EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0945

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/945 (2017. gada 18. maijs) par DNS datu automatizētu apmaiņu Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES un 2014/410/ES

OJ L 142, 2.6.2017, p. 89–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/945/oj

2.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 142/89


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/945

(2017. gada 18. maijs)

par DNS datu automatizētu apmaiņu Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES un 2014/410/ES

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (1), un jo īpaši tā 33. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu minētajā lēmumā paredzētā personas datu sniegšana nevar notikt, kamēr minētā lēmuma 6. nodaļā paredzētie vispārējie datu aizsardzības noteikumi nav īstenoti to dalībvalstu teritoriju tiesību aktos, kuras skar šī sniegšana.

(2)

Padomes Lēmuma 2008/616/TI (3) 20. pantā ir noteikts, ka pārbaude, vai 1. apsvērumā minētais nosacījums ir ievērots attiecībā uz datu automatizētu apmaiņu saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 2. nodaļu, ir jāveic, pamatojoties uz izvērtējuma ziņojumu, kura pamatā ir anketa, izvērtējuma inspekcija un izmēģinājuma darbības.

(3)

Padomei ir iesniegti vispārēji izvērtējuma ziņojumi, kuros apkopoti anketas, izvērtējuma inspekcijas un izmēģinājuma darbību rezultāti attiecībā uz DNS datiem Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā.

(4)

Pieņemot Padomes Lēmumu 2010/689/ES (4), Padome secināja, ka Slovākija ir pilnībā īstenojusi vispārējos datu aizsardzības noteikumus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļu un, ievērojot minētā lēmuma 3. un 4. pantu, ir tiesīga saņemt un sniegt personas datus no 2010. gada 8. novembra, un tā secināja arī to, ka izvērtējuma ziņojums ticis apstiprināts saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu.

(5)

Pieņemot Padomes Lēmumu 2011/472/ES (5), Padome secināja, ka Portugāle ir pilnībā īstenojusi vispārējos datu aizsardzības noteikumus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļu un, ievērojot minētā lēmuma 3. un 4. pantu, ir tiesīga saņemt un sniegt personas datus no 2011. gada 19. jūlija, un tā secināja arī to, ka izvērtējuma ziņojums ticis apstiprināts saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu.

(6)

Pieņemot Padomes Lēmumu 2011/715/ES (6), Padome secināja, ka Latvija ir pilnībā īstenojusi vispārējos datu aizsardzības noteikumus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļu un, ievērojot minētā lēmuma 3. un 4. pantu, ir tiesīga saņemt un sniegt personas datus no 2011. gada 27. oktobra, un tā secināja arī to, ka izvērtējuma ziņojums ticis apstiprināts saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu.

(7)

Pieņemot Padomes Lēmumu 2011/887/ES (7), Padome secināja, ka Lietuva ir pilnībā īstenojusi vispārējos datu aizsardzības noteikumus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļu un, ievērojot minētā lēmuma 3. un 4. pantu, ir tiesīga saņemt un sniegt personas datus no 2011. gada 13. decembra, un tā secināja arī to, ka izvērtējuma ziņojums ticis apstiprināts saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu.

(8)

Pieņemot Padomes Lēmumu 2012/58/ES (8), Padome secināja, ka Čehijas Republika ir pilnībā īstenojusi vispārējos datu aizsardzības noteikumus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļu un, ievērojot minētā lēmuma 3. un 4. pantu, ir tiesīga saņemt un sniegt personas datus no 2012. gada 23. janvāra, un tā secināja arī to, ka izvērtējuma ziņojums ticis apstiprināts saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu.

(9)

Pieņemot Padomes Lēmumu 2012/299/ES (9), Padome secināja, ka Igaunija ir pilnībā īstenojusi vispārējos datu aizsardzības noteikumus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļu un, ievērojot minētā lēmuma 3. un 4. pantu, ir tiesīga saņemt un sniegt personas datus no 2012. gada 7. jūnija, un tā secināja arī to, ka izvērtējuma ziņojums ticis apstiprināts saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu.

(10)

Pieņemot Padomes Lēmumu 2012/445/ES (10), Padome secināja, ka Ungārija ir pilnībā īstenojusi vispārējos datu aizsardzības noteikumus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļu un, ievērojot minētā lēmuma 3. un 4. pantu, ir tiesīga saņemt un sniegt personas datus no 2012. gada 24. jūlija, un tā secināja arī to, ka izvērtējuma ziņojums ticis apstiprināts saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu.

(11)

Pieņemot Padomes Lēmumu 2012/673/ES (11), Padome secināja, ka Kipra ir pilnībā īstenojusi vispārējos datu aizsardzības noteikumus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļu un, ievērojot minētā lēmuma 3. un 4. pantu, ir tiesīga saņemt un sniegt personas datus no 2012. gada 25. oktobra, un tā secināja arī to, ka izvērtējuma ziņojums ticis apstiprināts saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu.

(12)

Pieņemot Padomes Lēmumu 2013/3/ES (12), Padome secināja, ka Polija ir pilnībā īstenojusi vispārējos datu aizsardzības noteikumus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļu un, ievērojot minētā lēmuma 3. un 4. pantu, ir tiesīga saņemt un sniegt personas datus no 2012. gada 20. decembra, un tā secināja arī to, ka izvērtējuma ziņojums ticis apstiprināts saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu.

(13)

Pieņemot Padomes Lēmumu 2013/148/ES (13), Padome secināja, ka Zviedrija ir pilnībā īstenojusi vispārējos datu aizsardzības noteikumus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļu un, ievērojot minētā lēmuma 3. un 4. pantu, ir tiesīga saņemt un sniegt personas datus no 2013. gada 21. marta, un tā secināja arī to, ka izvērtējuma ziņojums ticis apstiprināts saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu.

(14)

Pieņemot Padomes Lēmumu 2013/152/ES (14), Padome secināja, ka Malta ir pilnībā īstenojusi vispārējos datu aizsardzības noteikumus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļu un, ievērojot minētā lēmuma 3. un 4. pantu, ir tiesīga saņemt un sniegt personas datus no 2013. gada 21. marta, un tā secināja arī to, ka izvērtējuma ziņojums ticis apstiprināts saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu.

(15)

Pieņemot Padomes Lēmumu 2014/410/ES (15), Padome secināja, ka Beļģija ir pilnībā īstenojusi vispārējos datu aizsardzības noteikumus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļu un, ievērojot minētā lēmuma 3. un 4. pantu, ir tiesīga saņemt un sniegt personas datus no 2014. gada 24. jūnija, un tā secināja arī to, ka izvērtējuma ziņojums ticis apstiprināts saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu.

(16)

Savā 2016. gada 22. septembra spriedumā apvienotajās lietās C-14/15 un C-116/15 Eiropas Savienības Tiesa nosprieda, ka Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktā noteikta prettiesiska vienbalsības prasība tādu pasākumu pieņemšanai, kas nepieciešami minētā lēmuma īstenošanai. Lēmumi 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES un 2014/410/ES tika pieņemti, pamatojoties uz Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu, un pēc tam anulēti procesuālu nepilnību dēļ.

(17)

Lai nodrošinātu paredzētās personas datu saņemšanas un sniegšanas juridisko noteiktību, ievērojot Lēmumu 2008/615/TI, attiecībā uz dalībvalstīm, uz kurām attiecas Lēmumi 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES un 2014/410/ES, minētie lēmumi būtu jāaizstāj ar šo lēmumu.

(18)

Lai nodrošinātu nepārtrauktu personas datu saņemšanu un sniegšanu, ievērojot Lēmuma 2008/615/TI 3. un 4. pantu, Lēmumu 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES un 2014/410/ES spēkā esamība beidzas šā lēmuma spēkā stāšanās dienā.

(19)

Tā paša iemesla dēļ tam, ka šis lēmums stājies spēkā, nebūtu jāskar tās datu automatizētas apmaiņas derīgumu, ko dalībvalstis veic, ievērojot Lēmumus 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES un 2014/410/ES.

(20)

Turklāt tām dalībvalstīm, kuras saņēmušas personas datus, ievērojot Lēmumus 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES un 2014/410/ES, arī turpmāk vajadzētu būt tiesībām turpināt apstrādāt minētos datus valsts līmenī vai starp dalībvalstīm Lēmuma 2008/615/TI 26. pantā izklāstītajiem mērķiem.

(21)

Ar Lēmuma 2008/615/TI 33. pantu Padomei ir piešķirtas īstenošanas pilnvaras, lai pieņemtu pasākumus, kas vajadzīgi minētā lēmuma īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz minētajā lēmumā paredzēto personas datu saņemšanu un sniegšanu. Tā kā nosacījumi un šādu īstenošanas pilnvaru iedarbināšanai ir izpildīti un attiecīgā procedūra ir ievērota, būtu jāpieņem īstenošanas lēmums par DNS datu automatizētu apmaiņu attiecībā uz Slovākiju, Portugāli, Latviju, Lietuvu, Čehijas Republiku, Igauniju, Ungāriju, Kipru, Poliju, Zviedriju, Maltu un Beļģiju, lai ļautu minētajām dalībvalstīm turpināt saņemt un sniegt personas datus, ievērojot Lēmuma 2008/615/TI 3. un 4. pantu.

(22)

Dānijai Lēmums 2008/615/TI ir saistošs, un tāpēc tā piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2008/615/TI, pieņemšanā un piemērošanā.

(23)

Apvienotajai Karalistei un Īrijai Lēmums 2008/615/TI ir saistošs, un tāpēc tās piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2008/615/TI, pieņemšanā un piemērošanā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz DNS datu automatizētu meklēšanu un salīdzināšanu Slovākijai, Portugālei, Latvijai, Lietuvai, Čehijas Republikai, Igaunijai, Ungārijai, Kiprai, Polijai, Zviedrijai, Maltai un Beļģijai arī turpmāk ir tiesības saņemt un sniegt personas datus, ievērojot Lēmuma 2008/615/TI 3. un 4. pantu.

2. pants

1.   Līdz ar šā lēmuma spēkā stāšanās dienu beidzas Lēmumu 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES un 2014/410/ES spēkā esamība, neskarot datu automatizētas apmaiņas derīgumu, ko dalībvalstis veic, ievērojot minētos lēmumus.

2.   Dalībvalstīm, kuras saņēmušas personas datus, ievērojot 1. punktā minētos lēmumus, arī turpmāk ir tiesības turpināt apstrādāt minētos datus valsts līmenī vai starp dalībvalstīm Lēmuma 2008/615/TI 26. pantā izklāstītajiem mērķiem.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo lēmumu piemēro saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2017. gada 18. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

C. ABELA


(1)  OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.

(2)  2017. gada 5. aprīļa atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Padomes Lēmums 2008/616/TI (2008. gada 23. jūnijs) par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 12. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums 2010/689/ES (2010. gada 8. novembris) par to, lai Slovākija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (OV L 294, 12.11.2010., 14. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums 2011/472/ES (2011. gada 19. jūlijs) par to, lai Portugāle sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (OV L 195, 27.7.2011., 71. lpp.).

(6)  Padomes Īstenošanas lēmums 2011/715/ES (2011. gada 27. oktobris) par to, lai Latvija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (OV L 285, 1.11.2011., 24. lpp.).

(7)  Padomes Lēmums 2011/887/ES (2011. gada 13. decembris) par to, lai Lietuva sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (OV L 344, 28.12.2011., 36. lpp.).

(8)  Padomes Lēmums 2012/58/ES (2012. gada 23. janvāris) par to, lai Čehijas Republika sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (OV L 30, 2.2.2012., 15. lpp.).

(9)  Padomes Lēmums 2012/299/ES (2012. gada 7. jūnijs) par to, lai Igaunija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (OV L 151, 12.6.2012., 31. lpp.).

(10)  Padomes Lēmums 2012/445/ES (2012. gada 24. jūlijs) par to, lai Ungārija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (OV L 202, 28.7.2012., 22. lpp.).

(11)  Padomes Lēmums 2012/673/ES (2012. gada 25. oktobris) par to, lai Kipra sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (OV L 302, 31.10.2012., 12. lpp.).

(12)  Padomes Lēmums 2013/3/ES (2012. gada 20. decembris) par to, lai Polija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (OV L 3, 8.1.2013., 5. lpp.).

(13)  Padomes Lēmums 2013/148/ES (2013. gada 21. marts) par to, lai Zviedrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (OV L 84, 23.3.2013., 26. lpp.).

(14)  Padomes Lēmums 2013/152/ES (2013. gada 21. marts) par to, lai Malta sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (OV L 86, 26.3.2013., 20. lpp.).

(15)  Padomes Lēmums 2014/410/ES (2014. gada 24. jūnijs) par to, lai Beļģija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (OV L 190, 28.6.2014., 80. lpp.).


Top