EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0481

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/481 (2021. gada 22. marts), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2020/1999 par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem

ST/6933/2021/INIT

OJ L 99I , 22.3.2021, p. 25–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/481/oj

22.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 99/25


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/481

(2021. gada 22. marts),

ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2020/1999 par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2020/1999 (2020. gada 7. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem (1) un jo īpaši tā 5. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2020. gada 7. decembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2020/1999.

(2)

Augstā pārstāvja Eiropas Savienības vārdā sniegtajā deklarācijā par ES globālo cilvēktiesību sankciju režīmu Savienība un tās dalībvalstis 2020. gada 8. decembrī atkārtoti apstiprināja savu stingro apņemšanos veicināt un aizsargāt cilvēktiesības visā pasaulē. ES globālais cilvēktiesību sankciju režīms uzsvēra Savienības apņemšanos pastiprināt savu lomu smagu cilvēktiesību pārkāpumu un aizskārumu novēršanā visā pasaulē. Viens no Savienības stratēģiskajiem mērķiem ir panākt, lai ikviens varētu faktiski izmantot savas cilvēktiesības. Cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, līdztiesības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošana ir Savienības un tās kopējās ārpolitikas un drošības politikas pamatvērtības.

(3)

Padome 2021. gada 2. martā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2021/372 (2), ar kuru sarakstā tika iekļautas četras Krievijas personas, kas iesaistītas nopietnos cilvēktiesību pārkāpumos Krievijā, tostarp patvaļīgos arestos un aizturēšanās, kā arī plašā un sistemātiskā mierīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvības un uzskatu un vārda brīvības apspiešanā.

(4)

Savienība joprojām pauž dziļas bažas par dažādās pasaules daļās notiekošiem smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem, piemēram, spīdzināšanu, sodīšanu ar nāvi bez tiesas sprieduma, piespiedu pazušanu vai sistemātisku piespiedu darba izmantošanu, ko veikušas personas un vienības Ķīnā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā (KTDR), Lībijā, Eritrejā, Dienvidsudānā un Krievijā.

(5)

Šajā sakarā Lēmuma (KĀDP) 2020/1999 pielikumā izklāstītajā to fizisku un juridisku personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, būtu jāiekļauj 11 personas un četras vienības.

(6)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums (KĀDP) 2020/1999,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma (KĀDP) 2020/1999 pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 22. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OV L 410I, 7.12.2020., 13. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/372 (2021. gada 2. marts), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2020/1999 par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem (OV L 71I, 2.3.2021., 6. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma (KĀDP) 2020/1999 pielikumu groza šādi:

1)

A daļā (“Fiziskas personas”) izklāstīto fizisku personu sarakstu groza šādi:

a)

otrās slejas virsrakstu “Vārds, uzvārds (Krievu valodas transliterācija)” aizstāj ar “Vārds, uzvārds (transliterācija latīņu alfabēta burtos)”;

b)

trešās slejas virsrakstu “Vārds, uzvārds (Krievu valodā)” aizstāj ar “Vārds, uzvārds”;

c)

pievieno šādus ierakstus:

 

Vārds, uzvārds (transliterācija latīņu alfabēta burtos)

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

“5.

ZHU Hailun

朱海仑(Ķīniešu rakstībā)

Amats(-i): Bijušais Xinjiang Uyghur autonomā reģiona (XUAR) 13. tautas kongresa vadītāja vietnieks

Dzimšanas datums: 1958. gada janvāris

Dzimšanas vieta: Lianshui, Jiangsu (Ķīna)

Valstspiederība: Ķīna

Dzimums: vīrietis

Bijušais Xinjiang Uyghur autonomā reģiona (XUAR) politiskās un juridiskās komisijas sekretārs un bijušais XUAR partijas komitejas sekretāra vietnieks (2016–2019). Bijušais XUAR 13. tautas kongresa, reģionālas likumdošanas iestādes, vadītāja vietnieks (no 2019. gada līdz 2021. gada februārim).

22.3.2021.

 

 

 

 

Būdams XUAR politiskās un juridiskās komisijas sekretārs (2016–2019), Zhu Hailun bija atbildīgs par iekšējās drošības un tiesībaizsardzības uzturēšanu XUAR. Tādējādi viņš ieņēma svarīgu politisku amatu, kurā bija atbildīgs par plaša mēroga novērošanas, aizturēšanas un indoktrinācijas programmu, kas vērsta pret uiguriem un citiem musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem. Zhu Hailun ir raksturots kā šīs programmas “arhitekts”. Tādēļ viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, jo īpaši plaša mēroga patvaļīgu aizturēšanu, kas vērsta pret uiguru un citu musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem.

 

 

 

 

 

Būdams XUAR 13. tautas kongresa vadītāja vietnieks (no 2019. gada līdz 2021. gada februārim), Zhu Hailun turpināja saglabāt izšķirošu ietekmi XUAR, kur turpinās plaša mēroga novērošanas, aizturēšanas un indoktrinācijas programma, kas vērsta pret uiguriem un citiem musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem.

 

6.

WANG Junzheng

王君正(Ķīniešu rakstībā)

Amats(-i): Xinjiang ražošanas un celtniecības korpusa (XPCC) partijas sekretārs un Ķīnas Xinjiang Uyghur autonomā reģiona partijas komitejas sekretāra vietnieks. XPCC politiskais komisārs un China Xinjian Group izpilddirektors

Dzimšanas datums: 1963. gada maijs

Dzimšanas vieta: Linyi, Shandong (Ķīna)

Valstspiederība: Ķīna

Dzimums: vīrietis

Xinjiang ražošanas un celtniecības korpusa (XPCC) partijas sekretārs un Ķīnas Xinjiang Uyghur autonomā reģiona (XUAR) partijas komitejas sekretāra vietnieks kopš 2020. gada aprīļa, kā arī XPCC politiskais komisārs kopš 2020. gada maija. Bijušais XUAR politiskās un juridiskās komitejas sekretārs (no 2019. gada februāra līdz 2020. gada septembrim). Wang Junzheng ieņem arī citus augstus amatus XPCC.

XPCC ir valstij piederoša ekonomikas un paramilitāra organizācija XUAR, kura Xinjiang īsteno administratīvas pilnvaras un kontrolē saimnieciskās darbības.

22.3.2021.

 

 

 

 

Kopš 2020. gada būdams XPCC partijas sekretārs un politiskais komisārs, Wang Junzheng ir iesaistīts visu XPCC īstenoto politikas virzienu pārraudzībā. Ieņemot šo amatu, viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, jo īpaši plaša mēroga patvaļīgu aizturēšanu un pazemojošu izturēšanos, kas vērsta pret uiguru un citu musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem, kā arī sistemātiskiem viņu reliģijas vai ticības brīvības pārkāpumiem, kas inter alia saistīti ar XPCC īstenoto plaša mēroga novērošanas, aizturēšanas un indoktrinācijas programmu, kas vērsta pret uiguriem un citiem musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem.

 

 

 

 

 

Viņš ir atbildīgs arī par to, ka XPCC sistemātiski izmanto uiguru un citu musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjus piespiedu darbam, jo īpaši kokvilnas laukos.

Kopš 2020. gada būdams XUAR partijas komitejas sekretāra vietnieks, Wang Junzheng ir iesaistīts visu Xinjiang īstenoto drošības politikas virzienu pārraudzībā, tostarp attiecībā uz minēto programmu, kas vērsta pret uiguriem un citiem musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem. Būdams XUAR politiskās un juridiskās komitejas sekretārs (no 2019. gada februāra līdz 2020. gada septembrim), Wang Junzheng bija atbildīgs par iekšējās drošības un tiesībaizsardzības uzturēšanu XUAR. Tādējādi viņš ieņēma svarīgu politisku amatu, kurā bija atbildīgs par minētās programma pārraudzību un īstenošanu.

 

7.

WANG Mingshan

王明山 (Ķīniešu rakstībā)

Amats(-i): Xinjiang Uyghur autonomā reģiona (XUAR) partijas komitejas pastāvīgās komitejas loceklis un XUAR politiskās un juridiskās komitejas sekretārs

Dzimšanas datums: 1964. gada janvāris

Dzimšanas vieta: Wuwei, Gansu (Ķīna)

Valstspiederība: Ķīna

Dzimums: vīrietis

Xinjiang Uyghur autonomā reģiona (XUAR) partijas komitejas pastāvīgās komitejas loceklis un XUAR politiskās un juridiskās komitejas sekretārs kopš 2020. gada septembra. Xinjiang sabiedriskās drošības biroja (XPSB) bijušais direktors un partijas sekretāra vietnieks laikposmā no 2017. līdz 2021. gadam.

22.3.2021.

 

 

 

 

Kopš 2020. gada septembra būdams XUAR politiskās un juridiskās komitejas sekretārs, Wang Junzheng ir atbildīgs par iekšējās drošības un tiesībaizsardzības uzturēšanu XUAR. Tādējādi viņš ieņem svarīgu politisku amatu, kurā ir atbildīgs par plaša mēroga novērošanas, aizturēšanas un indoktrinācijas programmas, kas vērsta pret uiguriem un citiem musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem, pārraudzību.

 

 

 

 

 

Būdams XPSB bijušais direktors un partijas sekretāra vietnieks (no 2017. gada līdz 2021. gada janvārim), viņš ieņēma svarīgu amatu Xinjiang drošības aprātā un bija tieši atbildīgs par minētās programmas īstenošanu. Konkrēti, XPSB ir izvērsusi “Integrētu vienotas darbības platformu” (IJOP), lielo datu programmu, ko izmanto, lai izsekotu miljoniem uiguru Xinjiang reģionā un atzīmētu tos, kuri tiek uzskatīti par “potenciālu apdraudējumu”, kā nosūtāmus uz aizturēšanas nometnēm.

Savā pašreizējā amatā un savu iepriekšējo amatu dēļ Wang Mingshan ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, jo īpaši plaša mēroga patvaļīgu aizturēšanu un pazemojošu izturēšanos, kas vērsta pret uiguru un citu musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem, kā arī sistemātiskiem viņu reliģijas vai ticības brīvības pārkāpumiem.

 

8.

CHEN Mingguo

陈明国

(Ķīniešu rakstībā)

Amats(-i): Xinjiang sabiedriskās drošības biroja (XPSB) direktors un Xinjiang Uygur autonomā reģiona (XUAR) tautas valdības priekšsēdētāja vietnieks

Dzimšanas datums: 1966. gada oktobris

Dzimšanas vieta: Yilong, Sichuan (Ķīna)

Valstspiederība: Ķīna

Dzimums: vīrietis

Xinjiang sabiedriskās drošības biroja (XPSB) direktors kopš 2021. gada un Xinjiang Uygur autonomā reģiona (XUAR) tautas valdības priekšsēdētāja vietnieks.

22.3.2021.

 

 

 

 

Būdams XPSB direktors, Chen Mingguo ieņem svarīgu amatu Xinjiang drošības aprātā un ir tieši iesaistīts plaša mēroga novērošanas, aizturēšanas un indoktrinācijas programmas, kas vērsta pret uiguriem un citiem musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem, īstenošanā. Konkrēti, XPSB ir izvērsusi “Integrētu vienotas darbības platformu” (IJOP), lielo datu programmu, ko izmanto, lai izsekotu miljoniem uiguru Xinjiang reģionā un atzīmētu tos, kuri tiek uzskatīti par “potenciālu apdraudējumu”, kā nosūtāmus uz aizturēšanas nometnēm. Tādēļ Chen Mingguo ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, jo īpaši patvaļīgu aizturēšanu un pazemojošu izturēšanos, kas vērsta pret uiguru un citu musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem, kā arī sistemātiskiem viņu reliģijas vai ticības brīvības pārkāpumiem.

 

9.

JONG Kyong-thaek (jeb CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

정경택

(Korejiešu rakstībā)

Amats(-i): Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) valsts drošības ministrs

Dzimšanas datums: starp 1.1.1961. un 31.12.1963.

Valstspiederība: Ziemeļkoreja

Dzimums: vīrietis

Jong Kyong-thaek kopš 2017. gada ir Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) valsts drošības ministrs.

KTDR Valsts drošības ministrija ir viena no vadošajām iestādēm, kas ir atbildīga par KTDR represīvās drošības politikas īstenošanu, galvenokārt par politiskās opozīcijas, “graujošas” informācijas plūsmas no ārzemēm un citas rīcības, ko uzskata par nopietnu politisku apdraudējumu politiskajai sistēmai un tās vadībai, identificēšanu un apspiešanu.

22.3.2021.

 

 

 

 

Būdams Valsts drošības ministrijas vadītājs, Jong Kyong-thaek ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem KTDR, jo īpaši par spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, personu piespiedu pazušanu un patvaļīgiem arestiem vai aizturēšanu, kā arī par plašu piespiedu darbu un seksuālu vardarbību pret sievietēm.

 

10.

RI Yong Gil

(jeb RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길

(Korejiešu rakstībā

Amats(-i): Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) sabiedrības drošības ministrs

Dzimšanas datums: 1955. gads

Valstspiederība: Ziemeļkoreja

Dzimums: vīrietis

Ri Yong Gil kopš 2021. gada janvāra ir Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) sabiedrības drošības ministrs un no 2018. gada līdz 2021. gada janvārim bija Korejas Tautas armijas ģenerālštāba vadītājs.

KTDR Sabiedrības drošības ministrija (pirms tam tā bija pazīstama ar nosaukumu “Tautas drošības ministrija” vai “Publiskās drošības ministrija”) ir viena no vadošajām iestādēm, kas atbild par KTDR represīvās drošības politikas īstenošanu, tostarp par tādu personu nopratināšanu un sodīšanu, kas “nelikumīgi” bēg no KTDR. Konkrēti Sabiedrības drošības ministrija ar tās Pārmācības biroja starpniecību atbild par soda nometņu un īstermiņa aizturēšanas un labošanas darba centru uzturēšanu, kur cietumnieki (aizturētie) tiek pakļauti apzinātai badināšanai un citādai necilvēcīgai attieksmei.

22.3.2021.

 

 

 

 

Būdams Sabiedrības drošības ministrijas vadītājs, Ri Yong Gil ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem KTDR, jo īpaši par spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, personu piespiedu pazušanu un patvaļīgiem arestiem vai aizturēšanu, kā arī par plašu piespiedu darbu un seksuālu vardarbību pret sievietēm.

Kā bijušais Korejas Tautas armijas ģenerālštāba vadītājs Ri Yong Gil ir atbildīgs arī par plaši izplatītajiem nopietnajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ko pastrādājusi Korejas Tautas armija.

 

11.

Mohammed Khalifa Al-Kani (jeb Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI)

الكاني خليفة محمد (Arābu rakstībā)

Amats(-i): Kaniyat Militia vadītājs

Dzimšanas datums: 3.5.1979.

Valstspiederība: Lībija

Pases numurs: F86JKFJF

Dzimums: vīrietis

Mohammed Khalifa Al-Kani ir Kaniyat Militia vadītājs; šis grupējums no 2015. gada līdz 2020. gada jūnijam kontrolēja Tarhuna pilsētu Lībijā. Minētajā amatā viņš pārrauga visas Kaniyat Militia darbības. Šajā amatā kā Kaniyat Militia vadītājs viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem Lībijā, jo īpaši par cilvēku sodīšanu ar nāvi bez tiesas sprieduma un piespiedu pazušanu Tarhuna pilsētā no 2015. gada līdz 2020. gada jūnijam.

2020. gada jūnija sākumā Mohammed Khalifa Al-Kani un Kaniyat Militia aizbēga no Tarhuna uz Lībijas austrumdaļu. Pēc tam Tarhuna tika atrasti vairāki masu kapi, kurus saista ar Kaniyat Militia.

22.3.2021.

12.

Abderrahim Al-Kani (jeb Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

الرحيم الكاني عبد (Arābu rakstībā)

Amats(-i): Kaniyat Militia loceklis

Dzimšanas datums: 7.9.1997.

Valstspiederība: Lībija

Pases numurs: PH3854LY

ID numurs: 119970331820

Dzimums: vīrietis

Abderrahim Al-Kani ir nozīmīgs Kaniyat Militia loceklis un Kaniyat Militia vadītāja Mohammed Khalifa Al-Khani brālis. Kaniyat Militia no 2015. gada līdz 2020. gada jūnijam kontrolēja Tarhuna pilsētu Lībijā.

Abderrahim Al-Kani ir atbildīgs par Kaniyat Militia iekšējo drošību. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem Lībijā, jo īpaši par cilvēku sodīšanu ar nāvi bez tiesas sprieduma un piespiedu pazušanu Tarhuna pilsētā no 2015. gada līdz 2020. gada jūnijam.

22.3.2021.

 

 

 

 

2020. gada jūnija sākumā Abderrahim Al-Kani un Kaniyat Militia aizbēga no Tarhuna uz Lībijas austrumdaļu. Pēc tam Tarhuna tika atrasti vairāki masu kapi, kurus saista ar Kaniyat Militia.

 

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV

(jeb Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ

(jeb Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (Krievu rakstībā)

Amats(-i): Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas nodaļas vadītājs Argun pilsētā Čečenijas Republikā.

Dzimšanas datums: 1.12.1980. vai 1.12.1984.

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas nodaļas vadītājs Argun pilsētā Čečenijas Republikā.

22.3.2021.

 

 

 

 

Šajā amatā kā Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas nodaļas vadītājs Argun pilsētā Aiub Kataev pārrauga vietējo valsts drošības un policijas aģentūru darbu. Būdams šajā amatā, viņš personīgi pārrauga plašās un sistemātiskās vajāšanas Čečenijā, kuras sākās 2017. gadā. Represijas tiek vērstas pret lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem, transpersonām un interseksuāļiem (LGBTI), pret personām, par kurām tiek pieņemts, ka tās pieder LGBTI grupām, un pret citām personām, kuras tur aizdomās, ka tās ir Čečenijas Republikas vadītāja Ramzan Kadyrov pretinieki. Aiub Kataev un viņa komandētie spēki ir atbildīgi par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, jo īpaši par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību, kā arī par patvaļīgu aizturēšanu un ārpustiesas vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu.

 

 

 

 

 

Saskaņā ar daudzu liecinieku apgalvojumiem Aiub Kataev personīgi pārraudzīja aizturēto spīdzināšanu un piedalījās tajā.

 

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (Krievu rakstībā)

Amats(-i): Speciālās ātrās reaģēšanas vienības nodaļas “Terek” komandieris, Čečenijas Republikas premjerministra vietnieks, Čečenijas Republikas vadītāja Ramzan Kadyrov neoficiālais miesassargs

Dzimšanas datums: 24.12.1975.

Dzimšanas vieta: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, bijusī Čečenijas-Ingušijas Autonomā Padomju Sociālistiskā Republika (APSR), tagad Čečenijas Republika (Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Speciālās ātrās reaģēšanas vienības nodaļas “Terek” komandieris, Čečenijas Republikas premjerministra vietnieks, Čečenijas Republikas vadītāja Ramzan Kadyrov neoficiālais miesassargs.

Abuzaid Vismuradov kopš 2012. gada maija ir bijis speciālās ātrās reaģēšanas vienības nodaļas “Terek” komandieris. Būdams šajā amatā, viņš personīgi pārrauga plašās un sistemātiskās vajāšanas Čečenijā, kuras sākās 2017. gadā. Represijas tiek vērstas pret lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem, transpersonām un interseksuāļiem (LGBTI), pret personām, par kurām tiek pieņemts, ka tās pieder LGBTI grupām, un pret citām personām, kuras tur aizdomās, ka tās ir Čečenijas Republikas vadītāja Ramzan Kadyrov pretinieki.

22.3.2021.

 

 

 

 

Abuzaid Vismuradov un viņa komandētā nodaļa “Terek” ir atbildīgi par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, jo īpaši par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību, kā arī par patvaļīgu aizturēšanu un ārpustiesas vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu.

Saskaņā ar daudzu liecinieku apgalvojumiem Abuzaid Vismuradov personīgi pārraudzīja aizturēto spīdzināšanu un piedalījās tajā. Viņš ir cieši saistīts ar Čečenijas Republikas vadītāju Ramzan Kadyrov, kurš jau daudzus gadus īsteno represiju kampaņu pret saviem politiskajiem pretiniekiem.

 

15.

Gabriel Moses LOKUJO

-

Amats(-i): Dienvidsudānas Tautas aizsardzības spēku (South Sudan People’s Defense Forces – SSPDF) ģenerālmajors

Valstspiederība: Dienvidsudāna

Dzimums: vīrietis

Dienvidsudānas Tautas aizsardzības spēku (SSPDF) ģenerālmajors.

Gabriel Moses Lokujo ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Dienvidsudānā, jo īpaši par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu.

2020. gada maijā pēc ģenerālmajora Lokujo pavēles tika nolaupīti un sodīti ar nāvi trīs Opozīcijā esošās Sudānas Tautas atbrīvošanas armijas (SPLA-IO) virsnieki.

22.3.2021.”;

 

 

 

 

Ģenerālmajors Lokujo 2020. gada septembrī pārbēga no SPLA-IO uz SSPDF un ir atbildīgs par sekojošām sadursmēm Moroto mācību centrā un tā apkārtnē, Centrālās Ekvatorijas dienvidos. Tā rezultātā 2020. gada pēdējos trīs mēnešos tika ziņots par vairākiem nāves un savainojumu gadījumiem abās pusēs, tika pārvietoti arī civiliedzīvotāji, jo īpaši Centrālās Ekvatorijas Kajo-Keji apgabalā. Ģenerālmajora Lokujo spēki arī turpmāk palika minētajā apgabalā, no kurienes saņemtas ziņas par turpmākām sadursmēm, un civiliedzīvotāju kopienas joprojām ir apdraudētas.

 

2)

B daļā (“Juridiskas personas, vienības un struktūras”) izklāstītajā juridisku personu, vienību un struktūru sarakstā pievieno šādus ierakstus:

 

Nosaukums (transliterācija latīņu alfabēta burtos)

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

“1.

Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau

新疆生产建设兵团公安局

(Ķīniešu rakstībā)

Adrese: 106 Guangming Road, Urumqi, Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR), Ķīna

Tālruņa numurs: +86 991 598 8114

Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) Sabiedrības drošības birojs atbild par visu XPCC politikas pasākumu, kas attiecas uz drošības jautājumiem, īstenošanu, tostarp par aizturēšanas centru pārvaldību. XPCC ir valsts īpašumā esoša ekonomiska un paramilitāra organizācija Ķīnas Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā, kas īsteno administratīvas pilnvaras un kuras pārziņā ir ekonomiskās darbības Siņdzjanā.

22.3.2021.

 

 

 

 

Kā organizācija, kas atbild par XPCC īstenoto drošības politiku, XPCC Sabiedrības drošības birojs ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, jo īpaši plaša mēroga patvaļīgu aizturēšanu un pazemojošu izturēšanos, kas vērsta pret uiguru un citu musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem, kā arī sistemātiskiem viņu reliģijas vai ticības brīvības pārkāpumiem, kas inter alia saistīti ar XPCC īstenoto plaša mēroga novērošanas, aizturēšanas un indoktrinācijas programmu, kas vērsta pret musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjiem.

Iepriekš minētās programmas ietvaros XPCC izmanto uigurus un citu musulmaņu etnisko minoritāšu pārstāvjus piespiedu darbam, jo īpaši kokvilnas laukos. Kā organizācija, kas atbild par XPCC īstenoto drošības politiku, XPCC Sabiedrības drošības birojs ir atbildīgs par sistemātisku piespiedu darba izmantošanu.

 

2.

Central Public Prosecutor’s Office (jeb Office of the Prosecutor of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK))

조선민주주의인민공화국 중앙검찰소(Korejiešu rakstībā)

 

Central Public Prosecutor’s Office (Centrālā prokuratūra) ir iestāde, kas Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā (KTDR) pārrauga visus kriminālprocesus, tostarp izmeklēšanu, pratināšanu, pirmstiesas apcietināšanu un tiesu.

22.3.2021.

 

 

 

 

Centrālā prokuratūra tiek izmantota cilvēku kriminālvajāšanai un sodīšanai par politiskiem pārkāpumiem, pamatā netaisnīgos tiesas procesos. Tai ir arī institucionāla atbildība par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem parastajos cietumos un nopratināšanas un aizturēšanas centros, jo tā nenodrošina pirmstiesas aizturēto un sodīto cietumnieku tiesības. Ciešā sadarbībā ar Valsts drošības ministriju un Sabiedrības drošības ministriju tā ir atbildīga par KTDR drošības aparāta pastrādātiem nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem (un piešķir tiem leģitimitāti), jo īpaši par spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi un nogalināšanu, personu piespiedu pazušanu un patvaļīgiem arestiem vai aizturēšanu.

 

3.

Kaniyat Militia (iepriekš zināma kā 7th Brigade, Tarhuna 7th Brigade, Tarhuna Brigade) (jeb 9th Brigade, Al-Kani Militia, Al-Kaniyat, Kani Brigade, Kaniat, Kaniyat, “Kanyat”; iepriekš zināma kā)

مليشيا كانيات (Arābu rakstībā)

 

Kaniyat Militia ir bruņots grupējums Lībijā, kas no 2015. gada līdz 2020. gada jūnijam kontrolēja Tarhuna pilsētu Lībijā. Pēc tam, kad 2020. gada jūnijā bruņotais grupējums aizbēga uz Lībijas austrumiem, Tarhuna tika atrasti masu kapi, kurus saista ar Kaniyat Militia. Grupējums Kaniyat Militia ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību aizskārumiem, jo īpaši par ārpustiesas nogalināšanu un personu piespiedu pazušanu.

22.3.2021.

4.

Eritrejas valdības National Security Office (jeb National Security Agency)

-

Vadītājs ģenerālmajors Abraha Kassa

Eritrejas valdības Valsts drošības biroju (National Security Office jeb National Security Agency) vada ģenerālmajors Abraha Kassa, un to pārrauga Prezidenta birojs (Office of the President). Valsts drošības birojs sastāv no sešām nodaļām; katra no tām sadalīta trīs apakšnodaļās, kuras ir atbildīgas attiecīgi par izlūkošanu, arestiem un nopratināšanu. Valsts drošības birojs ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Eritrejā, jo īpaši par tā aģentu īstenotajiem patvaļīgiem arestiem, ārpustiesas nogalināšanu, personu piespiedu pazušanu un spīdzināšanu.

22.3.2021.”


Top