EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1169R(08)

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (OV L 304, 22.11.2011.)

OJ L 174, 3.7.2015, p. 45–46 (LV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/corrigendum/2015-07-03/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

3.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 174/45


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 304, 2011. gada 22. novembris )

24. lappusē 2. panta 1. punkta f) apakšpunktā:

tekstu:

“f)

terminu “gaļa”, “mehāniski atdalīta gaļa”, “zivju produkti” un “gaļas produkti” definīcijas, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (6), I pielikuma 1.1., 1.14., 1.15., 3.1. un 7.1. punktā;”

lasīt šādi:

“f)

terminu “gaļa”, “mehāniski atdalīta gaļa”, “gaļas izstrādājumi”, “zivju produkti” un “gaļas produkti” definīcijas, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (6), I pielikuma 1.1., 1.14., 1.15., 3.1. un 7.1. punktā;”.

48. lappusē VI pielikuma A daļas 5. punktā:

tekstu:

“5.

Attiecībā uz gaļas produktiem, gaļas izstrādājumiem un zvejniecības produktiem, kuriem ir pievienotas olbaltumvielas, tostarp dažādas dzīvnieku izcelsmes hidrolizētas olbaltumvielas, produkta nosaukumā norāda šo olbaltumvielu saturu un to izcelsmi.”

lasīt šādi:

“5.

Attiecībā uz gaļas produktiem, gaļas izstrādājumiem un zvejniecības produktiem, kas satur pievienotas atšķirīgas dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas kā tādas, tostarp hidrolizētas olbaltumvielas, produkta nosaukumā norāda šo olbaltumvielu klātbūtni un to izcelsmi.”

48. lappusē VI pielikuma A daļas 6. punkta pirmajā teikumā:

tekstu:

“6.

Attiecībā uz gaļas produktiem un gaļas izstrādājumiem, kas izskatās pēc sagrieztas gaļas, gaļas gabala, šķēlēs sagrieztas gaļas, porcijās sadalītas gaļas vai liemeņa, produkta nosaukumā norāda pievienotā ūdens saturu, ja pievienotais ūdens ir vairāk nekā 5 % gala produkta svara.”

lasīt šādi:

“6.

Attiecībā uz gaļas produktiem un gaļas izstrādājumiem, kas izskatās pēc sagrieztas gaļas, gaļas gabala, šķēlēs sagrieztas gaļas, porcijās sadalītas gaļas vai liemeņa, produkta nosaukumā norāda pievienotā ūdens klātbūtni, ja pievienotais ūdens ir vairāk nekā 5 % gala produkta svara.”

48. lappusē VI pielikuma A daļas 7. punkta pirmajā daļā:

tekstu:

“7.

Uz gaļas produktiem, gaļas izstrādājumiem un zvejniecības produktiem, kas var radīt iespaidu par to, ka tie ir izgatavoti no vesela gaļas vai zivs gabala, lai gan sastāv no diviem dažādiem gabaliem, kuri savienoti, izmantojot citas sastāvdaļas, tostarp pārtikas piedevas un pārtikas fermentus, vai citus līdzekļus, izvieto šādu norādi:”

lasīt šādi:

“7.

Uz gaļas produktiem, gaļas izstrādājumiem un zvejniecības produktiem, kas var radīt iespaidu par to, ka tie ir izgatavoti no vesela gaļas vai zivs gabala, lai gan sastāv no dažādiem gabaliem, kuri savienoti, izmantojot citas sastāvdaļas, tostarp pārtikas piedevas un pārtikas fermentus, vai citus līdzekļus, izvieto šādu norādi:”.

54. lappusē VII pielikuma C daļas tabulas piektās rindas otrajā slejā:

tekstu:

“Modificēta ciete (2)”

lasīt šādi:

“Pārveidota ciete (2)”.

54. lappusē VII pielikuma C daļas tabulas septītās rindas pirmajā slejā:

tekstu:

“Krāsa”

lasīt šādi:

“Krāsviela”.

60. lappusē XII pielikuma pirmajā daļā:

tekstu:

“Faktiskās spirta tilpumkoncentrācijas skaitli to dzērienu marķēšanā, kuru spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka nekā 1,2 %, norāda ne vairāk kā līdz vienai zīmei aiz komata. Tam seko simbols “tilp. %”, un pirms tā var norādīt vārdu “spirts” vai saīsinājums “alc.”.”

lasīt šādi:

“Faktiskās spirta tilpumkoncentrācijas skaitli to dzērienu marķēšanā, kuru spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka nekā 1,2 %, norāda ne vairāk kā līdz vienai zīmei aiz komata. Tam seko simbols “% tilp.”, un pirms tā var norādīt vārdu “spirts” vai saīsinājums “alc.”.”


Top