Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0864

2004/864/EK: Komisijas Lēmums (2004. gada 16. decembris), ar kuru groza Lēmumu 1999/478/EK, ar ko atjauno Zivsaimniecības un akvakultūras padomdevēju komiteju

OJ L 370, 17.12.2004, p. 91–91 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 219–220 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 154 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 154 - 154
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 81 - 81

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/864/oj

17.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 370/91


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 16. decembris),

ar kuru groza Lēmumu 1999/478/EK, ar ko atjauno Zivsaimniecības un akvakultūras padomdevēju komiteju

(2004/864/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā:

(1)

Komisijai ir svarīgi zināt ieinteresēto personu viedokli jautājumos, kas radušies, izveidojot kopējo zivsaimniecības politiku (KZP). Zivsaimniecības nozares padomdevēja komiteja (ZPK) tika izveidota ar Komisijas Lēmumu 71/128/EEK (1), kuru aizstāja ar Komisijas 1999. gada 14. jūlija Lēmumu 1999/478/EK, ar ko atjauno Zivsaimniecības un akvakultūras padomdevēju komiteju (ZAPK) (2). Komisijas Lēmuma 1999/478/EK 3. pantā ir definēts ZAPK sastāvs.

(2)

Ar Lēmumu 1999/478/EK izveidoja četras darba grupas, kuras gatavo komitejas atzinumus. 2. darba grupa ir atbildīga par akvakultūras nozari.

(3)

Ņemot vērā Eiropas akvakultūras nozares straujo attīstību pēdējo gadu laikā, šīs nozares interesēm ir jābūt labāk pārstāvētām ZAKP. Tādēļ Komitejas sastāvs ir jāpaplašina, lai tajā iekļautu 2. darba grupas priekšsēdētāja vietnieku. Komisijas Lēmums 1999/478/EK attiecīgi ir jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Komisijas Lēmuma 1999/478/EK 3. pantu groza šādi:

a)

pirmo teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

Komitejas sastāvā ir 21 loceklis, še turpmāk “locekļi”;

b)

Lēmuma 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Komitejas sastāvā ir arī: Zvejniecības nozaru sadarbības komitejas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks un 1., 2., 3. un 4. darba grupu priekšsēdētāji un priekšsēdētāju vietnieki, kā tas minēts 7. pantā.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2004. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 68, 22.3.1971., 18. lpp.

(2)  OV L 187, 20.7.1999., 70. lpp.


Top