Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1627

Komisijas Regula (EK) Nr. 1627/2006 ( 2006. gada 24. oktobris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 794/2004 attiecībā uz standartveidlapām paziņojumam par atbalstu

OJ L 302, 1.11.2006, p. 10–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 779–799 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 005 P. 35 - 53
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 005 P. 35 - 53
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 002 P. 144 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1627/oj

1.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 302/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1627/2006

(2006. gada 24. oktobris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 794/2004 attiecībā uz standartveidlapām paziņojumam par atbalstu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 22. marta Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93. panta piemērošanai (1), un jo īpaši tās 27. pantu,

pēc apspriešanās ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93. panta piemērošanai attiecībā uz valsts atbalstu (2), noteikta obligāta kopēja veidlapa paziņošanai par valsts atbalstu.

(2)

Pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi jaunās valsts reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2007. līdz 2013. gadam (3), ir jāmaina paziņojuma veidlapas daļas.

(3)

Tādēļ ir jāizdara attiecīgi grozījumi Regulā (EK) Nr. 794/2004,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 794/2004 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 24. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Neelie KROES


(1)  OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  OV C 54, 4.3.2006., 13. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 794/2004 I pielikuma III daļā Papildinformācijas lapu Nr. 4 un Nr. 5 aizstāj ar šādu:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top