EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0025

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/1195 (2015. gada 2. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/298 par to, kā pagaidām sadala Eiropas Centrālās bankas ienākumus (ECB/2015/25)

OJ L 193, 21.7.2015, p. 133–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1195/oj

21.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/133


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/1195

(2015. gada 2. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/298 par to, kā pagaidām sadala Eiropas Centrālās bankas ienākumus (ECB/2015/25)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 33. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2015/774 (ECB/2015/10) (1) izveidota otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programma (turpmāk – “VSIP”). Eiropas Centrālās bankas Lēmumā (ES) 2015/298 (ECB/2014/57) (2) jāparedz noteikumi par to, kā pagaidām sadala ECB ienākumus no VSIP.

(2)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums (ES) 2015/298 (ECB/2014/57),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījums

Lēmuma (ES) 2015/298 (ECB/2014/57) 1. panta d) punktu aizstāj ar šādu:

“d)

“ECB ienākumi no vērtspapīriem” ir neto ienākumi no vērtspapīriem, ko ECB iegādājusies: i) saskaņā ar Lēmumu ECB/2010/5 VTP ietvaros; ii) saskaņā ar Lēmumu ECB/2014/40 NOIP3 ietvaros; iii) saskaņā ar Lēmumu ECB/2014/45 ABSPP ietvaros; un iv) saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2015/774 (ECB/2015/10) otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmas ietvaros (3).

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 2. jūlijā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/774 (2015. gada 4. marts) par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu (ECB/2015/10) (OV L 121, 14.5.2015., 20. lpp.).

(2)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/298 (2014. gada 15. decembris) par Eiropas Centrālās bankas finanšu pārskatiem (ECB/2014/57) (OV L 53, 25.2.2015., 24. lpp.).


Top