EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2210

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2210 (2020. gada 22. decembris), ar ko Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 III, VI, VII, IX, X, XI un XII pielikumu groza attiecībā uz prasībām, kas piemērojamas Ziemeļīrijas aizsargājamai zonai un aizliegumiem, un attiecībā uz prasībām augu, augu produktu un citu objektu ievešanai Savienībā no Apvienotās Karalistes (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/9595

OV L 438, 28.12.2020, p. 28–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2210/oj

28.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 438/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2210

(2020. gada 22. decembris),

ar ko Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 III, VI, VII, IX, X, XI un XII pielikumu groza attiecībā uz prasībām, kas piemērojamas Ziemeļīrijas aizsargājamai zonai un aizliegumiem, un attiecībā uz prasībām augu, augu produktu un citu objektu ievešanai Savienībā no Apvienotās Karalistes

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (1), un jo īpaši tās 32. panta 3. punktu, 40. panta 2. punktu, 41. panta 2. punktu, 53. panta 2. punktu, 54. panta 2. punktu, 72. panta 2. punktu un 74. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2)paredz vienotus nosacījumus par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem. Minētās Īstenošanas regulas III, VI, VII, IX, X, XI un XII pielikumā ir iekļauts inter alia aizsargājamo zonu un attiecīgo aizsargājamās zonas karantīnas organismu saraksts; tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru ievešana Savienības teritorijā ir aizliegta, kā arī trešās valstis, trešo valstu grupas vai konkrētas trešo valstu teritorijas, uz kurām attiecas aizliegums; tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru izcelsme ir trešās valstīs, un atbilstošās īpašās prasības to ievešanai Savienības teritorijā; saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru izcelsme ir trešās valstīs vai Savienības teritorijā un kurus ir aizliegts ievest konkrētās aizsargājamajās zonās; tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus paredzēts ievest vai pārvietot aizsargājamajās zonās, un šādām zonām piemērojamās atbilstošās īpašās prasības; tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuriem vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, un attiecīgās trešās valstis, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis; un tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru ievešanai aizsargājamajā zonā no konkrētām trešām valstīm, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis, ir vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts;

(2)

Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Izstāšanās līgums”) un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu pēc Izstāšanās līgumā paredzētā pārejas perioda beigām Regula (ES) 2016/2031, kā arī uz tās pamata pieņemtie Komisijas akti ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju.

(3)

Apvienotā Karaliste un šīs trešās valsts teritorijas daļas norādītas Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 III, IX un X pielikumā kā aizsargājamās zonas. Minētajos pielikumos atsauces uz Apvienoto Karalisti būtu visos gadījumos jāizstāj ar atsauci uz Ziemeļīriju, kur Ziemeļīrija ir daļa no minētajām aizsargājamām zonām.

(4)

Turklāt Apvienotā Karaliste ir sniegusi nepieciešamās garantijas, kas prasītas Regulā (ES) 2016/2031, lai Apvienotā Karaliste tiktu iekļauta kopā ar citām trešām Eiropas valstīm Regulas (ES) 2019/2072 VI un VII pielikumā, XI pielikuma A daļā un XII pielikumā, neskarot Savienības tiesību aktu piemērošanu Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju saskaņā ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu.

(5)

Ziemeļīrijas teritorija Apvienotajā Karalistē tika atzīta kā pagaidu aizsargājamā zona līdz 2020. gada 30. aprīlim attiecībā uz Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al., Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) un Thaumetopoea processionea L. Apvienotā Karaliste iesniedza informāciju, ka Ziemeļīrija joprojām šķiet brīva no minētajiem aizsargājamās zonas karantīnas organismiem. Minētā pagaidu aizsargājamās zonas atzīšana tāpēc būtu jāpagarina līdz 2023. gada 30. aprīlim.

(6)

Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 III, VI, VII, IX, X, XI un XII pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Izstāšanās līgumā paredzētais pārejas periods beidzas 2020. gada 31. decembrī, tāpēc šī regula būtu jāpiemēro no 2021. gada 1. janvāra.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IΙΙ, VI, VII, IX, X, XI un XII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (OV L 319, 10.12.2019., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 III, VI, VII, IX, X, XI un XII pielikumu groza šādi:

1)

III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

Aizsargājamo zonu un to attiecīgo karantīnas organismu saraksts, un to attiecīgie kodi

Šīs tabulas trešajā ailē minētās aizsargājamās zonas aptver attiecīgi:

a)

visu sarakstā iekļautās dalībvalsts teritoriju (*1), vai

b)

sarakstā iekļautās dalībvalsts teritoriju ar iekavās norādītajiem izņēmumiem, vai

c)

tikai daļu dalībvalsts teritorijas, kas norādīta iekavās.

Aizsargājamās zonas karantīnas organismi

EPPO kods

Aizsargājamās zonas

a)

Baktērijas

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)

Igaunija;

b)

Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zemē), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Ļeidas provincē (Katalonijas autonomajā apgabalā) un Alvoračes un Turisas pašvaldības Valensijas provincē un Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarkas Alikantes provincē (Valensijas apgabalā));

c)

Francija (Korsika);

d)

Itālija (Abruco, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Lacio, Ligūrija, Marke (izņemot Kolli al Metauro, Fano, Pezāro un Sankostanco komūnas Pezāro un Urbīno provincē), Molīze, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo, Skarnafigi, Tarantaskas un Villafalleto komūnas Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija (izņemot Čezāro pašvaldību Mesīnas provincē, Manjačes, Brontes un Adrāno pašvaldības Katānijas un Čenturipes provincē, Regalbuto un Troinas pašvaldības Ennas provincē), Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta);

e)

Latvija;

f)

Somija;

g)

līdz 2020. gada 30. aprīlim: Īrija (izņemot Golvejas pilsētu);

h)

līdz 2020. gada 30. aprīlim: Itālija (Apūlija, Lombardija (izņemot Milānas, Mantujas, Sondrio un Varēzes provinces un Bovizio Mašāgo, Čezāno Maderno, Dezio, Limbiates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas Moncas un Briancas provincē), Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d’Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas Padujas provincē un Albaredo d’Adidže, Andžāri, Arkole, Belfiore, Bevilakva, Bonavigo, Boski Santanna, Bovolone, Butapjetra, Kaldjēro, Kazaleone, Kastanjāro, Kastel d’Adzāno, Čerea, Kolonja Veneta, Konkamarize, Erbe, Gadzo Veronēze, Izola della Skala, Izola Rica, Lenjago, Minerbe, Mocekane, Nogara, Nogarole Roka, Opeano, Palu, Poveljāno Veronēze, Pressana, Ronko all’Adidže, Roverkjara, Roveredo di Gua, Sanbonifačo, Sangvineto, Sanpjetro di Morubio, Sandžovanni Lupatoto, Salicole, Sanmartino Buonalbergo, Sommakampanja, Sorga, Teraco, Trevencuolo, Valedžo sul Minčo, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranka di Verona, Vigazio, Zevio, Zimella komūnas Veronas provincē));

i)

līdz 2020. gada 30. aprīlim: Lietuva (izņemot Ķedaiņas pašvaldību Kauņas reģionā);

j)

līdz 2020. gada 30. aprīlim: Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionus, kā arī Dol pri Ļubļanas, Lendavas, Litijas, Moravčas, Renčes-Vogrsko, Velikas, Polanas un Žužemberkas pašvaldības, un šādas apdzīvotas vietas Ivančna Goricas pašvaldībā: Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec un Znojile pri Krki);

k)

līdz 2020. gada 30. aprīlim: Slovākija (izņemot Dunajska Stredas, Hronovces, Hronske Kļačanu (Levices apriņķī), Dvoru pie Žitavas (Nove Zāmku apriņķī), Malinecas (Poltāras apriņķī), Hrhovas (Rožņavas apriņķī), Veļke Ripņanu (Topoļčanu apriņķī), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas (Trebišovas apriņķī) pagastus).

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

līdz 2023. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

b)

Sēnes un oomicētes

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grieķija

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)

Čehija;

b)

Īrija;

c)

Zviedrija;

d)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers & Ju

HYPOMA

a)

Īrija;

b)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Īrija

c)

Kukaiņi un ērces

1.

Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas)

BEMITA

a)

Īrija;

b)

Zviedrija;

c)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)

Īrija;

b)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)

Īrija;

b)

Grieķija;

c)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)

Īrija;

b)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)

Īrija;

b)

Grieķija;

c)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)

Grieķija;

b)

Portugāle (Azoru salas, izņemot Terseiras salu).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)

Īrija;

b)

Grieķija;

c)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)

Īrija;

b)

Grieķija;

c)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)

Īrija;

b)

Grieķija;

c)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)

Īrija;

b)

Kipra;

c)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)

Īrija;

b)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)

Īrija;

b)

Spānija (Ibiza un Menorka);

c)

Kipra;

d)

Malta;

e)

Portugāle (Azoru salas un Madeira);

f)

Somija (Ālandes, Hemes, Kimi, Pirkanmā, Satakuntas, Turku, Ūsimā rajons);

g)

Zviedrija (Blēkinges, Gotlandes, Hallandes, Kalmaras un Skones lēnes);

h)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)

Īrija;

b)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)

Īrija;

b)

līdz 2023. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)

Īrija;

b)

līdz 2023. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)

Īrija;

b)

Malta;

c)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)

Īrija;

b)

Portugāle (Azoru salas);

c)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)

Spānija (Granada un Malaga);

b)

Portugāle (Alentežu, Algarve un Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)

Īrija;

b)

līdz 2023. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Kipra.

d)

Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

1.

Biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss

BNYVV0

a)

Īrija;

b)

Francija (Bretaņa);

c)

Portugāle (Azoru salas);

d)

Somija;

e)

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

3.

Citrus tristeza vīruss (izolāti, kas sastopami ES)

CTV000

Malta

;

(*1)  Saskaņā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu, kas lasāms kopā ar minētā protokola 2. pielikumu, šajā pielikumā atsauces uz dalībvalstīm ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju."

2)

regulas VI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. punkta 4. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*2).

(*2)  askaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

b)

pielikuma 2. punkta 4. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*3).

(*3)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

c)

pielikuma 8. punkta 4. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*4).

(*4)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

d)

pielikuma 9. punkta 4. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Austrālija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāda, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru Salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Jaunzēlande, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina, Apvienotā Karaliste (*5) un Amerikas Savienotās Valstis, izņemot Havaju salas.

(*5)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

e)

pielikuma 14. punkta 4. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*6).

(*6)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

f)

pielikuma 18. punkta 4. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*7).

(*7)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

3)

regulas VII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 5. punkta 4. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*8).

(*8)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

b)

pielikuma 6. punkta 4. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*9).

(*9)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

c)

pielikuma 9. punkta 4. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*10).

(*10)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

d)

pielikuma 10. punkta 4. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*11).

(*11)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

e)

pielikuma 11. punkta 4. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Maroka, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Sīrija, Tunisija, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*12).

(*12)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

f)

pielikuma 30. punkta 4. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*13).

(*13)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

g)

pielikuma 32. punkta 4. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*14).

(*14)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

h)

pielikuma 55. punkta 4. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*15).

(*15)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

i)

pielikuma 80. punkta 4. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis:

Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Kazahstāna, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija, Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*16),

Kanāda, Ķīna, Japāna, Korejas Republika, Meksika, Taivāna un Amerikas Savienotās Valstis, – valstis, par kurām ir zināms, ka tajās ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

(*16)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

j)

pielikuma 81. punkta 4. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: — Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Sanmarīno, Serbija, Šveice, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*17),

kā arī izņemot Kanādu, Ķīnu, Japānu, Korejas Republiku, Meksiku, Taivānu un ASV, par kurām ir zināms, ka tajās ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

(*17)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

k)

pielikuma 82. punkta 4. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*18).

(*18)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

4)

IX pielikuma 1. un 2. punktā tabulas labajā slejā (“Aizsargājamās zonas”) svītro vārdus “k) Apvienotā Karaliste (Menas sala; Normandijas salas)”;

5)

regulas X pielikumu groza šādi:

a)

ievaddaļā pirms tabulas a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)

visu sarakstā iekļautās dalībvalsts (*19) teritoriju, vai

(*19)  Saskaņā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu, kas lasāms kopā ar minētā protokola 2. pielikumu, šajā pielikumā atsauces uz dalībvalsti ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.”;"

b)

3. un 9. punktā tabulas labajā slejā (“Aizsargājamās zonas”) svītro vārdus “k) Apvienotā Karaliste (Menas sala; Normandijas salas)”;

c)

11.–14., 16., 20., 21., 24., 25., 26., 29., 30., 31., 40., 41., 42., 45., 47., 49., 51. un 52. punktā tabulas labajā slejā (“Aizsargājamās zonas”) aiz vārdiem “Apvienotā Karaliste” pievieno “(Ziemeļīrija)”;

d)

17., 18., 23., 39. un 46. punktā tabulas labajā slejā (“Aizsargājamās zonas”) vārdus “Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Džērsija)” aizstāj ar vārdiem “Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)”;

e)

27., 28., 43., 44., 48. un 50. punktā tabulas labajā slejā (“Aizsargājamās zonas”) vārdus “ Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija un Menas sala” aizstāj ar vārdiem “Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)”;

f)

22. punktā tabulas labajā slejā (“Aizsargājamās zonas”) vārdus iekavās aiz “Apvienotā Karaliste” aizstāj ar vārdu “Ziemeļīrija”;

6)

regulas XI pielikuma A daļu groza šādi:

a)

pielikuma 3. punkta ieraksta “Prunus L.” 3. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*20).

(*20)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

b)

pielikuma 6. punkta ieraksta “Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. un Trachelium L.” 3. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*21).

(*21)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

c)

pielikuma 11. punkta 3. slejas tekstu “Skujkoki (Pinales)” aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*22).

(*22)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

d)

pielikuma 12. punkta 3. slejas tekstu “Skujkoki (Pinales)” aizstāj ar šādu:

“Kazahstāna, Krievija, Turcija un citas trešās valstis, izņemot šādas: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Sanmarīno, Serbija, Šveice, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*23).

(*23)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;"

7)

XII pielikuma 6. punkta ieraksta “skujkoki (Pinales), izņemot koksni, kas ir bez mizas un kuras izcelsme ir Eiropas trešās valstīs” 3. slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Apvienotā Karaliste (*24).

(*24)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”"


(*1)  Saskaņā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu, kas lasāms kopā ar minētā protokola 2. pielikumu, šajā pielikumā atsauces uz dalībvalstīm ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.

(*2)  askaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*3)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*4)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*5)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*6)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*7)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*8)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*9)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*10)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*11)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*12)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*13)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*14)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*15)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*16)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*17)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*18)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*19)  Saskaņā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu, kas lasāms kopā ar minētā protokola 2. pielikumu, šajā pielikumā atsauces uz dalībvalsti ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.”;

(*20)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*21)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*22)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*23)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*24)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.””


Top