Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0321

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 321/2011 ( 2011. gada 1. aprīlis ), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 attiecībā uz bisfenola A izmantošanas ierobežojumiem zīdaiņu ēdināšanai paredzētās plastmasas pudelītēs Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 87, 2.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 163 - 164

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/321/oj

2.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 321/2011

(2011. gada 1. aprīlis),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 attiecībā uz bisfenola A izmantošanas ierobežojumiem zīdaiņu ēdināšanai paredzētās plastmasas pudelītēs

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (1) un jo īpaši tās 18. panta 3. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Direktīvu 2011/8/ES (2) tika grozīta Direktīva 2002/72/EK (3), kas attiecas uz plastmasas materiāliem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un tika ierobežota bisfenola A (2,2-bis(4-hidroksifenil)propāns) izmantošana zīdaiņu ēdināšanai paredzētās polikarbonāta pudelītēs.

(2)

No 2011. gada 1. maija Direktīvu 2002/72/EK aizvietos Komisijas 2011. gada 14. janvāra Regula (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (4).

(3)

Regulā (ES) Nr. 10/2011 nav iekļauti tie ierobežojumi attiecībā uz bisfenolu A, kuri ar Direktīvu 2011/8/ES tika ieviesti Direktīvā 2002/72/EK.

(4)

Tādēļ, lai atspoguļotu bisfenola A izmantošanas ierobežojumus, attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 10/2011.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikuma 1. tabulā ieraksta Nr. 151 par vielu “2,2-bis(4-hidroksifenil)propāns” 10. ailē (“Ierobežojumi un specifikācijas”) iekļauj šādu tekstu:

“Aizliegts lietot zīdaiņu (5) ēdināšanai paredzētu polikarbonāta pudelīšu ražošanā (6).

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 1. maija, lai aizliegtu ražot šai regulai neatbilstošus plastmasas materiālus un izstrādājumus, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.

To piemēro no 2011. gada 1. jūnija, lai aizliegtu laist tirgū un importēt Savienībā šai regulai neatbilstošus plastmasas materiālus un izstrādājumus.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 1. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

(2)  OV L 26, 29.1.2011., 11. lpp.

(3)  OV L 220, 15.8.2002., 18. lpp.

(4)  OV L 12, 15.1.2011., 1. lpp.

(5)  Zīdainis, kā definēts Direktīvas 2006/141/EK 2. pantā.

(6)  Minētais ierobežojums no 2011. gada 1. maija ir piemērojams attiecībā uz ražošanu un no 2011. gada 1. jūnija – attiecībā uz laišanu tirgū un importēšanu Savienībā.”


Top