EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0116

Komisijas Regula (ES) Nr. 116/2010 ( 2010. gada 9. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1924/2006 attiecībā uz uzturvērtības norāžu sarakstu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 37, 10.2.2010, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 299 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/116(1)/oj

10.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 37/16


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 116/2010

(2010. gada 9. februāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1924/2006 attiecībā uz uzturvērtības norāžu sarakstu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1924/2006 8. panta 1. punkts nosaka, ka uzturvērtības norādes uz pārtikas produktiem ir atļautas tikai tad, ja tās ir uzskaitītas minētās regulas pielikumā, kurā izklāstīti arī to izmantošanas nosacījumi.

(2)

Regula (EK) Nr. 1924/2006 arī paredz, ka vajadzības gadījumā minētā pielikuma grozījumus pieņem pēc apspriešanās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EPNI), turpmāk “Iestāde”.

(3)

Pirms Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pieņemšanas Komisija lūdza Iestādes atzinumu par uzturvērtības norāžu un to lietošanas nosacījumiem attiecībā uz omega-3 taukskābēm, mononepiesātinātiem taukiem, polinepiesātinātiem taukiem un nepiesātinātiem taukiem.

(4)

Iestāde 2005. gada 6. jūlija atzinumā (2) secina, ka omega-3 taukskābēm, mononepiesātinātiem taukiem, polinepiesātinātiem taukiem un nepiesātinātiem taukiem ir nozīmīga loma uzturā. Dažus nepiesātinātos taukus, piemēram, omega-3 taukskābes, dažkārt patērē mazāk par ieteikto līmeni. Tāpēc uzturvērtības norādes, kas norāda, kuri pārtikas produkti ir šo uzturvielu avots vai kuri ir bagāti ar šo uzturvielu, varētu palīdzēt patērētājiem izdarīt veselīgāku izvēli. Tomēr šīs uzturvērtības norādes netika iekļautas Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikuma sarakstā, kuru pieņēma Eiropas Parlaments un Padome, jo nevarēja skaidri noteikt lietošanas nosacījumus.

(5)

Tā kā lietošanas nosacījumi ir noskaidroti, turklāt ņemot vērā arī iestādes 2009. gada 30. jūnija atzinumu (3) par norādēm attiecībā uz omega-3 un omega-6 taukskābju patēriņa līmeni, ieteicams attiecīgās norādes iekļaut sarakstā.

(6)

Attiecībā uz norādēm “omega-3 taukskābju avots” un “augsts omega-3 taukskābju līmenis” izmantošanas nosacījumi liek nošķirt divu veidu omega-3 taukskābes, kam ir dažādas fizioloģiskās funkcijas un patēriņa līmeņi. Turklāt šiem lietošanas nosacījumiem jānosaka minimālais daudzums, kas vajadzīgs uz 100 g un 100 kcal produkta, lai nodrošinātu, ka šādas norādes var būt tikai uz tādas pārtikas, kas tās patēriņa līmenī nodrošina ievērojamu omega-3 taukskābju daudzumu.

(7)

Attiecībā uz norādēm “augsts mononepiesātināto tauku līmenis”, “augsts polinepiesātināto tauku līmenis” un “augsts nepiesātināto tauku līmenis” izmantošanas nosacījumos jānosaka minimālais nepiesātināto tauku saturs pārtikā un tādējādi jānodrošina, ka norādītais daudzums vienmēr atbilst ievērojamam daudzumam, kāds sasniedzams, ievērojot līdzsvarotu diētu.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 9. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

(2)  The EFSA Journal (2005) 253, 1.–29. lpp.

(3)  The EFSA Journal (2009) 1176, 1.–11. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumam pievieno šādu tekstu:

“OMEGA-3 TAUKSKĀBJU AVOTS

Norādi, ka pārtikas produkts ir omega-3 taukskābju avots, un jebkuru norādi, ko patērētājs tā varētu saprast, drīkst izmantot tikai tad, ja produktā ir vismaz 0,3 g alfa-linolēnskābes uz 100 g un 100 kcal vai vismaz 40 mg eikozānpentaēnskābes un dokosaheksaēnskābes kopā uz 100 g un 100 kcal.

AUGSTS OMEGA-3 TAUKSKĀBJU LĪMENIS

Norādi, ka pārtikas produktā ir augsts omega-3 taukskābju līmenis, un jebkuru norādi, ko patērētājs tā varētu saprast, drīkst izmantot tikai tad, ja produktā ir vismaz 0,6 g alfa-linolēnskābes uz 100 g un 100 kcal vai vismaz 80 mg eikozānpentaēnskābes un dokosaheksaēnskābes kopā uz 100 g un 100 kcal.

AUGSTS MONONEPIESĀTINĀTO TAUKU LĪMENIS

Norādi, ka pārtikas produktā ir augsts mononepiesātināto tauku līmenis, un jebkuru norādi, ko patērētājs tā varētu saprast, drīkst izmantot tikai tad, ja vismaz 45 % no produktā esošajām taukskābēm iegūtas no mononepiesātinātiem taukiem, ar nosacījumu, ka mononepiesātinātie tauki nodrošina vairāk nekā 20 % produkta enerģijas.

AUGSTS POLINEPIESĀTINĀTO TAUKU LĪMENIS

Norādi, ka pārtikas produktā ir augsts polinepiesātināto tauku līmenis, un jebkuru norādi, ko patērētājs tā varētu saprast, drīkst izmantot tikai tad, ja no vismaz 45 % produktā esošajām taukskābēm iegūtas no polinepiesātinātiem taukiem, ar nosacījumu, ka polinepiesātinātie tauki nodrošina vairāk nekā 20 % produkta enerģijas.

AUGSTS NEPIESĀTINĀTO TAUKU LĪMENIS

Norādi, ka pārtikas produkts satur daudz nepiesātināto tauku, un jebkuru norādi, ko patērētājs tā varētu saprast, drīkst izmantot tikai tad, ja vismaz 70 % no produkta kopējā taukskābju satura dod nepiesātinātie tauki, ar nosacījumu, ka nepiesātinātie tauki nodrošina vairāk nekā 20 % produkta enerģijas.”


Top