EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0405

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/405 (2017. gada 21. novembris), ar kuru labo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 dažas valodu versijas (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/7610

OJ L 74, 16.3.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/405/oj

16.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 74/3


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/405

(2017. gada 21. novembris),

ar kuru labo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 dažas valodu versijas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1) un jo īpaši tās 456. panta 1. punkta j) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 nīderlandiešu valodas versijā 429.a panta 3. punkta trešajā daļā ir atrodama kļūda, kas ieviesusies ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/62 (2) un kas ir nepareiza atsauce, kura tādējādi sašaurina subjektiem izpildāmo nosacījumu tvērumu. Tas neskar pārējo valodu versijas.

(2)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 čehu valodas versijā 429.b panta 4. punktā ir atrodama kļūda, kas ieviesusies ar Deleģēto regulu (ES) 2015/62 un kas nosacījumu, kurš reglamentē finanšu nodrošinājuma vienkāršās metodes izmantošanu, padara par pretēju nosacījumam pārējās valodu versijās. Tas neskar pārējo valodu versijas.

(3)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 lietuviešu valodas versijā 429.b panta 4. punktā ir atrodama kļūda, kas ieviesusies ar Deleģēto regulu (ES) 2015/62 un kas attiecas uz palielinājuma noteikšanu. Tas neskar pārējo valodu versijas.

(4)

Tāpēc attiecīgi būtu jālabo Regula (ES) Nr. 575/2013.

(5)

Juridiskās noteiktības labad šī regula būtu jāpiemēro no dienas, kad stājās spēkā Deleģētā regula (ES) 2015/62,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

(Neattiecas uz latviešu valodas versiju)

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 18. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 21. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/62, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju (OV L 11, 17.1.2015., 37. lpp.).


Top