EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0419

2012/419/ES: Eiropadomes Lēmums ( 2012. gada 11. jūlijs ), ar ko groza statusu, kas Majotai piešķirts attiecībā uz Eiropas Savienību

OJ L 204, 31.7.2012, p. 131–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 204, 31.7.2012, p. 18–18 (GA)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 203 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/419/oj

31.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 204/131


EIROPADOMES LĒMUMS

(2012. gada 11. jūlijs),

ar ko groza statusu, kas Majotai piešķirts attiecībā uz Eiropas Savienību

(2012/419/ES)

EIROPADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 355. panta 6. punktu,

ņemot vērā Francijas Republikas ierosinājumu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas atzinumu,

tā kā:

(1)

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 355. panta 6. punkts ļauj Eiropadomei pēc attiecīgās dalībvalsts ierosinājuma un pēc apspriešanās ar Komisiju vienprātīgi pieņemt lēmumu, ar kuru groza statusu, kas attiecībā uz Savienību ir piešķirts Dānijas, Francijas vai Nīderlandes zemēm vai teritorijām, kas uzskaitītas minētā panta 1. un 2. punktā.

(2)

Francijas Republika (turpmāk “Francija”) ar tās prezidenta 2011. gada 26. oktobra vēstuli Eiropadomei iesniedza lūgumu pieņemt šādu lēmumu, lai Majota, kuras statuss pašlaik ir ar Eiropas Savienību asociēta aizjūras zeme un teritorija, iegūtu Eiropas Savienības tālākā reģiona statusu Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta nozīmē.

(3)

Francija iesniedza savu lūgumu, ievērojot Majotas iedzīvotāju izvēli pakāpeniski pietuvoties pamatteritorijai, ko apstiprināja 2009. gada 29. marta referenduma rezultāti, 95,2 % no Majotas vēlētājiem nobalsojot par to, lai Majotai piešķirtu departamenta statusu. Kopš 2011. gada 31. marta Majota ir Francijas 101. departaments un Francijas 5. aizjūras departaments.

(4)

Majotas ekonomiskais, strukturāli sociālais un ģeogrāfiskais stāvoklis atbilst visiem LESD 349. pantā minētajiem kritērijiem, kas attiecas uz tālāko reģionu minētā panta nozīmē. LESD 349. pantā vajadzētu iekļaut atsauci uz Majotu, lai uz to pilnībā varētu attiecināt minēto pantu, kā arī LESD 355. panta 1. punktu.

(5)

Majotas statusa maiņai attiecībā uz Savienību – atbildot uz Majotas iedzīvotāju demokrātiski pausto lūgumu – vajadzētu būt saskaņotam posmam, lai Majota iegūtu pamatteritorijai līdzīgu statusu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

No 2014. gada 1. janvāra Majota vairs nav aizjūras zeme un teritorija, kurai piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) ceturtajā daļā minētos noteikumus, un iegūst tālākā reģiona statusu LESD 349. panta nozīmē.

2. pants

LESD groza šādi:

1)

LESD 349. panta pirmajā daļā aiz vārda “Martinikas” iekļauj vārdu “Majotas”;

2)

LESD 355. panta 1. punktā aiz vārda “Martinikai” iekļauj vārdu “Majotai”;

3)

II pielikumā svītro sesto ievilkumu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Briselē, 2012. gada 11. jūlijā

Eiropadomes vārdā

priekšsēdētājs

H. VAN ROMPUY


Top