EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0047

Komisijas Direktīva 2003/47/EK (2003. gada 4. jūnijs), ar kuru groza II, IV un V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem

OJ L 138, 5.6.2003, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 181 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/47/oj

32003L0047Official Journal L 138 , 05/06/2003 P. 0047 - 0048


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2003/47/EK

(2003. gada 4. jūnijs),

ar kuru groza II, IV un V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem[1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/22/EK[2], un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas c) punktu,

ņemot vērā ieinteresēto dalībvalstu vienošanos,

tā kā:

(1) No Portugāles sniegtās informācijas, kuras pamatā ir jaunākie apsekojumi, izriet, ka jāizdara izmaiņas aizsargājamajā zonā attiecībā uz Gonipterus scutellatus Gyll., tajā iekļaujot tikai Azoru salas.

(2) Sagatavojot Komisijas Direktīvu 2002/36/EK[3], ar kuru groza dažus Direktīvas 2000/29/EK pielikumus, pārrakstīšanās kļūdas dēļ jaunie noteikumi par augsni un augsnes substrātu, kas ir pie augiem vai ir saistīts ar tiem un kura izcelsmes valsts ir Kipra vai Malta, ir pieņemti nepareizā redakcijā.

(3) Pārrakstīšanās kļūdas dēļ, sagatavojot Direktīvu 2002/36/EK, 2. punkta tekstā Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļas I pozīcijā nav minēti attiecīgie augu produkti.

(4) Tāpēc atbilstoši jāgroza attiecīgie Direktīvas 2000/29/EK pielikumi.

(5) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/29/EK II, IV un V pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2003. gada 15. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro šos noteikumus no 2003. gada 16. jūnija.

Dalībvalstīm pieņemot šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kādā veidā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas SavienībasOficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 4. jūnijā

Komisijas vārdā -

Komisijas loceklis

David Byrne

PIELIKUMS

Direktīvas 2000/29/EK pielikumus groza šādi.

1. Ierakstu II pielikuma B daļas 5. punkta a) pozīcijas labajā slejā aizstāj ar šādu:

"EL, P (Azoru salas)".

2. IV pielikumā:

a) A daļas I iedaļas 34. punkta kreisajā slejā svītro vārdus "Kipra, Malta,";

b) ierakstu B daļas 19. punkta labajā slejā aizstāj ar šādu:

"EL, P (Azoru salas)".

3. V pielikuma B daļas I pozīcijā:

a) tekstu 2. punktā aizstāj ar šādu:

"Augu daļas, izņemot šādus augļusun sēklas:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. un grieztie orhideju dzimtas ziedi;

- skujkoki (Coniferales);

- Acer saccharum Marsh., kuru izcelsme ir Ziemeļamerikas valstīs;

- Prunus L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīs;

- grieztie Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. un Trachelium L. ziedi, kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīs;

- Apium graveolens L. un Ocimum L. lapu dārzeņi.";

b) 7. punkta b) apakšpunktā svītro vārdus "Kipra, Malta,".

[1] OV L 169, 10.7.200

0., 1. lpp.

[2] OV L 78, 25.3.2003., 10. lpp.

[3] OV L 116, 3.5.2002., 16. lpp.

Top