

x

x

Ķīna

CN-BIO-144

x

x

x

Dominikāna

DO-BIO-144

x

x

x

Ekvadora

EC-BIO-144

x

x

Gvatemala

GT-BIO-144

x

x

Hondurasa

HN-BIO-144

x

x

x

Malaizija

MY-BIO-144

x

x

Meksika

MX-BIO-144

x

x

Nikaragva

NI-BIO-144

x

x

x

Peru

PE-BIO-144

x

x

Filipīnas

PH-BIO-144

x

x

x

Salvadora

SV-BIO-144

x

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-144

x

x

Taivāna

TW-BIO-144

x

x

x

Turcija

TR-BIO-144

x

x

—”

20)

ierakstā par IMO Control Private Limited:

a)

ieraksta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistāna

AF-BIO-147

x

x

Bangladeša

BD-BIO-147

x

x

Butāna

BT-BIO-147

x

x

Indonēzija

ID-BIO-147

x

x

Indija

IN-BIO-147

-

x

Irāna

IR-BIO-147

x

x

Malaizija

MY-BIO-147

x

x

Nepāla

NP-BIO-147

x

x

Pakistāna

PK-BIO-147

x

x

Filipīnas

PH-BIO-147

x

x

Šrilanka

LK-BIO-147

x

x

Taizeme

TH-BIO-147

x

x

Vjetnama

VN-BIO-147

x

x

—”

b)

ieraksta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns un produkti, uz kuriem attiecas III pielikums”;

21)

ierakstā par IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistāna

AF-BIO-158

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO -158

x

x

Gruzija

GE-BIO-158

x

Kazahstāna

KZ-BIO-158

x

Kirgizstāna

KG-BIO-158

x

x

Krievija

RU-BIO-158

x

Tadžikistāna

TJ-BIO-158

x

x

Turcija

TR-BIO-158

x

x

Turkmenistāna

TM-BIO-158

x

x

Ukraina

UA-BIO-158

x

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-158

x

x

—”

22)

ierakstā par IMO Institut für Marktökologie GmbH 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Armēnija

AM-BIO-146

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-146

x

—”

23)

ierakstu par Institute for Marketecology (IMO) groza šādi:

a)

nosaukumu “Institute for Marketecology (IMO)” aizstāj ar “IMO Swiss AG”;

b)

ieraksta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistāna

AF-BIO-143

x

x

x

Albānija

AL-BIO-143

x

x

Armēnija

AM-BIO-143

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO -143

x

x

Bangladeša

BD-BIO-143

x

x

x

Bolīvija

BO-BIO-143

x

x

Bosnija un Hercegovina

BA-BIO-143

x

x

Brazīlija

BR-BIO-143

x

x

x

x

x

Burkinafaso

BF-BIO-143

x

Kamerūna

CM-BIO-143

x

Kanāda

CA-BIO-143

x

x

Čīle

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Ķīna

CN-BIO-143

x

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-143

x

x

Kongo Demokrātiskā Republika

CD-BIO-143

x

x

Kotdivuāra

CI-BIO-143

x

x

Dominikāna

DO-BIO-143

x

x

Ekvadora

EC-BIO-143

x

x

Salvadora

SV-BIO-143

x

x

Etiopija

ET-BIO-143

x

x

Gruzija

GE-BIO-143

x

x

Gana

GH-BIO-143

x

x

Gvatemala

GT-BIO-143

x

x

Haiti

HT-BIO-143

x

x

Indija

IN-BIO-143

x

x

Indonēzija

ID-BIO-143

x

x

Japāna

JP-BIO-143

x

x

Jordānija

JO-BIO-143

x

x

Kazahstāna

KZ-BIO-143

x

x

Kenija

KE-BIO-143

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-143

x

x

Lihtenšteina

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Meksika

MX-BIO-143

x

x

Maroka

MA-BIO-143

x

x

Namībija

NA-BIO-143

x

x

Nepāla

NP-BIO-143

x

x

Nikaragva

NI-BIO-143

x

x

Nigēra

NE-BIO-143

x

x

Nigērija

NG-BIO-143

x

x

Okupētā palestīniešu teritorija

PS-BIO-143

x

x

Pakistāna

PK-BIO-143

x

x

Paragvaja

PY-BIO-143

x

x

Peru

PE-BIO-143

x

x

x

Filipīnas

PH-BIO-143

x

x

Krievija

RU-BIO-143

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-143

x

x

Sjerraleone

SL-BIO-143

x

x

Singapūra

SG-BIO-143

x

 

 

Dienvidāfrika

ZA-BIO-143

x

x

Šrilanka

LK-BIO-143

x

x

Sudāna

SD-BIO-143

x

x

Surinama

SR-BIO-143

x

x

Sīrija

SY-BIO-143

x

Tadžikistāna

TJ-BIO-143

x

x

Taivāna

TW-BIO-143

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-143

x

x

Taizeme

TH-BIO-143

x