EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0254

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2016/254 (2016. gada 12. februāris), par to, lai Latvija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu (TRD) automatizētu apmaiņu

OJ L 47, 24.2.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/254/oj

24.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 47/8


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/254

(2016. gada 12. februāris),

par to, lai Latvija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu (TRD) automatizētu apmaiņu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (1), un jo īpaši tā 33. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 25. panta 2. punktu minētajā lēmumā paredzētā personas datu sniegšana nevar notikt tikmēr, kamēr minētā lēmuma 6. nodaļā izklāstītie vispārējie datu aizsardzības noteikumi nav īstenoti to dalībvalstu teritoriju tiesību aktos, kuras skar šī sniegšana.

(2)

Padomes Lēmuma 2008/616/TI (3) 20. pantā ir noteikts, ka pārbaude, vai šis nosacījums ir ievērots attiecībā uz datu automatizētu apmaiņu saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 2. nodaļu, ir jāveic saskaņā ar izvērtējuma ziņojumu, kura pamatā ir anketa, izvērtējuma inspekcija un izmēģinājuma darbības.

(3)

Saskaņā ar Lēmuma 2008/616/TI pielikuma 4. nodaļas 1.1. punktu Padomes attiecīgās darba grupas izstrādātā anketa attiecas uz katru no datu automatizētās apmaiņas veidiem, un dalībvalstij tā ir jāaizpilda, tiklīdz dalībvalsts uzskata, ka tā izpilda priekšnosacījumus, lai veiktu attiecīgās kategorijas datu apmaiņu.

(4)

Latvija ir aizpildījusi anketu par datu aizsardzību un anketu par transportlīdzekļu reģistrācijas datu (TRD) apmaiņu.

(5)

Latvija ir veikusi sekmīgas izmēģinājuma darbības ar Nīderlandi.

(6)

Latvijā ir notikusi izvērtējuma inspekcija, un Nīderlandes un Lietuvas izvērtējuma grupa ir sagatavojusi ziņojumu par izvērtējuma inspekciju un nosūtījusi to Padomes attiecīgajai darba grupai.

(7)

Padomei ir iesniegts vispārējs izvērtējuma ziņojums, kurā apkopoti anketas, izvērtējuma inspekcijas un izmēģinājuma darbību rezultāti attiecībā uz TRD apmaiņu.

(8)

2015. gada 8. oktobrī Padome secināja, ka Latvija ir pilnībā īstenojusi Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļā izklāstītos vispārējos datu aizsardzības noteikumus.

(9)

Tādēļ attiecībā uz TRD automatizētu meklēšanu Latvijai vajadzētu būt tiesīgai saņemt un sniegt personas datus saskaņā ar Lēmuma 2008/615/TI 12. pantu.

(10)

Dānijai Lēmums 2008/615/TI ir saistošs, un tādēļ tā piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2008/615/TI, pieņemšanā un piemērošanā.

(11)

Īrijai Lēmums 2008/615/TI ir saistošs, un tādēļ tā piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2008/615/TI, pieņemšanā un piemērošanā.

(12)

Apvienotajai Karalistei Lēmums 2008/615/TI nav saistošs, un tādēļ tā nepiedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2008/615/TI, pieņemšanā, un Apvienotajai Karalistei tas nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu meklēšanu Latvija no 2016. gada 24. februāra ir tiesīga saņemt un sniegt personas datus, ievērojot Lēmuma 2008/615/TI 12. pantu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo lēmumu piemēro saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2016. gada 12. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.

(2)  2016. gada 20. janvāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Padomes Lēmums 2008/616/TI (2008. gada 23. jūnijs) par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 12. lpp.).


Top