Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1554

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1554/2003 2003. gada 22. jūlijs, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās

OJ L 221, 4.9.2003, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 85 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 85 - 85
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 71 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1554/oj

32003R1554Oficiālais Vēstnesis L 221 , 04/09/2003 Lpp. 0001 - 0001


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1554/2003

(2003. gada 22. jūlijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

tā kā:

(1) 2003. gada martā uzsāktais karš pret Irāku un tam sekojošie politiskie notikumi, kā arī smaga akūta respiratorā sindroma (SARS) uzliesmojums nopietni skāra aviosabiedrību organizētos gaisa satiksmes pārvadājumus, kā rezultātā būtiski samazinājās pieprasījums 2003. gada vasaras lidojumu plānošanas sezonas sākumā.

(2) Lai pārliecinātos par to, ka, neizmantojot laika nišas, kas iedalītas 2003. gada sezonai, operatori nezaudē tiesības uz šīm nišām, ir skaidri un nepārprotami jānosaka, ka 2003. un 2004. gada lidojumu plānošanas sezonas negatīvi ietekmē karš un SARS uzliesmojums.

(3) Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 95/93, [4]

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1 pants

Padomes Regulā (EEK) Nr. 95/93 iekļauj šādu 10.b pantu:

"10.b pants

Saistībā ar regulas 10. panta 3. punktu koordinatori atzīst, ka aviosabiedrībām 2004. gada vasaras lidojumu plānošanas sezonā ir tiesības uz tās pašas sērijas laika nišām, kas tām bija piešķirtas 2003. gada vasaras lidojumu plānošanas sezonā."

2 pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 22. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Alemanno

[1] OV C 270, 25.9.2001., 131. lpp. E.

[2] OV C 125, 27.5.2002., 8. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2003. gada 19. jūnija atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī) un Padomes 2003. gada 15. jūlija lēmums.

[4] OV L 14, 22.1.1993., 1. lpp.. Regula grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 894/2002 (OV L 142, 31.5.2002., 3. lpp.).

--------------------------------------------------

Top