EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0312

2013/312/ES: Eiropadomes Lēmums ( 2013. gada 28. jūnijs ), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu

OJ L 181, 29.6.2013, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 314 - 315

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/312/oj

29.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 181/57


EIROPADOMES LĒMUMS

(2013. gada 28. jūnijs),

ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu

(2013/312/ES)

EIROPADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. panta 2. punktu,

ņemot vērā Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta iniciatīvu (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (2),

tā kā:

(1)

Noslēdzoties Eiropas Parlamenta 2009.–2014. gada sasaukumam, spēku zaudēs Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 2. panta 1. un 2. punkts.

(2)

Noslēdzoties Eiropas Parlamenta 2009.–2014. gada sasaukumam, spēku zaudēs 19. panta 1. punkts Aktā par Horvātijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumi Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumā.

(3)

Ir nekavējoties jāpanāk atbilstība Protokola Nr. 36 2. panta 3. punkta noteikumiem, un tādēļ jāpieņem Līguma par Eiropas Savienību 14. panta 2. punkta otrajā daļā paredzētais lēmums, lai dalībvalstis varētu laikus veikt nepieciešamos iekšējos pasākumus Eiropas Parlamenta 2014.–2019. gada sasaukuma vēlēšanu rīkošanai.

(4)

Līguma par Eiropas Savienību 14. panta 2. punkta pirmā daļa nosaka Eiropas Parlamenta sastāva kritērijus, proti, ka Savienības pilsoņu pārstāvju skaits nepārsniedz septiņi simti piecdesmit, neskaitot priekšsēdētāju, ka šī pārstāvība ir līdzsvaroti proporcionāla, ar minimālo slieksni seši locekļi katrai dalībvalstij, un ka nevienai dalībvalstij nepiešķir vairāk par deviņdesmit sešām vietām.

(5)

Līguma par Eiropas Savienību 10. pants paredz, inter alia, ka Savienības darbības pamatā ir pārstāvības demokrātija, pilsoņi Savienības līmenī tiek tieši pārstāvēti Eiropas Parlamentā un dalībvalstis Padomē pārstāv to valdības, kas par savu darbību saskaņā ar demokrātijas principiem atbild vai nu savu valstu parlamentiem, vai saviem pilsoņiem. Tāpēc Līguma par Eiropas Savienību 14. panta 2. punkts par Eiropas Parlamenta sastāvu piemērojams saistībā ar plašāku Līgumos noteikto institucionālo kārtību, kas ietver arī noteikumus par lēmumu pieņemšanu Padomē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Piemērojot Līguma par Eiropas Savienību 14. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēto līdzsvarotas proporcionalitātes principu, rīkojas atbilstīgi šādiem principiem:

Eiropas Parlamenta vietu sadalījumā pilnībā izmanto Līgumā par Eiropas Savienību noteikto minimālo un maksimālo skaitu, lai sadalījums pēc iespējas labāk atbilstu attiecīgajam iedzīvotāju skaitam dalībvalstīs,

attiecība starp katras dalībvalsts iedzīvotāju skaitu un vietu skaitu pirms noapaļošanas līdz veseliem skaitļiem ir mainīga atkarībā no attiecīgā dalībvalstu iedzīvotāju skaita tādējādi, ka katrs Eiropas Parlamenta deputāts no dalībvalstīm, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks, pārstāv vairāk pilsoņu nekā katrs deputāts no dalībvalstīm, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks, un otrādi – jo dalībvalstī ir vairāk iedzīvotāju, jo lielāks skaits vietu tai pienākas.

2. pants

Kopējais iedzīvotāju skaits dalībvalstīs, pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajiem datiem, jāaprēķina Komisijai (Eurostat) saskaņā ar metodi, ko nosaka ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu.

3. pants

Saskaņā ar 1. pantu katrā dalībvalstī Eiropas Parlamentā ievēlēto pārstāvju skaits 2014.–2019. gada sasaukumam ir šāds:

Beļģija

21

Bulgārija

17

Čehijas Republika

21

Dānija

13

Vācija

96

Igaunija

6

Īrija

11

Grieķija

21

Spānija

54

Francija

74

Horvātija

11

Itālija

73

Kipra

6

Latvija

8

Lietuva

11

Luksemburga

6

Ungārija

21

Malta

6

Nīderlande

26

Austrija

18

Polija

51

Portugāle

21

Rumānija

32

Slovēnija

8

Slovākija

13

Somija

13

Zviedrija

20

Apvienotā Karaliste

73

4. pants

Šo lēmumu pārskata pietiekami savlaicīgi pirms 2019. līdz 2024. gada sasaukuma sākšanās, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta iniciatīvas, kas iesniegta pirms 2016. gada beigām, lai izveidotu sistēmu, kas ļautu nākotnē pirms katrām jaunām Eiropas Parlamenta vēlēšanām taisnīgā, ilgtspējīgā un pārredzamā veidā vietas dalībvalstīm piešķirt, atspoguļojot 1. pantā noteikto līdzsvarotās proporcionalitātes principu un ņemot vērā dalībvalstu skaita izmaiņas un atbilstīgi konstatētas demogrāfiskās izmaiņas dalībvalstu iedzīvotāju struktūrā, tādējādi ievērojot Līgumos noteikto vispārējo institucionālās sistēmas līdzsvaru.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2013. gada 28. jūnijā

Eiropadomes vārdā –

priekšsēdētājs

H. VAN ROMPUY


(1)  Iniciatīva pieņemta 2013. gada 13. martā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(2)  2013. gada 12. jūnija piekrišana (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).


Top