EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1087

Komisijas Regula (ES) Nr. 1087/2013 ( 2013. gada 4. novembris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 attiecībā uz informācijas sniegšanu par metilbromīdu

OJ L 293, 5.11.2013, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1087/oj

5.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 293/28


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1087/2013

(2013. gada 4. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 attiecībā uz informācijas sniegšanu par metilbromīdu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām (1) un jo īpaši tās 26. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 26. panta 1. punkta a) apakšpunktu dalībvalstīm katru gadu jāsniedz informācija par tiem metilbromīda apjomiem, ko tās saskaņā ar 12. panta 2. punktu atļāvušas izmantot karantīnas un pirmsnosūtīšanas lietojumiem, kā arī par metilbromīda apjomiem, ko tās saskaņā ar 12. panta 3. punktu atļāvušas izmantot ārkārtas apstākļos.

(2)

Regulas 12. panta 1. punktā norādītais termiņš – 2010. gada 18. marts – ir pagājis, un metilbromīdu vairs nedrīkst laist tirgū un izmantot karantīnas un pirmsnosūtīšanas lietojumiem. Tādēļ vairs nav nepieciešams dalībvalstīm turpmāk piemērot prasību katru gadu sniegt informāciju par tiem metilbromīda apjomiem, ko tās saskaņā ar 12. panta 2. punktu atļāvušas izmantot karantīnas un pirmsnosūtīšanas lietojumiem.

(3)

Par pagaidu atļaujas piešķiršanu metilbromīda lietojumam ārkārtas gadījumos saskaņā ar 12. panta 3. punktu Komisijai katru reizi jāpieņem atsevišķs lēmums. Tādēļ vairs nav nepieciešams dalībvalstīm turpmāk piemērot prasību katru gadu sniegt informāciju, jo šo ziņošanas pienākumu var tiešā veidā paredzēt katrā konkrētajā lēmumā.

(4)

Tādēļ būtu jāsvītro 26. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās Komitejas atzinumu, kas izveidota atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1005/2009 25. panta 1. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1005/2009 26. panta 1. punkta a) apakšpunktu svītro.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 286, 31.10.2009., 1. lpp.


Top