EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1047

Komisijas Regula (ES) Nr. 1047/2012 ( 2012. gada 8. novembris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 attiecībā uz uzturvērtības norāžu sarakstu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 310, 9.11.2012, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 208 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1047/oj

9.11.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 310/36


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1047/2012

(2012. gada 8. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 attiecībā uz uzturvērtības norāžu sarakstu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1924/2006 8. panta 1. punkts nosaka, ka uzturvērtības norādes uz pārtikas produktiem ir atļautas tikai tad, ja tās ir ietvertas sarakstā minētās regulas pielikumā, kurā izklāstīti arī to izmantošanas nosacījumi.

(2)

Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, it sevišķi ar uzņēmējiem, kas iesaistīti pārtikas apritē, un ar patērētāju grupām, tika secināts, ka ir nepieciešams atļauto uzturvērtības norāžu sarakstam pievienot jaunas uzturvērtības norādes un grozīt ar Regulu (EK) Nr. 1924/2006 jau atļauto norāžu izmantošanas nosacījumus.

(3)

Sāli lieto kā konservantu un garšas pastiprinātāju. Attīstoties jaunām tehnoloģijām un zinātnes atziņām par sāli kļūstot vispāratzītām, ja vien tas tehniski iespējams, ražotāji cenšas ražot arvien vairāk produktu, kuriem sāls nav pievienots. Tomēr tādu norādi, ka konkrētam pārtikas produktam nav pievienots sāls/nātrijs, pašlaik izmantot nav atļauts. Ņemot vērā, ka veselīguma interesēs atbalsts šādai inovācijai ir īpaši svarīgs, būtu lietderīgi ražotājiem pavērt iespēju informēt patērētājus par šo konkrēto ražošanas procesa aspektu. Lai šāda norāde netiktu izmantota pārtikai ar dabiski augstu nātrija saturu, tā būtu jāizmanto tikai pārtikai ar zemu nātrija saturu.

(4)

Eiropas Parlaments 2012. gada 2. februāra rezolūcijā par projektu Komisijas regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 attiecībā uz uzturvērtības norāžu sarakstu, izteica vērtējumu, ka jebkāda jauna uzturvērtības norāde, ar kuru būtu ļauts informēt par mazāku samazinājumu nekā to, kas atļauts ar norādi viegls (“light”), būtu pretrunā tiesību pamatakta mērķim un saturam.

(5)

Piesātināto tauku saturu samazināt ir lietderīgi tikai tad, ja tie netiek aizstāti vai ja tie tiek aizstāti ar nepiesātinātajiem taukiem. Piesātināto tauku aizstāšana ar transtaukskābēm veselību labvēlīgi neietekmē, un tāpēc nosacījumi par tādu uzturvērtības norāžu izmantošanu, kas attiecas uz piesātināto tauku satura samazināšanu, būtu jāizstrādā tā, lai izvairītos no pēdējo aizstāšanas ar transtaukskābēm.

(6)

Saskaņā ar spēkā esošajiem nosacījumiem norādi par cukuru satura samazinājumu var izmantot pat tad, ja cukuri ir aizstāti ar taukiem un tādējādi ir radīts produkts ar jaunu sastāvu un augstāku enerģētisko vērtību. Tādēļ norādi, ka cukuru saturs ir samazināts, būtu atļaujams izmantot tikai tad, ja pēc jaunā sastāva izstrādes nepaaugstinās pārtikas enerģētiskā vērtība. Atbilstība stingrākiem nosacījumiem, kuros būtu pieprasīts cukuru satura samazinājumam atbilstošs enerģētiskās vērtības samazinājums, būtu panākama tikai ļoti ierobežotam produktu skaitam un attiecīgi stipri ierobežotu norādes izmantojumu.

(7)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikums.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav pret tiem iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumu groza atbilstoši šīs regulas pielikumam.

2. pants

Produktus, kas ir laisti tirgū pirms 2014. gada 1. jūnija un kas neatbilst ar šo regulu grozītās Regulas (EK) Nr. 1924/2006 prasībām, drīkst tirgot, līdz beidzas to krājumi.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 8. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumu groza šādi:

1)

pēc ieraksta attiecībā uz norādi “BEZ NĀTRIJA vai BEZ SĀLS” iekļauj šādu ierakstu:

“BEZ PIEVIENOTA NĀTRIJA/SĀLS

Norādi, ka produktam nav pievienots nātrijs/sāls, un jebkuru norādi, ko patērētājs tā varētu saprast, drīkst izmantot tikai tad, ja produkts nesatur pievienotu nātriju/sāli vai kādu citu sastāvdaļu, kam pievienots nātrijs/sāls, un ja nātrija vai tam ekvivalentā sāls saturs produktā nepārsniedz 0,12 g uz 100 g vai 100 ml.”;

2)

ierakstā par norādi “SAMAZINĀTS [UZTURVIELAS NOSAUKUMS] SATURS” pievieno šādas daļas:

“Norādi “samazināts piesātināto tauku saturs” un jebkuru norādi, ko patērētājs tā varētu saprast, drīkst izmantot tikai tad, ja:

a)

piesātināto taukskābju un transtaukskābju kopējais saturs produktam, uz kura ir minētā norāde, ir vismaz par 30 % mazāks nekā līdzīgam produktam; un

b)

transtaukskābju saturs produktam, uz kura ir minētā norāde, ir tāds pats kā līdzīgam produktam vai mazāks nekā tam.

Norādi “samazināts cukuru saturs” un jebkuru norādi, ko patērētājs tā varētu saprast, drīkst izmantot tikai tad, ja produktam, uz kura ir minētā norāde, enerģētiskā vērtība ir tāda pati kā līdzīgam produktam vai mazāka nekā tam.”


Top