EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0185

(2014/185/ES): Padomes Lēmums ( 2014. gada 11. februāris ) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā

OJ L 102, 5.4.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/185/oj

5.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/1


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 11. februāris)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā

(2014/185/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 74. pantu un 78. panta 1. un 2. punktu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 439/2010 (1) paredzēts, ka Eiropas Patvēruma atbalsta birojs ir pieejams Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices dalībai novērotāja statusā. Turklāt minētajā regulā paredzēts, ka tiek izstrādāti mehānismi, kuros jo īpaši precizē būtību, apjomu un veidu šo valstu līdzdalībai Eiropas Patvēruma atbalsta biroja darbā.

(2)

Padome 2012. gada 27. janvārī atļāva Komisijai sākt sarunas attiecībā uz Vienošanos starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (“vienošanās”). Sarunas tika sekmīgi pabeigtas, vienošanos parafējot 2013. gada 28. jūnijā.

(3)

Vienošanās būtu jāparaksta.

(4)

Kā norādīts Regulas (ES) Nr. 439/2010 21. apsvērumā, Apvienotā Karaliste un Īrija piedalās minētās regulas pieņemšanā, un tā ir tām saistoša.Tādēļ tām būtu jāīsteno Regulas (ES) Nr. 439/2010 49. panta 1. punkts, piedaloties šā lēmuma pieņemšanā. Tādēļ Apvienotā Karaliste un Īrija piedalās šā lēmuma pieņemšanā.

(5)

Kā norādīts Regulas (ES) Nr. 439/2010 22. apsvērumā, Dānija nepiedalās minētās regulas pieņemšanā, un tā nav tai saistoša. Tādēļ Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek atļauts parakstīt Savienības vārdā Vienošanos starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā, ņemot vērā minētās vienošanās noslēgšanu (2).

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs ir pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas Savienības vārdā parakstīt vienošanos.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2014. gada 11. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. VENIZELOS


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 439/2010 (2010. gada 19. maijs), ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.).

(2)  Vienošanās tekstu publicēs kopā ar lēmumu par tās noslēgšanu.


Top