EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0308

Komisijas Regula (EK) Nr. 308/2008 ( 2008. gada 2. aprīlis) par formu dalībvalstu apmācību un sertifikācijas programmu paziņošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 156 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2015; Atcelts un aizstāts ar 32015R2065

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/308/oj

3.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 308/2008

(2008. gada 2. aprīlis)

par formu dalībvalstu apmācību un sertifikācijas programmu paziņošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1) un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Paziņošanas formā jāiekļauj būtiska informācija, kas nepieciešama, sertifikācijas vai atestācijas autentizācijai, kuras saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 842/2006 atbilst Komisijas noteiktajām obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem.

(2)

Komisija ir noteikusi uzņēmumu un personāla sertifikācijas minimālās prasības un tās savstarpējas atzīšanas noteikumus. Konkrēti, Komisija ir pieņēmusi Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 303/2008 par uzņēmumu un personāla sertifikācijas obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām, kurās izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes (2); Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 304/2008 par uzņēmumu un personāla sertifikācijas obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārajām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem, kuros izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes (3); Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 305/2008 par personāla sertifikācijas obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no augstsprieguma sadales iekārtām (4); Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 306/2008 par personāla sertifikācijas obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz dažu tādu šķīdinātāju rekuperāciju no iekārtām, kuru pamatā ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes (5); un Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 307/2008 par personāla apmācības programmu obligātajām prasībām un apmācības atestācijas savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes (6).

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2037/2000 (7) 18. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 2. punktā paredzēto paziņošanu dalībvalstis veic pēc šādas formas:

1)

par stacionārajām aukstumiekārtām, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām – pēc šīs regulas I pielikumā noteiktās formas;

2)

par stacionārajām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem – pēc šīs regulas II pielikumā noteiktās formas;

3)

par augstsprieguma sadales iekārtām – pēc šīs regulas III pielikumā noteiktās formas;

4)

par iekārtām, kurās ir šķīdinātāji uz fluorēto siltumnīcefekta gāzu bāzes – pēc šīs regulas IV pielikumā noteiktās formas;

5)

par mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām – pēc šīs regulas V pielikumā noteiktās formas.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 2. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 3. lpp.

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 12. lpp.

(4)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 17. lpp.

(5)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 21. lpp.

(6)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 25. lpp.

(7)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/540/EK (OV L 198, 31.7.2007., 35. lpp.).


I PIELIKUMS

STACIONĀRĀS AUKSTUMIEKĀRTAS, GAISA KONDICIONĒŠANAS UN SILTUMSŪKŅU IEKĀRTAS

PAZIŅOJUMS

PAR DALĪBVALSTU APMĀCĪBU UN SERTIFIKĀCIJAS PRASĪBU NOTEIKŠANU VAI PIELĀGOŠANU ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMIEM UN PERSONĀLU, KAS IESAISTĪTS DARBĪBĀS, UZ KURĀM ATTIECAS REGULAS (EK) Nr. 842/2006 PAR DAŽĀM FLUORĒTĀM SILTUMNĪCEFEKTA GĀZĒM 5. PANTA 1. PUNKTA NOTEIKUMI

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

a)

Dalībvalsts

 

b)

Paziņotāja iestāde

 

c)

Paziņošanas datums

 

A   DAĻA

Personāls

Personāla, kas veic stacionāro aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu, kurās ir dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, , vai , vai šādu gāzu no minētajām iekārtām, turpmāk norādītā(-ās) sertifikācijas sistēma(-as) atbilst obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 303/2008 (1) 5. un 13. pantu.

Sertifikāta nosaukums

Personāla sertifikācijas iestāde (nosaukums un kontaktinformācija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B   DAĻA

Uzņēmumi

Uzņēmumu, kas veic stacionāro aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu, kurās ir dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, , vai , turpmāk norādītā(-ās) sertifikācijas sistēma(-as) atbilst obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 303/2008 8. un 13. pantu.

Sertifikāta nosaukums

Uzņēmumu sertifikācijas iestāde (nosaukums un kontaktinformācija)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OV L 92, 3.4.2008, 3 lpp.


II PIELIKUMS

STACIONĀRĀS UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMAS UN UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTI

PAZIŅOJUMS

PAR DALĪBVALSTU APMĀCĪBAS UN SERTIFIKĀCIJAS PRASĪBU NOTEIKŠANU VAI PIELĀGOŠANU ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMIEM UN PERSONĀLU, KAS IESAISTĪTS DARBĪBĀS, UZ KURĀM ATTIECAS REGULAS (EK) Nr. 842/2006 PAR DAŽĀM FLUORĒTĀM SILTUMNĪCEFEKTA GĀZĒM 5. PANTA 1. PUNKTA NOTEIKUMI

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

a)

Dalībvalsts

 

b)

Paziņotāja iestāde

 

c)

Paziņošanas datums

 

A   DAĻA

Personāls

Personāla, kas veic stacionāro ugunsdrošības sistēmu, kurās ir dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, vai vai šādu gāzu no stacionārām ugunsdrošības iekārtām un ugunsdzēsības aparātiem, turpmāk norādītā(-ās) sertifikācijas sistēma(-as) atbilst obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 304/2008 (1) 5. un 13. pantu.

Sertifikāta nosaukums

Personāla sertifikācijas iestāde (nosaukums un kontaktinformācija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B   DAĻA

Uzņēmumi

Uzņēmumu, kas veic stacionāro ugunsdrošības sistēmu, kurās ir dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, vai , turpmāk norādītā(-ās) sertifikācijas sistēma(-as) atbilst obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 304/2008 8. un 13. pantu

Sertifikāta nosaukums

Uzņēmumu sertifikācijas iestāde (nosaukums un kontaktinformācija)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OV L 92, 3.4.2008., 12. lpp.


III PIELIKUMS

AUGSTSPRIEGUMA SADALES IEKĀRTAS

PAZIŅOJUMS

PAR DALĪBVALSTU APMĀCĪBAS UN SERTIFIKĀCIJAS PRASĪBU NOTEIKŠANU VAI PIELĀGOŠANU ATTIECĪBĀ UZ PERSONĀLU, KAS IESAISTĪTS DARBĪBĀS, UZ KURĀM ATTIECAS REGULAS (EK) Nr. 842/2006 PAR DAŽĀM FLUORĒTĀM SILTUMNĪCEFEKTA GĀZĒM 5. PANTA 1. PUNKTA NOTEIKUMI

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

a)

Dalībvalsts

 

b)

Paziņotāja iestāde

 

c)

Paziņošanas datums

 

Personāla, kas veic dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu no augstsprieguma sadales iekārtām, turpmāk norādītā(-ās) sertifikācijas sistēma(-as) atbilst obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 305/2008 (1) 4. un 8. pantu.

Sertifikāta nosaukums

Personāla sertifikācijas iestāde (nosaukums un kontaktinformācija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OV L 92, 3.4.2008., 17. lpp.


IV PIELIKUMS

IEKĀRTAS, KURĀS IR ŠĶĪDINĀTĀJI UZ FLUORĒTO SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU BĀZES

PAZIŅOJUMS

PAR DALĪBVALSTU APMĀCĪBAS UN SERTIFIKĀCIJAS PRASĪBU NOTEIKŠANU VAI PIELĀGOŠANU ATTIECĪBĀ UZ PERSONĀLU, KAS IESAISTĪTS DARBĪBĀS, UZ KURĀM ATTIECAS REGULAS (EK) Nr. 842/2006 PAR DAŽĀM FLUORĒTĀM SILTUMNĪCEFEKTA GĀZĒM 5. PANTA 1. PUNKTA NOTEIKUMI

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

a)

Dalībvalsts

 

b)

Paziņotāja iestāde

 

c)

Paziņošanas datums

 

Personāla, kas veic tādu šķīdinātāju no iekārtām, kuri ir uz dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu bāzes, turpmāk norādītā(-ās) sertifikācijas sistēma(-as) atbilst obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 306/2008 (1) 3. un 7. pantu.

Sertifikāta nosaukums

Personāla sertifikācijas iestāde (nosaukums un kontaktinformācija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OV L 92, 3.4.2008., 21. lpp.


V PIELIKUMS

MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS

PAZIŅOJUMS

PAR DALĪBVALSTU APMĀCĪBAS UN SERTIFIKĀCIJAS PRASĪBU NOTEIKŠANU VAI PIELĀGOŠANU ATTIECĪBĀ UZ PERSONĀLU, KAS IESAISTĪTS DARBĪBĀS, UZ KURĀM ATTIECAS REGULAS (EK) Nr. 842/2006 PAR DAŽĀM FLUORĒTĀM SILTUMNĪCEFEKTA GĀZĒM 5. PANTA 1. PUNKTA NOTEIKUMI

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

a)

Dalībvalsts

 

b)

Paziņotāja iestāde

 

c)

Paziņošanas datums

 

Personāla, kas veic dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, turpmāk norādītā(-ās) sertifikācijas sistēma(-as) atbilst obligātajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 307/2008 (1) 2. panta 1. punktu un 5. pantu.

Atestācijas nosaukums

Personāla atestācijas iestāde (nosaukums un kontaktinformācija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OV L 92, 3.4.2008., 25. lpp.


Top