EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0031

Komisijas Direktīva 2004/31/EK (2004. gada 17. marts), ar kuru groza I, II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

OJ L 85, 23.3.2004, p. 18–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 206 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 206 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 125 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/31/oj

32004L0031Oficiālais Vēstnesis L 085 , 23/03/2004 Lpp. 0018 - 0023


Komisijas Direktīva 2004/31/EK

(2004. gada 17. marts),

ar kuru groza I, II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā [1], jo īpaši tās 14. panta otrās daļas c) un d) apakšpunktu,

pēc apspriešanās ar attiecīgajām dalībvalstīm,

tā kā:

(1) Spriežot pēc Zviedrijas sniegtajiem apsekojumu datiem, dažas Zviedrijas aizsargājamās zonas vairs nav jāuzskata par tādām attiecībā uz Beet necrotic yellow vein vīrusu.

(2) Saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK Kopienā aizliegts ievest Vitis L. augus, kas nav augļi, kuru izcelsmes valstis ir ārpuskopienas valstis.

(3) Spriežot pēc Šveices sniegtās informācijas, tās veiktie pasākumi sakarā ar Vitis L. augu, kas nav augļi, ievešanu un pārvietošanu Šveices teritorijā ir līdzvērtīgi Direktīvā 2000/29/EK noteiktajiem pasākumiem. Tādēļ jāatļauj ievest Kopienā Šveices izcelsmes Vitis L. augus, kas nav augļi.

(4) Saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK Kopienas apgabalos, kas atzīti par aizsargājamām zonām attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ir aizliegts ievest šo kaitīgo organismu saimniekaugus, izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsme ir ārpuskopienas valstīs, izņemot valstis, kas atzītas brīvas no šiem kaitīgajiem organismiem vai kurās izveidotas kaitēkļbrīvas zonas attiecībā uz šiem kaitīgajiem organismiem.

(5) Spriežot pēc Šveices sniegtās informācijas, tās veiktie pasākumi sakarā ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. saimniekaugu, izņemot augļus un sēklas, ievešanu un pārvietošanu Šveices teritorijā ir lielā mērā līdzvērtīgi Direktīvā 2000/29/EK noteiktajiem pasākumiem. Tādēļ ir jāatļauj ievest Kopienā Šveices izcelsmes Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. saimniekaugus, kas nav augļi un sēklas, izņemot Cotoneaster Ehrh. un Photinia davidiana (Dene.) Cardot augus.

(6) Spriežot pēc Itālijas sniegtajiem apsekojumu datiem, daži apgabali Itālijā vairs nav uzskatāmi par aizsargājamām zonām attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(7) Sagatavojot Direktīvu 2003/116/EK, tehniskas kļūdas dēļ 21.1. punktam Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma B daļā piešķirts nepareizs numurs.

(8) Jāgroza pašreizējie noteikumi attiecībā uz Tilletia indica Mitra, ņemot vērā jaunāko informāciju par šo kaitīgo organismu klātbūtni Irānā.

(9) Ttāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 2000/29/EK.

(10) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/29/EK I, II, III, IV un V pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2004. gada 20. aprīlim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt iepazīstina Komisiju ar šiem tiesību aktiem un nodod tās rīcībā minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstīm pieņemot minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004 gada 17. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/116/EK (OV L 321, 6.12.2003., 36. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Direktīvas 2000/29/EK I, II, III, IV un V pielikumu groza šādi.

1. Tās I pielikuma B daļas b) pozīcijas 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.Beet necrotic yellow vein vīruss | DK, FR (Bretaņa), FI, IE, PT (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija)" |

2. Direktīvas II pielikuma B daļas b) pozīcijas 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Augu daļas, kas nav augļi, sēklas un stādīšanai paredzēti stādi, bet ieskaitot dzīvus ziedputekšņus Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dene.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. apputeksnēšanai. | ES, FR (Korsika), IE, IT (Abruci; Apūlija; Bazilikata; Kalabrija; Kampānija; Emīlija Romanja: Forli-Čezenas, Parmas, Pjačencas un Rimini province; Friuli-Venēcija-Džūlija; Lacija; Ligūrija; Lombardija; Marke; Molīze; Pjemonta; Sardīnija; Sicīlija; Trentīno-Alto Adidže: Trento autonomā province; Toskāna; Umbrija; Valle d'Aosta; Veneto: izņemot Rovigo provinces Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komūnu un Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu, un Veronas provinces Palù Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnu), AT (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais apgabals), Štīrija, Vīne), PT, FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)" |

3. Direktīvas III pielikumu groza šādi.

a) tekstu A daļas 15. punkta labajā slejā aizstāj ar šādu:

"Ārpuskopienas valstis, izņemot Šveici.";

b) B daļas 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.Neskarot aizliegumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 9., 9.1.,18. punktā uzskaitītajiem augiem, vajadzības gadījumā augi, izņemot augļus un sēklas, un dzīvi ziedputekšņi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. apputeksnēšanai, kuru izcelsme ir ārpuskopienas valstīs, izņemot Šveici un valstis, kas saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru atzītas par brīvām no Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. vai kurās noteiktas kaitēkļbrīvas zonas attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. atbilstoši attiecīgajām starptautiskajām fitosanitāro pasākumu normām un atzītas par tādām saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru. | ES, FR (Korsika), IE, IT (Abruci; Apūlija; Bazilikata; Kalabrija; Kampānija; Emīlija Romanja: Forli-Čezenas, Parmas, Pjačencas un Rimini province; Friuli-Venēcija-Džūlija; Lacija; Ligūrija; Lombardija; Marke; Molīze; Pjemonta; Sardīnija; Sicīlija; Trentīno-Alto Adidže: Trento autonomā province; Toskāna; Umbrija; Valle d'Aosta; Veneto: izņemot Rovigo provinces Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta,Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia Pincara, Stienta,Gaiba, Salara komūnu un Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige,Vescovana,S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu, un Veronas provinces Palù Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnu), AT (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais apgabals), Štīrija, Vīne), PT, FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas) |

2.Neskarot aizliegumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 9., 9.1.,18. punktā uzskaitītajiem augiem, vajadzības gadījumā augi, izņemot augļus un sēklas, un dzīvi ziedputekšņi Cotoneaster Ehrh. un Photinia davidiana (Dene.) Cardot apputeksnēšanai, kuru izcelsme ir ārpuskopienas valstīs, izņemot valstis, kas saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru atzītas par brīvām no Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. vai kurās ir noteiktas kaitēkļbrīvas zonas attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. atbilstoši attiecīgajām starptautiskajām fitosanitāro pasākumu normām un atzītas par tādām saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru. | ES, FR (Korsika), IE, IT (Abruci; Apūlija; Bazilikata; Kalabrija; Kampānija; Emīlija Romanja: Forli-Čezenas, Parmas, Pjačencas un Rimini province; Friuli-Venēcija-Džūlija; Lacija; Ligūrija; Lombardija; Marke; Molīze; Pjemonta; Sardīnija; Sicīlija; Trentīno-Alto Adidže: Trento autonomā province; Toskāna; Umbrija; Valle d'Aosta; Veneto: izņemot Rovigo provinces Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino,Badia Polesine,Trecenta,Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po,Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komūnu un Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu, un Veronas provinces Palù Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnu), AT (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais apgabals), Štīrija, Vīne), PT, FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)" |

4. Direktīvas IV pielikumu groza šādi.

a) Pielikuma A daļas I iedaļu groza šādi:

i) tekstu 53. punkta kreisajā slejā papildina ar iestarpinājumu ", Irāna";

ii) tekstu 54. punkta kreisajā slejā papildina ar iestarpinājumu ", Irāna".

b) Pielikuma B daļu groza šādi:

i) tekstu 20.1. punkta labajā slejā aizstāj ar šādu:

"DK, FR (Bretaņa), FI, IE, PT (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija);";

ii) tekstu 20.2. punkta labajā slejā aizstāj ar šādu:

"DK, FR (Bretaņa), FI, IE, PT (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija);";

iii) 21. punktu aizstāj ar šādu:

"21.Augi un dzīvi ziedputekšņi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dene.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. un Sorbus L. apputeksnēšanai, izņemot augļus un sēklas. | Neskarot aizliegumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 9., 9.1., 18. punktā un III pielikuma B daļas 1., 2. punktā minētajiem augiem, vajadzības gadījumā jābūt oficiālam paziņojumam, ka a)augi ir iegūti ārpuskopienas valstīs, kurās, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru, nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,Vaib)augi ir iegūti kaitēkļbrīvajās zonās, kas noteiktas attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. atbilstoši attiecīgajām starptautiskajām fitosanitāro pasākumu normām un atzītas par tādām saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru,Vaic)augi ir iegūti kādā no šeit norādītajiem Šveices kantoniem: Bernes (izņemot Signau un Trachselwald apgabalu), Fribūras, Grizonas, Tičīno, Vo, Valē kantonā,Vaid)augi ir iegūti labajā slejā uzskaitītajās aizsargājamās zonās,Vaie)augi izaudzēti vai, tos pārvietojot uz buferzonu, vismaz septiņus mēnešus, ieskaitot pēdējo pilno veģetācijas periodu no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim, turēti un uzglabāti uz lauka,aa)kas atrodas oficiāli noteiktajā 50 km2 buferzonā vismaz 1 km attālumā no robežas, kurā saimniekaugiem piemēro oficiāli apstiprinātu un kontrolētu uzraudzības režīmu, kas ieviests vēlākais pirms pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, kam seko pēdējais pilnais veģetācijas periods, lai samazinātu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. izplatīšanās risku, ko rada tur audzētie augi. Šīs buferzonas sīkam aprakstam jābūt pieejamam Komisijai un citām dalībvalstīm. Pēc buferzonas izveidošanas vismaz vienu reizi vispiemērotākajā laikā veic oficiālu pārbaudi zonā ārpus lauka un 500 m apkārtējā joslā, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, un visi augi ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. klātbūtnes pazīmēm nekavējoties jāaizvāc. Šo pārbaužu rezultātus katru gadu līdz 1. maijam nosūta Komisijai un citām dalībvalstīm, unbb)kas tāpat kā buferzona pirms pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, kam seko pēdējais pilnais veģetācijas periods, ir oficiāli apstiprināts augu audzēšanai saskaņā ar šajā punktā noteiktajām prasībām, uncc)kurā tāpat kā vismaz 500 m platajā apkārtējā joslā nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., par ko liecina oficiālās pārbaudes, kas veiktas, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, vismazdivas reizes uz lauka vispiemērotākajā laikā, piem., laikposmā no jūnija līdz augustam un vienu reizi laikposmā no augusta līdz novembrim; unvienu reizi minētajā apkārtējā joslā vispiemērotākajā laikā, piem., laikposmā no augusta līdz novembrim, undd)augi tajā ir oficiāli pārbaudīti attiecībā uz latento infekciju, izmantojot piemērotu laboratorijas metodi un vispiemērotākajā laikā oficiāli ņemtus paraugus.No 2004. gada 1. aprīļa līdz 2005. gada 1. aprīlim šos noteikumus nepiemēro augiem, kas pārvietoti uz labajā slejā uzskaitītajām aizsargājamām zonām, ja tie audzēti un uzglabāti uz lauka oficiāli noteiktajās buferzonās saskaņā ar attiecīgajām prasībām, kas ir spēkā līdz 2004. gada 1. aprīlim. | ES, FR (Korsika), IE, IT (Abruci; Apūlija; Bazilikata; Kalabrija; Kampānija; Emīlija Romanja: Forli-Čezenas, Parmas, Pjačencas un Rimini province; Friuli-Venēcija-Džūlija; Lacija; Ligūrija; Lombardija; Marke; Molīze; Pjemonta; Sardīnija; Sicīlija; Trentīno-Alto Adidže: Trento autonomā province; Toskāna; Umbrija; Valle d'Aosta; Veneto: izņemot Rovigo provinces Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella,Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara komūnu un Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu, un Veronas provinces Palù Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnu), AT (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais apgabals), Štīrija, Vīne), PT, FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)" |

iv) 21.1. punktu svītro;

v) pirms 22. punkta iekļauj šādu jaunu 21.3. punktu:

"21.3.No 15. marta līdz 30. jūnijam, bišu stropi | Jābūt dokumentāri apstiprinātai informācijai, ka a)bišu stropu izcelsmes valstis ir ārpuskopienas valstis, kurās, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru, nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,vaib)tie nāk no kāda šeit norādītā Šveices kantona: Bernes (izņemot Signau un Trachselwald apgabalu), Fribūras, Grizonas, Tičīno, Vo, Valē kantona,vaic)tie nāk no labajā slejā uzskaitītajām aizsargājamām zonām,vaid)pirms pārvietošanas tiem veikti atbilstīgi karantīnas pasākumi. | ES, FR (Korsika), IE, IT (Abruci; Apūlija; Bazilikata; Kalabrija; Kampānija; Emīlija Romanja: Forli-Čezenas, Parmas, Pjačencas un Rimini province; Friuli-Venēcija-Džūlija; Lacija; Ligūrija; Lombardija; Marke; Molīze; Pjemonta; Sardīnija; Sicīlija; Trentīno-Alto Adidže: Trento autonomā province; Toskāna; Umbrija; Valle d'Aosta; Veneto: izņemot Rovigo provinces Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salarakomūnu un Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masikomūnu, un Veronas provinces Palù Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari komūnu), AT (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais apgabals), Štīrija, Vīne), PT, FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)" |

vi) 22. punkta tekstu labajā slejā aizstāj ar šādu:

"DK, FR (Bretaņa), FI, IE, PT (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija);";

vii) 23. punkta tekstu labajā slejā aizstāj ar šādu:

"DK, FR (Bretaņa), FI, IE, PT (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija);";

viii) 25. punkta tekstu labajā slejā aizstāj ar šādu:

"DK, FR (Bretaņa), FI, IE, PT (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija);";

ix) 26. punkta tekstu labajā slejā aizstāj ar šādu:

"DK, FR (Bretaņa), FI, IE, PT (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija);";

x) 27.1. punkta tekstu labajā slejā aizstāj ar šādu:

"DK, FR (Bretaņa), FI, IE, PT (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija);";

xi) 27.2. punkta tekstu labajā slejā aizstāj ar šādu:

"DK, FR (Bretaņa), FI, IE, PT (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija);";

xii) 30. punkta tekstu labajā slejā aizstāj ar šādu:

"DK, FR (Bretaņa), FI, IE, PT (Azoru salas), UK (Ziemeļīrija).".

5. Direktīvas V pielikuma B daļas I apakšdaļas 1. un 8. punkta tekstu pēc vārda "Indija" papildina ar iestarpinājumu ", Irāna".

--------------------------------------------------

Top