Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0212

Komisijas Regula (ES) Nr. 212/2010 ( 2010. gada 12. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 65, 13.3.2010, p. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 261 - 267

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/212/oj

13.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/16


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 212/2010

(2010. gada 12. marts),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (2), un jo īpaši tās 15. panta 5. punktu un 63. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 669/2009 (3) ir paredzēti noteikumi par pastiprinātām oficiālajām kontrolēm, kuras jāpiemēro konkrētas barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, importam ievešanas vietās Regulas (EK) Nr. 882/2004 I pielikumā minētajās teritorijās. Jo īpaši Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumā ir uzskaitīta barība un pārtika, kas nav dzīvnieku izcelsmes un kas jāpārbauda pastiprinātā oficiālā kontrolē.

(2)

Ir nepieciešams grozīt Regulas (EK) Nr. 669/2009 19. pantā esošos pārejas pasākumus, lai tajā lietotie termini saskanētu ar minētās regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā lietotajiem terminiem, tādējādi izvairoties no grūtībām, kas varētu rasties, interpretējot 19. pantu.

(3)

Pēc Regulas (EK) Nr. 669/2009 publicēšanas vairākas dalībvalstis ieteica Komisijai, ka ir nepieciešams sniegt precīzākas konkrētu minētās regulas I pielikuma A daļā izmantoto KN kodu definīcijas, lai atvieglotu to produktu identificēšanu, uz kuriem attiecas šīs definīcijas, ka arī to, ka konkrētās minētā pielikuma zemsvītras piezīmēs ir nepieciešams sniegt tehniskus skaidrojumus.

(4)

Komisijai arī ieteica, ka Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikuma A daļas sarakstā ir nepieciešams iekļaut konkrētu pesticīdu atlieku sarakstu, kas rada risku dārzeņiem, svaigiem, atdzesētiem vai saldētiem (pārtikas produktiem), lai ņemtu vērā pēdējos trīs gados saņemtos paziņojumus no ātrās brīdināšanas sistēmas pārtikas un barības jomā.

(5)

Skaidrības labad ir nepieciešami sīkāki tehniski skaidrojumi, atsaucoties uz Regulas (EK) Nr. 669/2009 II pielikumā paredzētā kopējā ievešanas dokumenta aizpildīšanas norādījumiem.

(6)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 669/2009.

(7)

Regula (EK) Nr. 669/2009 jāpiemēro no 2010. gada 25. janvāra. Attiecīgi arī šī regula būtu jāpiemēro no minētā datuma.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 669/2009 groza šādi.

1.

19. pantu aizstāj ar šādu:

“19. pants

Pārejas perioda pasākumi

1.   Piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas, ja izraudzītajā ievešanas vietā nav iekārtu, kas nepieciešamas 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētajai identitātes kontrolei un fiziskajai kontrolei, minēto kontroli var veikt citā tās pašas dalībvalsts kontroles punktā, kuru kompetentā iestāde tādēļ pilnvarojusi, pirms preces tiek laistas brīvā apgrozībā ar nosacījumu, ka šī kontrole atbilst 4. pantā noteikto prasību minimumam.

2.   Dalībvalstis savā tīmekļa vietnē elektroniskā veidā publisko to kontroles punktu sarakstu, kuri pilnvaroti saskaņā ar 1. punktu.”

2.

Pielikumus groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 25. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 12. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 669/2009 I un II pielikumu groza šādi.

1.

I pielikumu groza šādi:

a)

A daļu aizstāj ar šādu:

“A.   Barība un pārtika, kas nav dzīvnieku izcelsmes un kuru izraudzītajā ievešanas vietā pārbauda pastiprinātā oficiālā kontrolē

Barība un pārtika

(paredzētais izmantojums)

KN kods (3)

Izcelsmes valsts

Risks

Fiziskās kontroles un identitātes kontroles biežums

(%)

Zemesrieksti un no tiem iegūtie produkti (barība un pārtika)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Argentīna

Aflatoksīni

10

Zemesrieksti un no tiem iegūtie produkti (barība un pārtika)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Brazīlija

Aflatoksīni

50

Mikroelementi (barība un pārtika) (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99

Ķīna

Kadmijs un svins

50

Zemesrieksti un no tiem iegūtie produkti (barība un pārtika), īpaši zemesriekstu sviests (pārtika)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Gana

Aflatoksīni

50

Garšvielas (pārtika)

Capsicum spp. (to žāvēti augļi, veseli vai malti, ieskaitot čilli, čilli pulveri, Kajenas piparus un papriku)

Myristica fragrans (muskatrieksts)

Zingiber officinale (ingvers)

Curcuma longa (garā kurkuma)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00

Indija

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti un no tiem iegūtie produkti (barība un pārtika)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Indija

Aflatoksīni

10

Melones sēklas un tām iegūtie produkti (5) (pārtika)

ex 1207 99

Nigērija

Aflatoksīni

50

Žāvētas vīnogas (pārtika)

0806 20

Uzbekistāna

Ohratoksīns A

50

Čilli, čilli izstrādājumi, kurkuma un palmu eļļa (pārtika)

0904 20 90; 0910 91 05; 0910 30 00; ex 1511 10 90

Visas trešās valstis

Krāsvielas “Sudan”

20

Zemesrieksti un no tiem iegūtie produkti (barība un pārtika)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Vjetnama

Aflatoksīni

10

Basmati rīsi, kas paredzēti tiešam patēriņam cilvēku uzturā (pārtika)

ex 1006 30

Pakistāna

Aflatoksīni

50

Basmati rīsi, kas paredzēti tiešam patēriņam cilvēku uzturā (pārtika)

ex 1006 30

Indija

Aflatoksīni

10

Mango, sparģeļpupiņas (Vigna sesquipedalis), balzambumbieris (Momordica charantia), trauku ķirbis (Lagenaria siceraria), pipari un baklažāni (pārtika)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; ex 0709 90 90; 0709 60; 0709 30 00

Dominikānas Republika

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (1)

50

Banāni

0803 00 19

Dominikānas Republika

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (1)

10

Dārzeņi, svaigi, dzesēti vai saldēti (paprika, cukini un tomāti)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turcija

Pesticīdi: metomils un oksamils

10

Bumbieri

0808 20 10; 0808 20 50

Turcija

Pesticīds: amitrazs

10

Dārzeņi, svaigi, dzesēti vai saldēti (pārtika)

sparģeļpupiņas (Vigna sesquipedalis)

baklažāni

krustziežu dārzeņi

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Taizeme

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (2)

50

b)

B daļā d) punktu aizstāj ar šādu:

“d)

“palmu eļļa” ir sarkano palmu eļļa, ko klasificē ar KN kodu 1511 10 90 un kas paredzēta tiešam patēriņam cilvēku uzturā;”.

2.

II pielikumā, tekstu “Kopējā ievešanas dokumenta aizpildīšanas norādījumi” aizstāj ar šādu:

Kopējā ievešanas dokumenta aizpildīšanas norādījumi

Vispārīga informācija

:

dokumentu aizpildīt drukātiem burtiem. Piezīmes ir sniegtas pie atbilstīgās ailes numura.

I daļa.

Šo daļu aizpilda barības un pārtikas uzņēmums vai tā pārstāvis, ja vien nav norādīts citādi.

I.1. aile.

Nosūtītājs: fiziskas vai juridiskas personas (barības vai pārtikas uzņēmums), kas sūta sūtījumu, nosaukums un adrese. Ieteicams norādīt informāciju par tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.2. aile.

Šo aili aizpilda izraudzītās ievešanas vietas (DPE) kompetentā iestāde.

I.3. aile.

Saņēmējs: fiziskas vai juridiskas personas (barības vai pārtikas uzņēmums), kas ir sūtījuma adresāts, nosaukums un adrese. Ieteicams norādīt informāciju par tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.4. aile.

Par sūtījumu atbildīgā persona: persona (barības un pārtikas uzņēmums vai tā pārstāvis, vai persona, kas to vārdā sniedz deklarācijas), kas atbildīga par sūtījumu, kad to uzrāda DPE, un kas importētāja vārdā kompetentajai iestādei sniedz nepieciešamās deklarācijas. Norādīt nosaukumu un pilnu adresi. Ieteicams norādīt informāciju par tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.5. aile.

Izcelsmes valsts: trešā valsts, no kurienes prece cēlusies, audzēta, vākta vai ražota.

I.6. aile.

Nosūtītāja valsts: trešā valsts, kur sūtījums iekrauts transportlīdzeklī sūtīšanai uz Savienību.

I.7. aile.

Importētājs: nosaukums un pilna adrese. Ieteicams norādīt informāciju par tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.8. aile.

Galamērķis: piegādes adrese Savienībā. Ieteicams norādīt informāciju par tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.9. aile.

Saņemšana DPE: ierakstīt datumu, kad ir paredzēts, ka sūtījums nonāks DPE.

I.10. aile.

Dokumenti: pēc vajadzības ierakstīt sūtījumam pievienoto oficiālo dokumentu izsniegšanas datumu un numuru.

I.11. aile.

Sniegt izsmeļošu informāciju par sūtījuma transportu: gaisa kuģiem – lidojuma numurs, kuģiem – kuģa nosaukums, sauszemes transportlīdzekļiem – reģistrācijas numurs un vajadzības gadījumā piekabes numurs, dzelzceļa transportlīdzekļiem – vilciena identifikācijas numurs un vagona numurs.

Dokumentu atsauces: gaisa kravas pavadzīme, konosaments vai dzelzceļa vai sauszemes transportlīdzekļa kravas pavadzīmes numurs.

I.12. aile.

Preces apraksts: izsmeļoši aprakstīt preci (ja tā ir barība, norādīt arī barības veidu).

I.13. aile.

Prece vai Pasaules Muitas organizācijas kombinētās nomenklatūras HS kods.

I.14. aile.

Bruto svars: kopsvars kilogramos. Tā ir produktu, to nepastarpinātās taras un visa iepakojuma kopējā masa, izņemot transporta konteinerus un pārējo transportēšanas aprīkojumu.

Neto svars: faktiskā produkta svars kilogramos, izņemot iepakojumu. To nosaka kā paša produkta masu bez nepastarpinātās taras vai iepakojuma.

I.15. aile.

Iepakojumu skaits.

I.16. aile.

Temperatūra: atzīmēt atbilstīgo transportēšanas/glabāšanas temperatūru.

I.17. aile.

Iepakojuma veids: precizēt produktu iepakojuma veidu.

I.18. aile.

Prece ir šādam nolūkam: atzīmēt aili atkarībā no tā, vai prece domāta patēriņam cilvēku uzturā bez iepriekšējas šķirošanas vai citas fizikālas apstrādes (šādā gadījumā atzīmēt “patēriņam cilvēku uzturā”) vai ir domāta patēriņam cilvēku uzturā pēc šādas apstrādes (tādā gadījumā atzīmēt “turpmākai pārstrādei”), vai tās izmantošanas nolūks ir “barība” (šādā gadījumā atzīmēt “barība”).

I.19. aile.

Vajadzības gadījumā norādīt visu plombu un konteineru identifikācijas numurus.

I.20. aile.

Pārsūtīšanai uz kontroles punktu: 19. panta 1. punktā noteiktajā pārejas periodā DPE atzīmē šo aili, lai būtu iespējams turpināt transportēšanu uz citu kontroles punktu.

I.21. aile.

Nepiemēro.

I.22. aile.

Attiecībā uz importu: atzīmēt šo aili gadījumos, kad sūtījumu ir paredzēts importēt Savienībā (8. pants).

I.23. aile.

Nepiemēro.

I.24. aile.

Atzīmēt atbilstīgo transportlīdzekli.

II daļa.

Šo daļu aizpilda kompetentā iestāde.

II.1. aile.

Norādīt to pašu references numuru, kas minēts I.2. ailē.

II.2. aile.

Ja nepieciešams, aili aizpilda muitas dienests.

II.3. aile.

Dokumentu pārbaude: aizpildāma attiecībā uz visiem sūtījumiem.

II.4. aile.

DPE kompetentā iestāde norāda, vai sūtījums atlasīts, lai veiktu tā fizisko kontroli, kuru 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā drīkst veikt citā kontroles punktā.

II.5. aile.

DPE kompetentā iestāde norāda, uz kuru kontroles punktu 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā pēc tam, kad apmierinoši notikusi dokumentu kontrole, var transportēt sūtījumu, lai veiktu identitātes kontroli un fizisko kontroli.

II.6. aile.

Precizēt, kā jārīkojas gadījumā, ja sūtījums ticis noraidīts dokumentu kontroles neapmierinošo rezultātu dēļ. II.7. ailē jāieraksta galamērķa uzņēmuma adrese, ja sūtījums paredzēts “pārsūtīšanai”, “iznīcināšanai”, “pārveidošanai” un “izmantošanai citam nolūkam”.

II.7. aile.

Pēc vajadzības norādīt atzīšanas numuru un visu galamērķu adresi (vai kuģa nosaukumu un ostu), ja ir nepieciešama papildu sūtījuma kontrole, piemēram, II.6. ailē, “pārsūtīšanai”, “iznīcināšanai”, “pārveidošanai” vai “izmantošanai citam nolūkam”.

II.8. aile.

Šeit uzlikt DPE kompetentās iestādes oficiālo zīmogu.

II.9. aile.

DPE kompetentās iestādes atbildīgā ierēdņa paraksts.

II.10. aile.

Nepiemēro.

II.11. aile.

DPE kompetentā iestāde vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta kompetentā iestāde norāda identitātes kontroles rezultātus.

II.12. aile.

DPE kompetentā iestāde vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta kompetentā iestāde norāda fiziskās kontroles rezultātus.

II.13. aile.

DPE kompetentā iestāde vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta kompetentā iestāde norāda laboratorijas testa rezultātus. Šajā ailē norāda tās vielas vai patogēna kategoriju, par kuru veikts laboratorijas tests.

II.14. aile.

Šo aili aizpilda par visiem sūtījumiem, kurus laiž brīvā apgrozībā Savienībā.

II.15. aile.

Nepiemēro.

II.16. aile.

Precizēt, kā jārīkojas gadījumā, ja sūtījums ticis noraidīts identitātes kontroles vai fiziskās kontroles neapmierinošo rezultātu dēļ. II.18. ailē jāieraksta galamērķa uzņēmuma adrese, ja sūtījums paredzēts “pārsūtīšanai”, “iznīcināšanai”, “pārveidošanai” un “izmantošanai citam nolūkam”.

II.17. aile.

Atteikuma iemesli: aili aizpilda pēc vajadzības, lai pievienotu atbilstīgo informāciju. Atzīmēt atbilstīgo aili.

II.18. aile.

Pēc vajadzības norādīt atzīšanas numuru un visu galamērķu adresi (vai kuģa nosaukumu un ostu), ja ir nepieciešama papildu sūtījuma kontrole, piemēram, II.16. ailē, “pārsūtīšanai”, “iznīcināšanai”, “pārveidošanai” vai “izmantošanai citam nolūkam”.

II.19. aile.

Šo aili aizpildīt, ja sūtījuma oriģinālā plomba ir bojāta, atverot konteineru. Jāsaglabā visu šādā nolūkā izmantoto plombu apkopotais saraksts.

II.20. aile.

Šeit uzlikt DPE kompetentās iestādes vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta kompetentās iestādes oficiālo zīmogu.

II.21. aile.

DPE kompetentās iestādes vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta kompetentās iestādes atbildīgā ierēdņa paraksts.

III daļa.

Šo daļu aizpilda kompetentā iestāde.

III.1. aile.

Ziņas par pārsūtīšanu: DPE kompetentā iestāde vai 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā kontroles punkta kompetentā iestāde, tiklīdz zināms, norāda izmantotā transportlīdzekļa veidu, tā identifikācijas numuru, galamērķa valsti un pārsūtīšanas datumu.

III.2. aile.

Turpmākie pasākumi: norādīt vietējo kompetentās iestādes nodaļu, kas attiecīgā gadījumā atbild par uzraudzību saistībā ar sūtījuma “iznīcināšanu”, “pārveidošanu” vai “izmantošanu citam nolūkam”. Minētā kompetentā iestāde šajā ailē norāda, vai sūtījums ir saņemts un vai tas ir atbilstīgs.

III.3. aile.

“Pārsūtīšanas” gadījumā DPE kompetentās iestādes atbildīgā ierēdņa paraksts vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta atbildīgā ierēdņa paraksts. Vietējās kompetentās iestādes atbildīgā ierēdņa paraksts šādos gadījumos: “iznīcināšana”, “pārveidošana” vai “izmantošana citam nolūkam”.”


(1)  Sevišķi šādu vielu atliekas: amitrazs, acefāts, aldikarbs, benomils, karbendazims, hlorfenapirs, hlorpirifoss, CS2 (ditiokarbamāti), diafentiurons, diazinons, dihlorvoss, dikofols, dimetoāts, endosulfāns, fenamidons, imidakloprīds, malations, metamidofoss, metiokarbs, metomils, monokrotofoss, ometoāts, oksamils, profenofoss, propikonazols, tiabendazols, tiakloprīds.

(2)  Sevišķi šādu vielu atliekas: acefāts, karbarils, karbendazims, karbofurāns, hlorpirifoss, hlorpirifosetils, dimetoāts, etions, malations, metalaksils, metamidofoss, metomils, monokrotofoss, ometoāts, profenofoss, protiofoss, hinalfoss, triadimefons, triazofoss, dikrotofoss, EPN, triforīns.

(3)  Ja jāpārbauda tikai daži ar kādu KN kodu klasificēti produkti un preču nomenklatūrā šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, tad šo KN kodu marķē ar “ex” (piemēram, ex 1006 30: attiecas tikai uz basmati rīsiem, kas paredzēti tiešam patēriņam cilvēku uzturā).

(4)  Šajā ierakstā minētie mikroelementi ir mikroelementu savienojumu funkcionālās grupas mikroelementi, kas minēti I pielikuma 3. punkta b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1831/2003 (OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.).

(5)  Maksimālais līmenis, kas noteikts aflatoksīniem zemesriekstos un no tiem iegūtajos produktos un kas minēts Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikuma 2. sadaļas 2.1.1. un 2.1.3. punktā (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).”


Top